logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  دلم برای زبان فارسی به شدت می سوزد و آتش گرفته است [۱۷ مه ۲۰۲۱]
»  سکولاریسم کافی نیست؛ ما باید به دنبال لائیسیته باشیم! [۱۱ آپريل ۲۰۲۱]
»  متأسفانه یا خوشبختانه سران حکوت اسلامی ایران کاملاً از شعور و خرد بی بهره اند! [۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  تکامل موجودات زنده امری حتمی و قطعی است! [۲۶ اوت ۲۰۲۰]
»  رشوه خواری و دزدی در ایران مورد تأیید تمام دولت های جهان است!! [۲۱ ژوين ۲۰۲۰]
»  آن همه های هوی دهه‌ی شصت سلطنت طلبان در مبارزه با خمینی کجا رفت؟! [۰۵ مه ۲۰۲۰]
»  با یادی از زنده نام دکتر علی اصغر حاج سید جوادی [۱۶ مارس ۲۰۲۰]
»  ویروس کرونای ایرانی ره آورد بازرگانی ایران است! [۰۳ مارس ۲۰۲۰]
»  روشنفکر کیست، و روشنفکری چیست [۲۸ فوريه ۲۰۲۰]
»  آخوند علم الهدای و اندازه ی دانش و آگاهی اش!! [۱۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  سرلشکر پاسداری که جایزه ی ده ها سال کشتار بی گناهان را گرفت [۰۶ ژانويه ۲۰۲۰]
»  مشکل ايران پيش از آنکه سياسی باشد، اجتماعی و فرهنگی است! [۲۴ دسامبر ۲۰۱۹]
»  چرا دکتر سروش روشنفکر نمای فقیهان! گاهی چنین بی اندیشه سخن هجو می گوید؟ [۰۳ مارس ۲۰۱۹]
»  این عمامه برسران فقط آخوندند و نه عالم؟! [۳۱ دسامبر ۲۰۱۸]
»  سرانجام انقلاب ۵۷ یأس و حرمان را به مردمان آگاه ایران هدیه کرد [۱۵ نوامبر ۲۰۱۸]
»  عباس امیر انتظام در نگاه تاریخ [۱۷ ژوييه ۲۰۱۸]
»  تکمله ای بر نوشتار آقای سیاوش لشگری [۲۹ ژوين ۲۰۱۸]
»  آیا آیت الله العظمی یعنی کسی که فتوای اعدام بی گناهان صادر می کند؟! [۲۴ آپريل ۲۰۱۸]
»  گپی با آقای دکتر سروش و مقتدایش ملای روم!! [۱۳ آپريل ۲۰۱۸]
»  حجابی زوری و زیانبار که زنان فهمیده ایرانی را به ستوه آورده است! [۱۶ فوريه ۲۰۱۸]
»  غلط ننویسیم! [۰۲ ژانويه ۲۰۱۸]
»  آیا ما ایرانیان حافظه تاریخی را فاقدیم و یا میل به فراموشی داریم؟ [۱۸ دسامبر ۲۰۱۷]
»  بین موجودات زنده، کدام موجود به معنای درست کلمه وحشی است؟ [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  ایران دارالعجایب است! [۰۸ اوت ۲۰۱۷]
»  خامنه ئی: دشمن باید سیلی بخورد!! [۱۷ ژوييه ۲۰۱۷]
»  بافت اجتماعی ایران کنونی به آن حد از رذالت رسید است که اصلاحش ناممکن است. [۱۲ ژوين ۲۰۱۷]
»  شرکت انبوه مردم در انتخابات، ما را هم حیران وهم خیط کرد!! [۲۸ مه ۲۰۱۷]
»  انتخاباتی که آقای رهبر و حاکم مطلق به علن تقلبی بودنش را عیان و خود را رسوا کرد! [۱۱ مه ۲۰۱۷]
»  تجزیه ایران تنها به سود استعمارگران و استثمارگران است؛ [۰۶ مه ۲۰۱۷]
»  آیا خداوندگار هنر موسیقی ایرانی شجریان را فراموش کرده ایم؟ [۱۷ آپريل ۲۰۱۷]
»  آیاایدئولوژیها در زندگی آدمی کارسازند؟! [۰۸ آپريل ۲۰۱۷]
»  ای خدا، ای فلک، ای طبیعت؟! [۰۳ مارس ۲۰۱۷]
»  ما هنوز آواره ایم! درد آوارگی و یاد آن دیار... [۰۲ مارس ۲۰۱۷]
»  فرهنگ و تمدن اسلامی دروغی به پهنای سرزمینهای اشغالی توسط اسلام!! [۳۱ ژانويه ۲۰۱۷]
»  هاشمی رفسنجانی به مانند خمینی جنایتکارانه به گور رفت! [۱۱ ژانويه ۲۰۱۷]
»  مرگ فیدل کاسترو [۰۵ دسامبر ۲۰۱۶]
»  انتخابات امریکا مرا متعجب نکرد. مأیوس شدم! [۱۰ نوامبر ۲۰۱۶]
»  کارگران بدبختی که شش ماه و یک سال است حقوق نگرفته اند! [۰۵ نوامبر ۲۰۱۶]
»  روشنفکر کیست، و روشنفکری چیست؟ [۲۶ اکتبر ۲۰۱۶]
»  گروه شیت و عماریون [۱۱ اکتبر ۲۰۱۶]
»  نامه ی سرگشاده دوم به خدمت آقای دکتر علی بهزادنیا! [۰۴ اکتبر ۲۰۱۶]
»  تصور عقبماندگی مؤمنان در خارج از ذهنیّت عقیدتی کاری عبث است!! [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  شما را چه شده است و ما را چه می شود؟ [۰۶ اوت ۲۰۱۶]
»  چندی پیش مقاله ای نوشتم با این تیتر: « ای کاش انقلاب نکرده بودیم» اما... [۲۰ ژوييه ۲۰۱۶]
»  چگونگی ورود من به میدان مبارزه؛ و راه جبهه ملی برای آینده [۱۶ ژوين ۲۰۱۶]
»  پاسخی به دو نوشتار [۱۵ مه ۲۰۱۶]
»  چندی پیش مقاله ای نوشتم با ای تیتر: « ای کاش انقلاب نکرده بودیم» اما... [۰۲ مه ۲۰۱۶]
»  نوشتاری کوتاه در مورد نمایش انتصابات اخیر! [۰۶ مارس ۲۰۱۶]
»  شحنه ما را دید و قاضی را ندید! [۲۲ فوريه ۲۰۱۶]
»  در فراق دوستی کم نظیر [۱۳ ژانويه ۲۰۱۶]
»  کنفرانس همبستگی اسلامی یا یک شوخی بی مزه؟! [۰۴ ژانويه ۲۰۱۶]
»  پاسخی به مقاله آقای یوسفی اشکوری در جواب آقای ایجادی [۰۱ دسامبر ۲۰۱۵]
»  خامنه ای دویست سال ایران را عقب برده است [۱۷ نوامبر ۲۰۱۵]
»  حاجیان آمدند با تکریم شاکر از رحمت خدای رحیم! [۲۹ اکتبر ۲۰۱۵]
»  از این نمایش مضحک عزاداری محرم، شیعیان چرا پند نمی گیرند؟ [۱۸ اکتبر ۲۰۱۵]
»  حادثه شهر مکه و اعتبار مراسمی به نام حج! [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  تبرئه ی آقای سعید مرتضوی جانستان سابق حکومت اسلامی! [۲۱ اوت ۲۰۱۵]
»  چرا خامنه ای از این همه وقاحت ابائی ندارد؟ [۲۶ ژوييه ۲۰۱۵]
»  اسلام و فلاکتی که پیروان را گرفتار کرده است - بخش یکم [۲۹ ژوين ۲۰۱۵]
»  ای کاش انقلاب ۱۳۵۷ به انجام نمی رسید! [۰۹ ژوين ۲۰۱۵]
»  فساد جامعه ایران و واکنش فاسد اعظم حضرت رهبر! [۰۴ مه ۲۰۱۵]
»  توافق یا تقابل هسته ای؟! [۱۲ آپريل ۲۰۱۵]
»  این همه آوازها از شه(خامنه ای) بود! [۲۵ مارس ۲۰۱۵]
»  گذشت زمان، نکبت انقلاب ۵۷ را بیشتر نشان می دهد! [۰۹ مارس ۲۰۱۵]
»  هیچ چیزی غیر از وجود و نفس آدمی مقدس نیست! [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  مشکل ایران پیش از آنکه سیاسی باشد، اجتماعی و فرهنگی است! [۱۴ فوريه ۲۰۱۵]
»  اسلام هراسی چیزی ابداعی نیست؛ بخشی از خود دین اسلام است [۲۳ ژانويه ۲۰۱۵]
»  بازهم کنفرانس وحدت مذاهب اسلام در تهران! [۰۹ ژانويه ۲۰۱۵]
»  روشنفکر دینی یا جمع اضداد! [۰۷ دسامبر ۲۰۱۴]
»  هنوز هم می گویم ما تا به کی باید عزادار اعراب چهارده قرن پیش باشیم؟ [۰۱ دسامبر ۲۰۱۴]
»  اسلام در بحران نیست؛ اسلام خود بحران است [۱۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  عاشورا و دیوانگی هایش تا کی؟ [۰۲ نوامبر ۲۰۱۴]
»  اسید اسلامیک و آخوندها [۲۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  کشور ایران اسیر آخوندیسم است و لاعلاج! [۰۹ اکتبر ۲۰۱۴]
»  آخوند حسن روحانی نیز بیشرمانه دروغ گفت! [۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  تشکل و تشکیل داعش نیز واکنشی است نسبت به حکومت فقیهان! [۳۰ اوت ۲۰۱۴]
»  یهودی ستیزی یا مبارزه با صهیونیسم؟! [۰۷ اوت ۲۰۱۴]
»  آقای حسنین هیکل! خوابت تعبیر ندارد! [۱۷ ژوييه ۲۰۱۴]
»  قاضی شرع خونخواری که نزدیک به ۱۵ هزار اعدام در کارنامه داشت، به زیر خاک رفت [۱۰ ژوييه ۲۰۱۴]
»  چرا مسلمانان عقب مانده اند؟ چرا ما شرقی ها پسرفت کردیم و غرب پیشرفت؟ [۲۲ ژوين ۲۰۱۴]
»  حکومت اسلامی ایران مزرعه حیوانات است! [۰۸ ژوين ۲۰۱۴]
»  حکومت فقیهان را ابلهان و ایدئو لوژی بلاهت می گرداند [۲۱ مه ۲۰۱۴]
»  اصطلاح ناهنجار ملی – مذهبی ها! [۰۹ مه ۲۰۱۴]
»  در رثای دوست و با یاد محمد رضا لطفی [۰۳ مه ۲۰۱۴]
»  لانه فسادی به نام ایران که قوه قضایش به کل گندیده است [۲۹ آپريل ۲۰۱۴]
»  ایران به شدت مریض است و روحانی پزشک معالج این مرض نیست! [۱۸ آپريل ۲۰۱۴]
»  آخوندهای ایران و دستورشان برای برگزاری مراسم نوروز! [۱۳ مارس ۲۰۱۴]
»  جنگ شیعه و سنی آغاز شده، اما مسئولان چشم می پوشند! [۰۹ فوريه ۲۰۱۴]
»  مبحث فقه و شریعت دانش نیست؛ نوعی آگاهی است! [۲۳ ژانويه ۲۰۱۴]
»  آقای بنی صدر! ای کاش خودتان پاسخم را مرقوم می فرمودید [۲۱ ژانويه ۲۰۱۳]
»  نوستالژی جدید سلطنت در خاندان پهلوی زنده شده است [۲۱ اوت ۲۰۱۲]
»  ما از جامعه ملل و افکار عمومی جهان چه می خواهیم؟ [۱۶ ژوييه ۲۰۱۲]
»  فدرالیسم برمبنای قومگرائی در ایران هم زیانبار و هم ناممکن است! [۲۹ مه ۲۰۱۲]
»  نامه ای سرگشاده به حضور آقای اسماعیل نوری علا... چرا و به چه علت...؟ [۰۵ مه ۲۰۱۲]
»  فتوای مشهور احمدی نژاد: «فردوسی مکتب محمد را زنده کرد!!» [۲۹ مارس ۲۰۱۲]
»  بهار عربی چه سرانجام تلخی داشت! [۲۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  من از مرگ قذافی و چنین مرگی برای هرکس دیگر، بیزارم. [۲۴ اکتبر ۲۰۱۱]
»  ایران کشور غرق در فساد و با رهبری مفسد! [۰۵ اکتبر ۲۰۱۱]
»  انتخابات مجلس هشتم و آن حکایتها... [۲۱ ژوييه ۲۰۱۱]
»  ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و آن کشتارهای پی آمدش! [۲۳ ژوين ۲۰۱۱]
»  غلط ننویسیم! [۱۲ آپريل ۲۰۱۱]
»  آیا سرنوشت بن علی در تونس، نصیب علی آقا در ایران می شود؟ [۲۴ ژانويه ۲۰۱۱]
»  بهانه ای برای نیش و خنجر به سکولارها؟ [۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  تروریسم ناشی از تعصب مذهبی نیز ره به جائی نمی برد و محکوم است. [۱۹ ژوييه ۲۰۱۰]
»  فریاد از این بیداد!! [۱۰ مه ۲۰۱۰]
»  سکولاریسم نیز قادر به بی اثر کردن آخوند و آخوندیسم نیست! [۱۶ آپريل ۲۰۱۰]
»  این تنها توهین به آخوند نیست، بنیاد شریعت دارد سُست می شود! [۰۲ نوامبر ۲۰۰۹]
»  آقای خامنه ای! ملت ایران دشمنش را می شناسد! خود شمائید... [۰۱ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  سفر رهبر حکومت فقیهان به کردستان خنده دارنیست؟ [۱۸ مه ۲۰۰۹]
»  جمهوریخواهان شاهپسند و موضع جبهه ملی ایران! [۱۳ مه ۲۰۰۹]
»  چه بد اقبالند رو شنفکران مرئی و نامرئی ی ايران! [۰۷ فوريه ۲۰۰۹]
»  تأملی در نامه ی آقای امیر انتظام به آقای «بان کی مون» [۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸]

mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

صفحه اول