logo

آرشيو مقالات


»  آدم ربائی کانگسترها، ابرقدرت ها، و حکومت های وابسته و خودکامه [۲۶ ژوييه ۲۰۲۱]
»  رُشد نجومی ثروت و فقر در ایران پوست کلفت، یا بی تفاوت؟ [۱۲ ژوييه ۲۰۲۱]
»  درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست رأی دادن به رژیم فقاهتی [۱۸ ژوين ۲۰۲۱]
»  انتخاب با ما، رأی از شما کر شید، کور شید، لال شید!؟ [۲۶ مه ۲۰۲۱]
»  آیا رهائی و نجات، در اتحاد و اتفاقِ «همه با هم» می باشد؟ [۱۳ مه ۲۰۲۱]
»  اسرائیل و برنامه ی هولوکاستِ ایران [۱۹ آپريل ۲۰۲۱]
»  رئیس جمهور چماقدار عَلَم کردنِ یک سپاهی برای مقامِ ریاست جمهوری [۱۶ مارس ۲۰۲۱]
»  رضاخان - رضاشاه در چارچوب حقایق و بر اساس واقعیت ها [۲۶ فوريه ۲۰۲۱]
»  متلک گوئی، مزاحمت خیابانی و آزار جنسی، تجاوز به حریم دیگری! [۱۰ فوريه ۲۰۲۱]
»  محمدجواد ظریف: شرکت در رأی گیری، تأئید رژیم است [۳۰ ژانويه ۲۰۲۱]
»  آرمانشهر در خطر نابودی! [۱۶ ژانويه ۲۰۲۱]
»  دوباره نگریِ برجام، یا خلع سلاح ایران؟ [۳۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  دموکراسی و مبارزه با فقر و گرسنگی؟ مردمسالاری، مسأله ی مرگ و زندگی است [۱۸ دسامبر ۲۰۲۰]
»  عملیات سر بریدن پروژه ی موساد برای مبارزه با تسلیحات هسته ای ایران [۰۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  پشتیبانان رضاپهلوی: خونت را میخورم الاغ ... ! [۲۹ اکتبر ۲۰۲۰]
»  خطاب به شاه اللهی، حزب اللهی و دیگر بت پرستان وطن خواهی به گفتار است، یا کردار، یا هر دو؟ [۱۳ اکتبر ۲۰۲۰]
»  پاسخ به پیام رضا پهلوی آیا این پیام با دیگر پیام های سال های گذشته، تفاوتی دارد؟ [۰۱ اکتبر ۲۰۲۰]
»  حذف دختران از جلد کتاب ریاضی! چادر، حصار و دیوار کشیدن، و جدا کردن در اسلام [۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  قوانین و نهادهایِ۱۴۰۰ سال پیش، پاسخگویِ زندگی امروز نیستند [۰۳ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  برنامه ی گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی! آیا مردم دوباره در تله ی رژیم میافتند؟ [۱۷ اوت ۲۰۲۰]
»  ایران، سرزمین عجایب [۰۸ اوت ۲۰۲۰]
»  نامه ی محمود احمدی نژاد به شیخ محمد جنونِ مطرح بودن! [۳۰ ژوييه ۲۰۲۰]
»  قرارداد، پیمان و شرط احتیاج است احتیاج است احتیاج [۲۱ ژوييه ۲۰۲۰]
»  این پدر و پسر، نقش بزرگی در نابودی خودشان ساخته های میهن مان و فاجعه ی رژیم فقاهتی داشته اند [۰۶ ژوييه ۲۰۲۰]
»  سلطنت سقوط کرد، شاه درگذشت [۱۹ ژوين ۲۰۲۰]
»  آیا کشته شدن رومینا و جرج فلوید سرنوشت ساز خواهند بود؟ [۱۱ ژوين ۲۰۲۰]
»  رومینا را پدرش نکُشت! [۰۳ ژوين ۲۰۲۰]
»  آقای خامنه ای شرم کنید! [۲۹ مه ۲۰۲۰]
»  دانا شدن که آمپول نیست، به آدم تزریق کنند! [۱۹ مه ۲۰۲۰]
»  ما ایرانیان لالائی بلدیم ولی خوابمان نمی‌بره! «کی و چه وقت دولت مشروطه خواهد شد»؟ [۰۷ مه ۲۰۲۰]
»  آیا «طوفان کامل» در شُرُف شکل گیری است و بار دیگر در خطر جنگ قرار داریم؟ [۲۹ آپريل ۲۰۲۰]
»  سرعت شناورهای ما سه برابر آمریکاست رجزخوانی، توهم یا دروغ؟ [۲۲ آپريل ۲۰۲۰]
»  درس های کرونا [۱۵ آپريل ۲۰۲۰]
»  چنانچه آزادی، مردمسالاری، صلح و آرامش می خواهید؟ [۰۷ آپريل ۲۰۲۰]
»  پدیده ای نامعلوم و قلمروئی ناشناخته!! از اینجا بکجا باید رفت؟ [۲۴ مارس ۲۰۲۰]
»  رهائی مردم و نجات ایران چکونه امکان پذیر است [۱۶ مارس ۲۰۲۰]
»  «مردم چکاره هستند ... ، مردم چه حقی‌ دارند؟» [۱۱ مارس ۲۰۲۰]
»  پیروزیِ نسبی مردم شکست و بی آبروئی رژیم [۲۷ فوريه ۲۰۲۰]
»  اعلام «جهاد عمومی» گام بعدی رژیم، توبه و التماس است! [۱۹ فوريه ۲۰۲۰]
»  حذف و تهدید و تزویر حسن روحانی: اینکه انتخابات نمی شود! [۰۸ فوريه ۲۰۲۰]
»  پاسخِ ملت ایران به فرمانده‌ی سپاه و پیام به ارتش [۲۴ آپريل ۲۰۱۹]
»  حذف مخالفان در پیش دستور برنامه یِ رضا پهلوی پسر کو ندارد نشان از پدر! [۰۵ مارس ۲۰۱۹]
»  کنفرانس ورشو و شلبی هایِ امیدوار ایرانی!؟ [۲۶ فوريه ۲۰۱۹]
»  ولایت فقیه، و روباهی که داشت کور میشد! [۰۲ ژانويه ۲۰۱۸]
»  آیا اسرائیل، عربستان را سرِ کار گذاشته؟! [۲۷ نوامبر ۲۰۱۷]
»  آیا توطئه ای در حال شکل گیری است؟ [۱۳ نوامبر ۲۰۱۷]
»  اسرار محرمانه کودتای ۲۸ مرداد "روشنگری و پاسخگوئی" [۱۲ اوت ۲۰۱۷]
»  آمریکا مجموعه اسناد کودتای ۲۸ مرداد را منتشر کرد [۲۴ ژوييه ۲۰۱۷]
»  تکلیف مان را مشخص کنیم! انقلاب، شورش، یا رویداد؟ [۲۷ مارس ۲۰۱۷]
»  ما ایرانیان منتظر چه هستیم؟ [۲۴ فوريه ۲۰۱۷]
»  نابودی عراق، آغاز آتشِ ویرانگرِ منطقه [۰۹ اوت ۲۰۱۶]
»  خطای بزرگ رژیم فقاهتی، سرنگونی اش را رقم میزند! [۲۶ ژوييه ۲۰۱۶]
»  کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم! [۱۳ فوريه ۲۰۱۶]
»  "حسرت گذشته" انقلابیون سرخورده و پشیمان! [۱۶ نوامبر ۲۰۱۵]
»  مخالفان رژیم (آپوزیسیون) عدم موفقیت در چیست؟ [۱۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  عیب پوشی و گناه شوئی [۲۶ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نوروز در تاریکی [۱۱ مارس ۲۰۱۵]
»  وارث دادگری و تیزهوشی یا لایق بیدادی و نادانی (رژیم فقاهتی)؟ [۲۸ دسامبر ۲۰۱۴]
»  پخش مطالب، بدون بررسی شرکت در شایعه سازی است! [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  دولت اسلامی عراق و شام گام دیگری در تجزیۀ خاورمیانه [۰۶ ژوييه ۲۰۱۴]
»  نقطۀ عطف (چرخشگاه) و نوروز [۱۰ مارس ۲۰۱۴]
»  چرا بهار عربی خزان شد؟ سرنگونی و جایگزینی [۲۴ دسامبر ۲۰۱۳]
»  ما حق رأی داریم نه حق انتخاب [۰۴ ژوين ۲۰۱۳]
»  رژیم فقاهتی یا بازگشت به رژیم سلطنتی؟! [۲۴ فوريه ۲۰۱۳]
»  فاصلۀ بهشت تا جهنم [۰۷ فوريه ۲۰۱۳]
»  ایرانیان خارج از کشور چوب دو سر طلا [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  تفاوت انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان با انقلاب ۱۳۵۷ ایران [۱۲ آپريل ۲۰۱۲]
»  پیشنهاد عهد و پیمان برای نوروز براندازی یا جایگزینی؟ [۰۷ مارس ۲۰۱۲]
»  آیا رژیم ، دُم به تلۀ اسرائیل خواهد داد؟ [۲۶ ژانويه ۲۰۱۲]
»  آنانکه که نجات خود را از دیگران میخواهند لیاقت آزادی و آمادگی مردمسالاری را ندارد ! [۲۸ نوامبر ۲۰۱۱]
»  پیشنهادی برای کنگرۀ ملی آیا حاضرید منافع شخصی تان را فدای منافع ملی کنید؟ [۲۴ اکتبر ۲۰۱۱]
»  نقش بنیادگرایان اسلامی و علل سرنگونی دولت ملی و مردمسالار مصدق [۱۴ ژوييه ۲۰۱۱]
»  اعتراض پینوکیو به کارلو کلودی در مورد احمدی نژاد [۱۰ آپريل ۲۰۱۱]
»  تاکتیک بی شرمانۀ جدید رژیم فقاهتی "بهره گیری غیرقانونی از نوجوانان خرد سال" [۲۶ مارس ۲۰۱۱]
»  تونس ، مصر و ایران و نقش نیروهای مسلح ! [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  تونس و مصر پس لرزه های انقلاب اسلامی یا الهام از جنبش سبز؟ [۱۶ فوريه ۲۰۱۱]
»  قانون ، عدالت اجتماعی و مردمسالاری قربانیِ "حق ویژۀ" روحانیت و سلطنت (خدا سالاری) [۲۶ ژانويه ۲۰۱۱]
»  "ما مردم فلسطین را همانقدر ارج می گذاریم که مردم اسرائیل را" [۰۵ دسامبر ۲۰۱۰]
»  اصلاح طلبان و فرهنگ ضدیت [۱۲ نوامبر ۲۰۱۰]
»  جمهوری اسلامی و دیگر دشمنان، موجودیت و هستیِ ایران را به مخاطره انداخته اند! [۳۱ اوت ۲۰۱۰]
»  جنبش سبز فاصلۀ تَوَهُم با واقعیت [۰۹ اوت ۲۰۱۰]
»  British Petroleum (B. P.) شرکت نفت ایران و انگلیس [۱۴ ژوين ۲۰۱۰]
»  از حزب رستاخیز تا حزب اله از چالۀ سلطنت تا چاه ولایت [۲۵ مه ۲۰۱۰]
»  زلزله ، طوفان و سونامی غضب خداوند! حضرات آیات جنتی، خاتمی و کاظمی [۰۴ مه ۲۰۱۰]
»  حسن فیروزآبادی و طارق عزیز [۲۱ آپريل ۲۰۱۰]
»  تحول اجتماعی با تعویض مهره ها امکان پذیر نیست جنبشی پیروز می شود که ما می پرورانیم [۰۷ آپريل ۲۰۱۰]
»  روز جهانی زن پروسۀ ناتمام [۰۸ مارس ۲۰۱۰]
»  حاکمیّت مردم یا ولایت مطلقۀ فقیه خواستۀ اصلی جنبش سبز چیست؟ [۰۷ فوريه ۲۰۱۰]
»  عاشورا - آغازِ پایانِ ولایت فقیه و جنبش مردم ایران [۰۶ ژانويه ۲۰۱۰]
»  حقوق بشر ومذهب [۰۸ دسامبر ۲۰۰۹]
»  جنبش سبز مردمسالاری و پروسۀ تکامل [۰۱ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  جنبش سبز ، حرکت مردمی یا توطئه برای ادامه حیاتِ جمهوری اسلامی [۲۱ اوت ۲۰۰۹]
»  نادیده و نا چیز گرفتن آراء مردم و سیر تکاملی شعارها و خواست ها [۱۳ ژوييه ۲۰۰۹]
»  نقش ما ، مسئولیت شهروندی [۰۸ مه ۲۰۰۹]


ladan.jpg
امیر حسین لادن

صفحه اول