logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  مرگ در بلندای شعر [۰۶ مه ۲۰۲۰]
»  فردیت زنانه [۲۸ مارس ۲۰۱۹]
»  اندوه بی پایان سال های شصت [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  نقش شیعه گری حکومتی در سقوط صفویه - بخش دوم [۱۸ اوت ۲۰۱۸]
»  نقش شیعه گری حکومتی در سقوط صفویه - بخش نخست [۱۲ اوت ۲۰۱۸]
»  شواهدی بر شاهد بازی در شعر پیشا مدرن فارسی [۲۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  یاد احمد میرعلایی و آن شعر شگفت انگیز! [۲۲ مه ۲۰۱۸]
»  مرگ مدیر جشنواره تئاتر ایرانی کلن و اهمیت این جشنواره از نگاه هنرمندان تئاتر [۲۴ ژوييه ۲۰۱۷]
»  جشنواره تئاتر ایرانی هایدلبرگ؛ نگاهی به آثار یازدهمین سال [۱۲ فوريه ۲۰۱۷]
»  ادبیات داستانی ایران و ماجرای کشتار ارامنه [۱۰ مه ۲۰۱۶]
»  آن که به بهار نرسید! [۲۷ آپريل ۲۰۱۶]
»  جشنواره های تئاتر ایرانی خارج از کشور از نگاه هنرمندان تئاتر - بخش دوم [۰۵ آپريل ۲۰۱۶]
»  جشنواره های تئاتر ایرانی خارج از کشور از نگاه هنرمندان تئاتر - بخش اول [۰۲ آپريل ۲۰۱۶]
»  قدرت نهفته شادی! [۱۶ ژانويه ۲۰۱۶]
»  در باره دفتر شعر "پروانه ای از متن خارج می شود" [۰۴ اکتبر ۲۰۱۴]
»  از داستان تا پراکندگی های سینمایی [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  نگاهی به " سرزمین گیلان" در اولین سال های قرن نوزدهم - بخش پایانی [۲۸ ژوييه ۲۰۱۴]
»  نگاهی به " سرزمین گیلان" در اوایل قرن نوزدهم - بخش دوم [۱۸ ژوييه ۲۰۱۴]
»  "سرزمین گیلان" در اوایل قرن نوزده - قسمت اول [۱۱ ژوييه ۲۰۱۴]
»  دفتر شعر" غزل برای زیبای خفته ی ایرانی" و پنج شعر از اسد رخساریان [۰۸ ژوييه ۲۰۱۴]
»  پنج شعر از پنج دفتر شعر ایرج ضیایی [۱۶ ژوين ۲۰۱۴]
»  نوشتن، پاسخی به هراس پایان یافتن [۰۲ ژوين ۲۰۱۴]
»  اکتاویو پاز؛ در پاسخ “بی حرمتی ها” به شعر قرن بیستم - بخش دوم [۱۵ مه ۲۰۱۴]
»  اکتاویو پاز؛ درپاسخ "بی حرمتی ها" به شعر قرن بیستم [۰۹ مه ۲۰۱۴]
»  همکاری نسل قدیم و جدید تئاتر برون مرز، پدیده زیبایی خواهد بود [۰۳ مه ۲۰۱۴]
»  ادبیات داستانی و گفتمان برابری جنسیتی [۱۱ آپريل ۲۰۱۴]
»  دیدگاه های فرهنگی و ادبی شاهرخ مسکوب در کتاب درباره سیاست و فرهنگ [۰۴ آپريل ۲۰۱۴]
»  بازخوانی دیدگاه های فرهنگی و ادبی شاهرخ مسکوب در کتاب" درباره سیاست و فرهنگ" [۲۹ مارس ۲۰۱۴]
»  داستان کوتاه؛ جهان له شدگان [۱۴ مارس ۲۰۱۴]
»  "فرصت های تاویلی در چند داستان از مجموعه "غریبه ای در اتاق من [۲۲ فوريه ۲۰۱۴]
»  از ترجمه رمان تا رمان نویسی! [۱۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  نگاهی به مجموعه داستان “تمساح بودایی نیوزلندی محبوب من” [۰۱ فوريه ۲۰۱۴]
»  دموکراسی و توسعه نیافتگی مدنی [۰۱ فوريه ۲۰۱۴]
»  تئاتر تبعید با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده [۲۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  جای خالی صدای شع [۱۰ ژانويه ۲۰۱۴]
»  خندیدن برای گریه نکردن - بخش دوم [۰۳ ژانويه ۲۰۱۴]
»  تراژدی یک انقلاب؛ ادبیات روسیه در عصر استالین [۲۷ دسامبر ۲۰۱۳]
»  آرایش اصلاحات به دست رهبر [۱۴ ژوين ۲۰۱۳]
»  باز آفرینی زخم‌های کهنه [۰۷ آپريل ۲۰۱۳]
»  چرا نباید شبکه های تلویزیونی مانند "من و تو" از هنر تئاتر در خارج از کشور حمایت کنند؟ [۲۴ فوريه ۲۰۱۳]
»  سنگسار؛ نمایش برگزیده هفتمین دوره جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ [۰۱ فوريه ۲۰۱۳]
»  شگفتی های دموکراسی در هند [۱۹ ژانويه ۲۰۱۳]
»  به مناسبت خاموشی موسیقیدان و آواز خوان موسیقی گیلان فریدون پور رضا [۱۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  ترانه های آشورپور، حافظه پایدار گیلکان [۱۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  حکایت تابناک عشق [۳۱ دسامبر ۲۰۱۱]
»  گفت وگو با نمایندگان “انجمن حمایت از پناه جویان” ترکیه [۰۴ نوامبر ۲۰۱۱]
»  جشنواره تئاتر هایدلبرگ [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  فرهنگ قضایی " چشم در برابر چشم"! [۰۵ اوت ۲۰۱۱]
»  تصاویری که به تاریخ خواهند پیوست [۰۴ ژوين ۲۰۱۱]
»  جسد یک روح [۱۱ مه ۲۰۱۱]
»  جذابیت های ماندگار یک مولف [۱۷ آپريل ۲۰۱۱]
»  جذابیت های ماندگار یک مولف [۰۴ آپريل ۲۰۱۱]
»  جذابیت های ماندگار یک مولف [۲۴ مارس ۲۰۱۱]
»  جهان بی تفاهم آدم ها [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  گزارش جشنواره و نگاه به آثار به اجرا درآمده [۰۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  چهارشنبه سوری امسال، چرا این همه مهم بود [۱۷ مارس ۲۰۱۰]
»  در چهارمين جشنواره تئاتر ايرانی هايدلبرگ ؛ " فصل سبز" بهترين نمايش به انتخاب تماشاگران [۰۴ فوريه ۲۰۱۰]
»  خون های سبز و امکان چانه زنی رهبران! [۱۹ ژانويه ۲۰۱۰]

علی صدیقی

صفحه اول