logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  مقایسه دو واقعه تاریخی به فاصله یک دهه از همدیگر [۲۱ نوامبر ۲۰۲۱]
»  آنارکو سندیکالیسم [۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  زنده باد سوسیالیسم [۰۹ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  بحران هویت در چپ [۱۸ اوت ۲۰۲۱]
»  استراتژی امپریالیسم در کاشتن سرطان طالبان در افغانستان [۱۶ اوت ۲۰۲۱]
»  نظامیگری امپریالیستی، از افغانستان به کجا؟ [۲۶ ژوييه ۲۰۲۱]
»  حزب کمونیست چین یکصد ساله شد [۰۸ ژوييه ۲۰۲۱]
»  اولویت وحدت سوسیالیستی بر جبهه جمهوریخواهی [۲۵ ژوين ۲۰۲۱]
»  آزادی؛ لیبرال دموکراسی و جمهوریت [۲۲ ژوين ۲۰۲۱]
»  زحمتکشان و انتخابات [۲۷ مه ۲۰۲۱]
»  جنگ تریاک، و مساله فلسطین [۱۷ مه ۲۰۲۱]
»  تزهایی در رابطه با اوضاع سیاسی [۱۴ مه ۲۰۲۱]
»  جمهوری اسلامی پس از ولایت فقیه [۲۹ آپريل ۲۰۲۱]
»  توافقنامه ایران و چین، برتری ها و خطرها [۳۰ مارس ۲۰۲۱]
»  در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین [۲۴ مارس ۲۰۲۱]
»  جمهوری دموکراتیک دوقوز آباد [۰۳ مارس ۲۰۲۱]
»  چند گام به پس، برای نجات سرمایه داری جهانی از بحرانی ویرانگر [۰۸ فوريه ۲۰۲۱]
»  سیاست ورزی در غیرممکن ها [۲۳ ژانويه ۲۰۲۱]
»  من هم شمعی روشن می کنم و به انتخابات ریاست جمهوری نه می گویم [۱۳ ژانويه ۲۰۲۱]
»  پول و سرمایه مالی و سرمایه دیجیتال [۰۵ ژانويه ۲۰۲۱]
»  در تفاوت های «ستون پنجم» و «اپوزیسیون» [۲۲ دسامبر ۲۰۲۰]
»  کشور یک پنجم ها [۱۶ دسامبر ۲۰۲۰]
»  آمریکا هراسی یا آمریکا ستیزی [۰۵ دسامبر ۲۰۲۰]
»  دانش؛ علم، تکنولوژی و سرمایه [۰۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  دو سناریو دو دیدگاه [۱۶ نوامبر ۲۰۲۰]
»  دموکراسی آمریکائی و انتخاب جو بایدن [۰۸ نوامبر ۲۰۲۰]
»  ایدئولوژی سوسیالیستی [۰۴ نوامبر ۲۰۲۰]
»  یا سوسیالیسم، یا دموکراسی [۰۳ نوامبر ۲۰۲۰]
»  آیا تاریخ در قفقاز تکرار می گردد [۲۲ اکتبر ۲۰۲۰]
»  تکنولوژی هوشمند در گذار زمان [۱۳ اکتبر ۲۰۲۰]
»  هرج و مرج [۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  اشتغال در توسعه سوسیالیستی-(2) [۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  اشتغال در توسعه سوسیالیستی-(۱) [۰۸ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  اقتصاد جنگی [۲۳ اوت ۲۰۲۰]
»  «روسیه پوتین» و «چین کنونی» [۰۶ اوت ۲۰۲۰]
»  جو سازی سیاسی و جو گیری سیاسی [۱۹ ژوييه ۲۰۲۰]
»  طرح مارشال چین، پروژه جاده ابریشم و جمهوری اسلامی ایران [۰۹ ژوييه ۲۰۲۰]
»  مالکیت کارگری، مدیریت کارگری، رهبری کارگری [۰۳ ژوين ۲۰۲۰]
»  آرامش قبل از طوفانهای پسا کرونا [۲۰ مه ۲۰۲۰]
»  بازار تجارت جهانی کرونا [۱۵ مه ۲۰۲۰]
»  تجربه ایرانی برنی سندرز و جرمی کوربن [۰۸ مه ۲۰۲۰]
»  مسابقه برای رتبه اول بر سکوی ویروس کرونا [۰۶ مه ۲۰۲۰]
»  انقلاب تکنولوژی دیجیتال و پایان برده داری مدرن [۳۰ آپريل ۲۰۲۰]
»  یازده سپتامبر ده برابر می شود [۲۲ آپريل ۲۰۲۰]
»  دو روش متقابل دو شیوه متضاد [۱۶ آپريل ۲۰۲۰]
»  سوسیالیسم، جمهوریت و دموکراسی [۱۱ آپريل ۲۰۲۰]
»  گام های استوار کاروان سوسیالیستی [۰۸ آپريل ۲۰۲۰]
»  صدای طبل های نقطه صفر فاشیسم [۰۵ آپريل ۲۰۲۰]
»  سونامی سقوط بازار سهام و پس لرزه های آن [۱۸ مارس ۲۰۲۰]
»  روش سوسیالیستی و بحران امپریالیستی در مقابله با ویروس کرونا [۱۷ مارس ۲۰۲۰]
»  پیش بسوی سوسیالیسم (بخش ۱-۴) [۰۴ مارس ۲۰۲۰]
»  یک کلمه [۰۴ مارس ۲۰۲۰]
»  نئوکان ها – نئو کانسرواتیسم [۰۶ فوريه ۲۰۲۰]
»  جنگ آمریکا با ایران از دو سال پیش آغاز شده است [۱۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  دونالد ترامپ، یک جنگ تمام عیار به نئوکان ها بدهکار میباشد [۰۸ ژانويه ۲۰۲۰]
»  روایت روسی آتش زیر خاکستر [۲۶ دسامبر ۲۰۱۹]
»  اولویت های آلترناتیو چپهای دموکرات - بخش دوم [۲۲ آپريل ۲۰۱۹]
»  اولویت های آلترناتیو چپهای دموکرات « بخش او» [۲۱ آپريل ۲۰۱۹]
»  نیت آمریکا از سرشاخ شدن با سپاه پاسداران [۱۱ آپريل ۲۰۱۹]
»  دون کیشوت جمهوریخواهی در پیکار با طوفان ها [۰۶ آپريل ۲۰۱۹]
»  آلترناتیو سوسیالیسی نجات دهنده دموکراسی [۲۶ مارس ۲۰۱۹]
»  آیا خیزش بهار غربی در راه است؟ [۱۷ مارس ۲۰۱۹]
»  سوسیالیسم دموکراتیک، آلترناتیو چپ [۰۵ مارس ۲۰۱۹]
»  پروژه آمریکائی گماشتن دست چین شده ها [۲۶ فوريه ۲۰۱۹]
»  ساختارشکنی نسل جدید و چه باید کرد چپ [۱۸ فوريه ۲۰۱۹]
»  روح بزرگ دوران تحول انقلابی را دریابیم [۱۰ فوريه ۲۰۱۹]
»  صدای پاشنه های آهنین استعمار نوین [۲۹ ژانويه ۲۰۱۹]
»  سال جدید آبستن چه طوفان هایی ست [۱۹ ژانويه ۲۰۱۹]
»  جمهوریت تاکتیک مرحله گذار میباشد، نه استراتژی آلترناتیو [۱۴ ژانويه ۲۰۱۹]
»  شفافیت و برجسته کردن آلترناتیو سوسیالیستی [۰۹ ژانويه ۲۰۱۹]
»  نظری کوتاه بر وقایع سالی که گذشت [۳۱ دسامبر ۲۰۱۸]
»  زنده باد سوسیالیسم [۲۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  تکنولوژی تمرکز زدائی خودگردان [۱۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  گذار ازماه عسل ترامپ، به ماحصل ترامپ [۲۱ نوامبر ۲۰۱۸]
»  تحریم ها و پروژه رنگ فیروزه‌ای [۰۸ نوامبر ۲۰۱۸]
»  مهندسی فاشیسم در برزیل [۰۵ نوامبر ۲۰۱۸]
»  بحران گذار، یا گذار از بحران [۰۱ نوامبر ۲۰۱۸]
»  نسخه نویسی غرب برای قتل خاشقچی [۲۱ اکتبر ۲۰۱۸]
»  نظام ارزشی غربی و قتل خاشقچی [۱۶ اکتبر ۲۰۱۸]
»  محورهای سیاسی حرکت در خیابان [۰۵ اکتبر ۲۰۱۸]
»  روانکاوی جو گیری سیاسی نئولیبرالی [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  نظری بر اوضاع سیاسی روز [۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  بازگشت سکولاریسم [۲۱ اوت ۲۰۱۸]
»  توانمندی های روز افزون «قدرت نرم» [۱۲ اوت ۲۰۱۸]
»  ضرورت آمادگی برای فردای بعد از جمهوری اسلامی ایران [۰۵ اوت ۲۰۱۸]
»  مختصری بر کنفرانس «بریکس» [۰۲ اوت ۲۰۱۸]
»  عبور از جمهوری اسلامی آری، دخالت های آمریکا نه [۲۴ ژوييه ۲۰۱۸]
»  شانتاژ در منش سیاسی روز [۲۳ ژوييه ۲۰۱۸]
»  دموکراسی یا جمهوریت و یا دیگر چی؟ [۱۴ ژوييه ۲۰۱۸]
»  نظری کوتاه بر بازتاب های تحریمات اقتصادی [۱۰ ژوييه ۲۰۱۸]
»  آیا تاریخ در ایران تکرار میگردد [۳۰ ژوين ۲۰۱۸]
»  قهقرای اخلاقی نئولیبرالیسم [۲۶ ژوين ۲۰۱۸]
»  کنفرانس های موازی جی هفت، و شانگهای هشت [۱۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  کارد و پنیر دیدار «کیم جان اون» و «دونالد ترامپ» [۱۳ ژوين ۲۰۱۸]
»  ارقام سخن میگویند [۰۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  ایران و بحران های در پیش [۲۶ مه ۲۰۱۸]
»  روایتی نوین از نئولیبرالیسم [۱۹ مه ۲۰۱۸]
»  خلاء حضور چپ و خطر عروج فاشیسم [۱۴ مه ۲۰۱۸]
»  پرواز کبوتر صلح بر آشیانه ایران [۱۰ مه ۲۰۱۸]
»  نبرد ضد اطلاعاتی نئوکان ها – بخش دوم [۲۹ آپريل ۲۰۱۸]
»  نبرد ضد اطلاعاتی نئوکان ها – بخش اول [۲۶ آپريل ۲۰۱۸]
»  امپریالیسم اژدهایی چند سر [۲۲ آپريل ۲۰۱۸]
»  اصلاحات، تحول، انقلاب، رهائی [۱۵ آپريل ۲۰۱۸]
»  (شیدان وثیق)نقدی بر مقاله زمین بی حاصل [۰۹ آپريل ۲۰۱۸]
»  تلاشی در ادغام دو منشور [۲۵ مارس ۲۰۱۸]
»  باز نویسی بر سند سياسی اوضاع سياسی کشور و سياست های ما [۱۹ مارس ۲۰۱۸]
»  شوخی خطرناک رفراندم [۱۹ فوريه ۲۰۱۸]
»  پیش به سوی تنظیم سند سیاسی کنگره وحدت [۱۵ فوريه ۲۰۱۸]
»  حزب نوین چپ ایران چه مشخصه هائی میتواند داشته باشد [۱۰ فوريه ۲۰۱۸]
»  تغییر در استراتژی امنیتی آمریکا [۲۶ ژانويه ۲۰۱۸]
»  درس هائی از قیام دیماه اخیر [۱۸ ژانويه ۲۰۱۸]
»  پدیده ترامپ و به رسمیت شناختن اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل [۳۰ دسامبر ۲۰۱۷]
»  به بهانه یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  آلترناتیو چپ قدرتمند، یک ضرورت تاریخی [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  ماکیاولیسم مدرن در جنبش چپ [۲۴ اوت ۲۰۱۷]
»  گروگانگیری چپ [۰۵ اوت ۲۰۱۷]
»  افشاگری جناح های حکومتی و مواضع استراتژیک بخشی از چپ [۱۴ مه ۲۰۱۷]
»  من رای نمی دهم [۰۷ مه ۲۰۱۷]
»  چپ در حاشیه نشینی سیاسی [۰۴ مه ۲۰۱۷]
»  رفیق محمد تقی افشانی از میان ما رفت [۰۶ فوريه ۲۰۱۷]
»  پدیده ترامپ و نظم نوین جهانی [۰۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  چپ ایران سال جدید میلادی را چگونه آغاز می کند [۱۲ ژانويه ۲۰۱۷]
»  بازگشت فاشیسم و چالش آن با نئوکان ها [۰۹ نوامبر ۲۰۱۶]
»  چیستی منشور وحدت چپ [۰۵ نوامبر ۲۰۱۶]
»  شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد فرصتی تاریخی برای چپ ایران [۱۷ اکتبر ۲۰۱۶]
»  راه پیش رو در پروژه وحدت چپ [۲۷ اوت ۲۰۱۶]
»  طلاق بریتانیا ،آتشفشان سوریه، زلزله در اروپا [۲۵ ژوين ۲۰۱۶]
»  استراتژی در لبه پرتگاه [۱۸ ژوين ۲۰۱۶]
»  حمایت از هر دو سوی جبهه جنگ [۰۱ ژوين ۲۰۱۶]
»  تلاشی درکالبد شکافی بن بست وحدت چپ [۲۱ مه ۲۰۱۶]
»  راه سوّم [۱۰ مارس ۲۰۱۶]
»  سایه روشن های سیاست انتخاباتی ما [۲۲ فوريه ۲۰۱۶]
»  پوست اندازی لازم چپ ایران [۱۵ فوريه ۲۰۱۶]
»  نقدی بر سند ارزیابی از حاصل کار پروژه وحدت چپ [۰۱ ژانويه ۲۰۱۶]
»  توافق چپ ایران به کجا رسید؟ [۱۸ دسامبر ۲۰۱۵]
»  نظری بر فلسفه شرق میانه در قرون وسطی [۱۳ دسامبر ۲۰۱۵]
»  خطرات تصادمات استراتژی های متقابل در سوریه [۰۵ دسامبر ۲۰۱۵]
»  باشگاه مخالفان وحدت چپ [۰۶ نوامبر ۲۰۱۵]
»  وحدت چپ را در هم شکستند، زنده باد وحدت چپ [۳۰ اوت ۲۰۱۵]
»  افکار یخ زده در تسلسل وحدت چپ [۳۱ ژوييه ۲۰۱۵]
»  روش اروپائی یا روش ترکی خودمان [۱۹ ژوييه ۲۰۱۵]
»  یک گام به پیش دو گام به پس در پروژه وحدت چپ [۰۷ ژوييه ۲۰۱۵]
»  مهار دو جانبه در پروژه وحدت چپ [۲۰ ژوين ۲۰۱۵]
»  آرامش قبل از طوفان [۳۱ مه ۲۰۱۵]
»  ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتم [۲۰ مه ۲۰۱۵]
»  شعری از حکیمه بلوری [۰۶ مه ۲۰۱۵]
»  تلاشی در ادغام دو منشور [۲۵ مارس ۲۰۱۵]
»  بیماری های مزمن دموکراسی [۲۳ مارس ۲۰۱۵]
»  فرهنگ ساختاری حزب کار ایران "نگرشی بر جنبه فرهنگی پروژه وحدت چپ" [۲۷ فوريه ۲۰۱۵]
»  وحدت چپ یا همزیستی چپ [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  بر بستره های وحدت چپ [۱۲ نوامبر ۲۰۱۴]
»  ملی دموکرات ها و اسید پاشی ها [۳۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  اسطوره "کوبانی" [۲۲ اکتبر ۲۰۱۴]
»  آیا سلاح به دست گرفتن زنان در نبرد با داعش درست است؟ [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  کنفرانس چپ و بیماری شکوفائی نظام [۱۶ ژوييه ۲۰۱۴]
»  یوتلیترینیسم وانتخابات آزاد [۰۷ ژوييه ۲۰۱۴]
»  به بهانه پنجمین سالگرد کودتای ولایت فقیه و خیزش جنبش سبز [۱۸ ژوين ۲۰۱۴]
»  یادبود نورماندی پیغام صلح یا صف آرائی نوین [۱۳ ژوين ۲۰۱۴]
»  خط قرمز هایی که رنگ می بازند [۰۸ ژوين ۲۰۱۴]
»  دموکراسی و جمهوریت [۲۹ مه ۲۰۱۴]
»  برده داری نوین [۱۹ مه ۲۰۱۴]
»  پرتوی بر استراتژی امنیتی آمریکا [۳۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  برشی بر بیانیه شورای مرکزی [۲۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  تحول طلبی با خشونت بیگانه است [۱۸ آپريل ۲۰۱۴]
»  بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ [۱۴ آپريل ۲۰۱۴]
»  مسائل نظری ساختاری بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ [۰۹ آپريل ۲۰۱۴]
»  مقدمه ای بر بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ [۰۴ آپريل ۲۰۱۴]
»  خیزشی بلند برای جهشی کوتاه در پروژه وحدت چپ [۰۷ مارس ۲۰۱۴]
»  اوکراین در آتش [۰۱ مارس ۲۰۱۴]
»  سناریوی مشروعه و مشروطه در جنبش سبز [۲۰ فوريه ۲۰۱۴]
»  سوسیال دموکراسی در آذربایجان و یخبندان زمستان [۰۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  منفعت، قدرت ، خشونت و ایدئولوژی در سیاست نظام ولایت فقیه [۲۰ ژانويه ۲۰۱۴]
»  خط قرمز میان اصلاح طلبی، و یا نفی ولایت فقیه [۱۰ ژانويه ۲۰۱۴]
»  منشورشهروندی، یا تثبیت ولایت فقیه [۰۱ ژانويه ۲۰۱۴]
»  پیشاهنگ و ساختار [۰۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  آلترناتیو چیست؟ پیشگام کیست؟ یا ( سوسیالیسم چیست؟ چپ کیست؟) [۱۳ اکتبر ۲۰۱۳]
»  روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه " بخش چهارم" " پست مدرنیسم" [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  چپ آذربایجان و تبادل افکار در راه ساختاری فراگیر [۰۶ اوت ۲۰۱۳]
»  خلافت یا جمهوریت، اصلاحات یا تحول [۰۳ اوت ۲۰۱۳]
»  راهکارها و دشواریها در پروژه وحدت چپ [۲۷ ژوييه ۲۰۱۳]
»  چرا غرب از اسلام رادیکال در خاورمیانه حمایت می کند [۱۲ ژوييه ۲۰۱۳]
»  "تقسیم" را باور کنیم، "تحریر" را ایمان بیاریم [۰۶ ژوييه ۲۰۱۳]
»  تحریم فعال و همگانی باید با هماهنگی و قدرت بیشتری اعمال می شد. [۰۱ ژوييه ۲۰۱۳]
»  دو گام به پیش، یک گام به پس. استراتژی انتخاباتی حکومتی [۱۸ ژوين ۲۰۱۳]
»  این جمهوریت نیست، خلافت است. این رای دادن نیست، بیعت است. [۰۹ ژوين ۲۰۱۳]
»  پروژه وحدت چپ و بخشهایی از وظایف امروزین [۲۷ مه ۲۰۱۳]
»  جنبش های ملی دموکراتیک و پروژه وحدت چپ [۲۶ آپريل ۲۰۱۳]
»  روزنه‌ای باریک بر تاریخ فلسفه - «سه» [۰۵ مارس ۲۰۱۳]
»  روزنه‌ای باریک بر تاریخ فلسفه «دو» [۰۱ مارس ۲۰۱۳]
»  انتخابات آزاد، وسیله ای برای حفظ نظام ، یا نفی نظام؟ [۰۱ مارس ۲۰۱۳]
»  کمدی تراژدی در جنبش ملی آذربایجان [۲۰ فوريه ۲۰۱۳]
»  مناسبات قرادادی اجتماعی امروزین [۰۶ فوريه ۲۰۱۳]
»  جنبش چپ و آلترناتیو تحول [۱۰ اکتبر ۲۰۱۲]
»  آسیب شناسی جنگ نقده و دیالوگ پیشنهادی حزب دموکرات کردستان [۲۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  کنشگران پروژه وحدت چپ، ما گزارش کار می خواهیم [۰۲ آپريل ۲۰۱۲]
»  فدرال دموکراسی، اتحاد دموکراتهای چپ آذربایجان و مسائل روز [۲۸ ژانويه ۲۰۱۲]
»  چرا جمهوری اسلامی ایران سفارت انگلستان را اشغال می کند؟ [۰۱ دسامبر ۲۰۱۱]
»  فرسودگی تدریجی چپ ایران وتحولات ژئوپولوتیک منطقه ای [۲۸ نوامبر ۲۰۱۱]
»  پیغام ماکیاولی به امیر خامنه ای [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  اتوپی انتخابات آزاد سرابی بیش نیست [۰۶ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  یک بام و دو هوا در جنبش فدرال دموکراتیک اذربایجان [۱۷ ژوين ۲۰۱۱]
»  گرگ های گرسنه همدیگر را می درند [۱۲ ژوين ۲۰۱۱]
»  پروژه وحدت چپ، موتور کوچک محرک ائتلاف جبهه سکولار دموکراسی [۰۴ ژوين ۲۰۱۱]
»  کنگره دوازدهم تمکین به حداقلها. همگامی، نه پیشگامی جنبش مردمی [۲۵ مه ۲۰۱۱]
»  یک سرفصل اضافه بر اساسنامه [۱۱ آپريل ۲۰۱۱]
»  آیریلدیخ بیر بیریمیزدن [۰۱ آپريل ۲۰۱۱]
»  سند "آماج ها و دیدگاه ها" و مساله ملی [۲۱ مارس ۲۰۱۱]
»  پلورالیسم ملی، یا، پدر سالاری ملی [۰۲ مارس ۲۰۱۱]
»  بر چیده باد ولایت فقیه، بر قرار باد آزادی [۲۷ فوريه ۲۰۱۱]
»  سیاست مستقل ملی، یا پشتیبانی از ولایت فقیه در آذربایجان [۲۲ فوريه ۲۰۱۱]
»  چرا جنبش مصر موفق شد، خرداد ۸۸ موفق نشد؟ [۱۷ فوريه ۲۰۱۱]
»  جنبش دموکراتیک ملی آذربایجان و تظاهرات سرتاسری ۲۵ بهمن [۱۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  زلزله در مصر، طوفان در ایران، ومشکلات خانه تکانی فکری ما [۰۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  رمانتیسم فلسفی، رمانتیسم اخلاقی، رمانتیسم سیاسی و رمانتیسم تشکیلاتی [۲۶ ژانويه ۲۰۱۱]
»  جنبش ملی آذربایجان، بن بست دو راه، سر آغازی بر راه نوین [۱۹ ژانويه ۲۰۱۱]
»  امواجی که در ساحل پخش می شوند، دوباره به دریا برمی گردند [۲۲ دسامبر ۲۰۱۰]
»  حقوق بشر استراتژی محوری تحول دموکراتیک [۱۵ دسامبر ۲۰۱۰]
»  جهانی سازی، نئولیبرالیسم و سوسیالیست سرگردان [۰۴ دسامبر ۲۰۱۰]
»  درشکه را جلو اسب ها نبندیم [۲۸ نوامبر ۲۰۱۰]
»  ما انقلاب صلح آمیز دموکراتیک می خواهیم [۱۷ نوامبر ۲۰۱۰]
»  استراتژی انتخابات آزاد سبز، یک معادله چند مجهولی متناقض می باشد. [۱۴ نوامبر ۲۰۱۰]
»  حقیقت "تغییر"، یا در تدارک "تحوّل" [۰۹ نوامبر ۲۰۱۰]
»  بحران اقتصادی، خواسته های عدالت خواهانه را در دستور روز قرار خواهد داد. [۰۴ نوامبر ۲۰۱۰]
»  وحدت در پایین، تشتّت در بالا، سیمای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک [۲۵ اکتبر ۲۰۱۰]
»  هفت سوال از جنبش فدرال دموکراسی آذربایجان [۲۱ اکتبر ۲۰۱۰]
»  استراتژی تحوّل و جایگاه تحریم ها [۲۳ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  بن بست یک استراتژی و اصرار در ادامه آن [۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  فدرال دموکراسی آذربایجان و بحران چند راهی( Intersectionalism ) [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  "چیستی" و "کیستی" در قدرت سیاسی، آیا عجله میکنیم یا فرصتها را از دست میدهیم [۲۹ اوت ۲۰۱۰]
»  وقتی که سازمانهای سیاسی درجا میزنند، تحوّلگرایان آزاده ابتکار عمل را بدست میگیرند [۲۶ اوت ۲۰۱۰]
»  سراب گمراه کننده انتخابات آزاد [۰۳ اوت ۲۰۱۰]
»  نگرشی بر تزهایی از بهزاد کریمی در مورد مساله ملّی [۲۶ ژوييه ۲۰۱۰]
»  دموکراسی بدون سکولاریسم،رویا یا واقعّیت. [۱۲ ژوييه ۲۰۱۰]
»  "کنگره ملّی دموکراتیک مردم ایران" [۰۸ ژوييه ۲۰۱۰]
»  افکار فالانژهای چپ و فالانژهای استبداد دینی، موانع جدّی وحدت ملّی [۲۸ ژوين ۲۰۱۰]
»  "منشور آزادی و برابری" مستقّل جبهه سکولار دموکراسی، یک نیاز تاریخی [۲۳ ژوين ۲۰۱۰]
»  "کنگره ملّی دموکراتیک"، "منشور آزدای و برابری" و "رهبری کاریزماتیک" [۱۷ ژوين ۲۰۱۰]
»  سالگرد قیام ۲۲ خرداد و کنفرانس بروکسل [۱۴ ژوين ۲۰۱۰]
»  اصلاح گران خواهان تحوّلات بنیادین نیستند [۰۳ ژوين ۲۰۱۰]
»  شش سال و نیم دیگر از استراتژی دولت "اوباما "در منطقه [۲۶ مه ۲۰۱۰]
»  تئوری تحوّل، نیروهای تحوّل، پلاتفورم تحوّل،، استراتژی تحوّل، رهبری تحوّل [۲۲ مه ۲۰۱۰]
»  آنهایی که باد میکارند، طوفان درو خواهند کرد. [۱۲ مه ۲۰۱۰]
»  سوسیال دموکراسی، جنبش کارگری و جنبش سبز [۰۵ مه ۲۰۱۰]
»  خارج نشینان، پیشگامان جنبش مردمی میباشند، یا فقط حامیان آن. [۳۰ آپريل ۲۰۱۰]
»  فرصتهای از دست رفته بمناسبت سالگرد روز جهانی کارگر [۲۱ آپريل ۲۰۱۰]
»  این جامه سبز را به زور، بر تن ما مکنید. [۱۴ آپريل ۲۰۱۰]
»  زمان را دریابیم [۰۳ آپريل ۲۰۱۰]
»  سه بلوک مختلف، سه هدف متفاوت و تکلیف ما [۳۰ مارس ۲۰۱۰]
»  آرامش قبل از طوفان و وظایف ما [۱۷ مارس ۲۰۱۰]
»  هویّت فردی، هویّت ملّی، هویّت شهروندی، هویّت طیقاتی و هوّیت جهانی [۰۲ مارس ۲۰۱۰]
»  فلسفه تحوّل یا تحّول فلسفه [۲۴ فوريه ۲۰۱۰]
»  ۲۲ بهمن، انتظارات و سورپریزها [۱۷ فوريه ۲۰۱۰]
»  چرا فدرال دموکراتهای آذربایجان روزی که باید عمل بکنند، سکوت میکنند؟ [۱۱ فوريه ۲۰۱۰]
»  جنبش سبز یا رنگین کمان [۰۳ فوريه ۲۰۱۰]
»  اوّل خاتمی،سپس کروّبی و بعد نوبت کیست؟ [۳۰ ژانويه ۲۰۱۰]
»  آیا ما آکادمیسنیم؟، ژورنالیستیم؟ یا رهبران سیاسی جنبش مردمی هستیم؟ [۲۰ ژانويه ۲۰۱۰]
»  لیبرالیسم اسلامی، یا سوسیال دموکراسی سکولار [۰۹ دسامبر ۲۰۰۹]
»  پلها را آباد کنیم. سّدها را بشکنیم. [۱۰ نوامبر ۲۰۰۹]

دنیز ایشچی

صفحه اول