logo

آرشيو مقالات


»  جنایت اول ماه مه ١۴٠٠، در معدن طزره دامغان بازهم فاجعه آفرینی سرمایه داری و خصوصی‌سازی حاکم [۲۵ مه ۲۰۲۱]
»  سالی که نکوست ازسفره خالی و تعیین نرخ دستمزد برای زحمتکشان‌اش پیداست! [۳۰ مارس ۲۰۲۱]
»  دوران سخت کرونا درایران،موج اعتراضات مطالباتی همچنان درخیابان ها برپااست! [۲۵ دسامبر ۲۰۲۰]
»  کارگران و زحمتکشان ایران در دو راهی جان و نان! [۲۷ مه ۲۰۲۰]
»  به استقبال اول ماه مه ، روزجهانی کارگر بشتابیم! [۱۳ آپريل ۲۰۱۹]
»  تشکیل کمیته ها یا شورای محلات و کمیته های یاری رسانی مستقل ، تنها راهکار واقعی برای جلوگیری از صدمات بیشتر سیلاب در برابر بی تدبیری مسئولان کشور! [۰۸ آپريل ۲۰۱۹]
»  نگاهی به وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان و کارگران کشور [۲۵ مارس ۲۰۱۹]
»  سفره کارگران ایران در نوروزی دیگر همچنان خالی است! [۱۸ مارس ۲۰۱۹]
»  راه آهن ، سندیکای شرکت واحد ، بازنشستگان ، معلمان و ... در کنار هم هم پوشانی ها وهمگرایی ها ، نشانه سطحی از تحول جنبش مطالباتی در پهنه رودررویی ها در جامعه کارگری ایران بشمارمی آید! [۱۰ مارس ۲۰۱۹]
»  در پاسخ حسن روحانی باید گفت : سازمان تامین اجتماعی و شستا ، مایملک اجدادی شما نبوده و نیست [۰۳ مارس ۲۰۱۹]
»  اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی، نسخه پیچی از جیب فقرا برای فقرا ، نه عدالت دارد نه انصاف! [۲۵ فوريه ۲۰۱۹]
»  فشار چرخه سرمایه داری حاکم( دولت - کارفرمایان - پیمانکاران)، برگُرده کارگران ، درعدم پرداخت حقوق های معوقه! [۱۸ فوريه ۲۰۱۹]
»  دستمزد سال ۱۳۹۸ و «کمیته تعیین دستمزد» شورای عالی کار [۱۲ فوريه ۲۰۱۹]
»  کارگران شهرداری ها و دشواری های حقوق های عقب مانده [۰۴ فوريه ۲۰۱۹]
»  برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی چه می توان کرد؟ [۲۴ ژانويه ۲۰۱۹]
»  جمعه به جمعه، نو به نو ! [۰۷ ژانويه ۲۰۱۹]
»  این همه وقایع اسفبار درون کشور را چه کس و کسانی پاسخگو هستند؟ [۰۲ ژانويه ۲۰۱۹]
»  معلمان و بازنشستگان فرهنگی همچنان در کارند ! [۱۷ دسامبر ۲۰۱۸]
»  دفاع از آزادی فعالان نیشکر هفت تپه یک وظیفه انقلابی است [۲۸ نوامبر ۲۰۱۸]
»  نه به سندیکای تقلبی و امنیتی ! [۱۷ نوامبر ۲۰۱۸]
»  فشار به فعالان هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه [۱۴ نوامبر ۲۰۱۸]
»  نیروی میلیونی بیکاران در ایران ، چاره کار چیست؟ [۰۳ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  به استقبال ۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگربشتابیم! [۲۴ آپريل ۲۰۱۸]
»  شعار سال "حمایت ازکالای ایرانی" خامنه ای، یک دروغ و فریب بزرگ است. [۲۸ مارس ۲۰۱۸]
»  به اعتبارهشتم(۸) مارس ، روز جهانی زن نگاه عمومی به وضعیت زنان کارگر درایران [۰۵ مارس ۲۰۱۸]
»  ایران کشور بیکاران و نا امنی شغلی و ضرورت سازماندهی مبارزات جاری طبقاتی درایران [۰۸ فوريه ۲۰۱۸]
»  درایران علیرغم سرکوب اعتراضات واعتصابات کارگران ، این کارگران بودند که فریاد میزدند: ما همگی بیکاریم / خداتونو در میآریم [۳۰ ژانويه ۲۰۱۸]
»  صدای محمود بهشتی لنگرودی معلم آزادیخواه زندانی باشیم! [۱۳ دسامبر ۲۰۱۷]
»  محمود صالحی فعال سرشناس کارگری را به زندان بردند! چنین انسانی را به قفل و زنجیربستن ، به چه معنا است؟ [۰۸ نوامبر ۲۰۱۷]
»  مرگ ها و قتل های خاموش از دیروز تا امروز [۱۷ اکتبر ۲۰۱۷]
»  ویژه نامه مجله روزشمار کارگری هفته مبارزات سریالی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه [۳۰ ژوييه ۲۰۱۷]
»  باردیگر کوه موش زائید سفره کارگران درآستانه سال۹۶همچون سال گذشته خالی ماند ! [۱۷ مارس ۲۰۱۷]
»  خواسته های کارگران سندیکای شرکت واحد اتوسرانی تهران و حومه را حاکم کنید و ازمبارزات آنان قویا حمایت نماییم! [۱۲ دسامبر ۲۰۱۶]
»  نگاهی به حرکت اعتراضی کارگران در مقابل مجلس اسلامی۲۵ آبان۱۳۹۵ علیه اطلاحیه قانون کار و طرح دیگر مطالبات کارگری [۱۲ دسامبر ۲۰۱۶]
»  درایران سازماندهی لشکر بیکاران برای بیمه بیکاری، بخشی ازجنبش مبارزه برای تامین اجتماعی بشمار می رود! [۱۰ اکتبر ۲۰۱۶]
»  مبارزه کارگران در سطح صنایع فولاد سازی در ایران [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  دست اندازی دیگر باره به قانون کار، شرایط و موقعیت مبارزات کارگری [۳۱ ژوييه ۲۰۱۶]
»  اعتراض ششم(۶) ژوئن ۲۰۱۶مدافعان کارگری درژنو(سوئیس) به چه معنی است ؟ [۰۴ ژوين ۲۰۱۶]
»  دراول ماه مه امسال؛ اصلی ترین و مهم ترین وظیفه همه حامیان جنبش کارگری، کمک به سازمان یابی مستقل طبقه کارگر است [۳۰ آپريل ۲۰۱۶]
»  اول ماه مه ، روزتجلی مطالبات کارگران بالماسکه هفته کارگرخانه کارگری ها [۲۷ آپريل ۲۰۱۶]
»  " کوه موش زائید"! [۱۰ مارس ۲۰۱۶]
»  تشکل های مستقل کارگری نخستین و حیاتی ترین شرط مبارزه برای حداقل دستمزد [۲۳ فوريه ۲۰۱۶]
»  حذف تبصره ۳۳ پیشنویس طرح برنامه ششم توسعه فراربه جلوی علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی [۱۶ ژانويه ۲۰۱۶]
»  غارت دیگر باره سازمان تامین اجتماعی و سهم بُری از کارگران موقوف ! [۲۷ نوامبر ۲۰۱۵]
»  صدای کارگران باشیم! [۱۳ نوامبر ۲۰۱۵]
»  صدای بی صدایان باشیم ! رسول بداقی ، معلم آزاده زندانی را آزاد کنید ! [۳۰ اکتبر ۲۰۱۵]
»  صدای بی صدایان باشیم ! محمد جراحی کارگرزندانی را آزاد کنید ! [۳۰ اکتبر ۲۰۱۵]
»  باردیگر ممنوعیت کار برای کارگران افغانستانی ها در ۱۶ استان کشور [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  پاسخ ضروری به مشکل بیکاری درایران ، سازمانیابی جنبش مستقل علیه بیکاری است ! [۱۲ اوت ۲۰۱۵]
»  دستبرد حاکمیت به سفره خالی کارگران [۱۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  دوردوم اعتصاب کارگران معدن بافق و وظایف ما! [۳۰ اوت ۲۰۱۴]
»  اول ماه مه ۹۳ کشاکش دو اردوی نا برابرکار و سرمایه درایران [۱۰ مه ۲۰۱۴]
»  همگرایی های آشکار بین گرایش های مختلف موجود در جنبش کارگری ایران [۰۳ مه ۲۰۱۴]
»  به استقبال روزجهانی کارگر بشتابیم [۲۳ آپريل ۲۰۱۴]
»  صدای کارگران باشیم ! [۲۴ مارس ۲۰۱۴]
»  صدای کارگران باشیم ! [۰۸ مارس ۲۰۱۴]
»  صدای کارگران باشیم ! [۰۸ مارس ۲۰۱۴]
»  گسترش تحمیل فقر در سراسر ایران [۰۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  چگونه اموال کارگران به تاراج برده شد؟ - (بخش دوم) [۱۴ ژانويه ۲۰۱۴]
»  چپاول سازمان تامین اجتماعی چه می توان کرد؟ [۰۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  کارگران باربر، با تنی رنجور و خمیده چرا از دریافت بیمه های اجتماعی محروم اند؟ [۲۰ دسامبر ۲۰۱۳]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! روزشمار کارگری ماههای اردیبهشت وخرداد سال ۱٣۹۲ –۲۰۱٣ [۰۴ نوامبر ۲۰۱۳]
»  مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسال ۱۳۹۰ [۱۱ ژوين ۲۰۱۳]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۲۰ مه ۲۰۱۳]
»  جنبش کارگری و مروری بر اعتصابات و اعتراضات کارگران در ایران [۰۱ آپريل ۲۰۱۳]
»  کُوه موش زائید! [۱۳ مارس ۲۰۱۳]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۱۲ مارس ۲۰۱۳]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۰۸ اکتبر ۲۰۱۲]
»  جنبش کارگری و مروری بر اعتصابات و اعتراضات کارگران در ایران! [۰۲ ژوين ۲۰۱۲]
»  در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ، قانونی نداریم که برای راهپیمایی مجوز بگیریم [۲۷ آپريل ۲۰۱۲]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران ودیگرجنبش های اجتماعی درایران [۰۱ فوريه ۲۰۱۲]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۳۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  اقدامی همه جانبه درسطح جهان لازم است [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  جنبش کارگری و مروری بر اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی در ایران [۰۴ ژوييه ۲۰۱۱]
»  به استقبال اول ماه مه بشتابیم (۱) [۰۷ آپريل ۲۰۱۱]
»  روزشمارکارگری سه ماهه چهارم سال ۸۹ [۰۱ آپريل ۲۰۱۱]
»  روزشمارکارگری سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹ [۱۱ مارس ۲۰۱۱]
»  گامی درجهت وحدت آفرینی جنبش کارگری وارتش میلیونی اخراجی ها وبیکاران [۲۹ اکتبر ۲۰۱۰]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۰۴ اوت ۲۰۱۰]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۰۹ ژوييه ۲۰۱۰]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۲۷ مه ۲۰۱۰]
»  در آستانه اول ماه مه سال ۱٣۸۹ شعارها و پلاکادرها و عکس ها سخن می گویند [۲۹ آپريل ۲۰۱۰]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۱۹ آپريل ۲۰۱۰]
»  غم نان اگربگذارد! [۱۳ آپريل ۲۰۱۰]
»  جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران! [۲۱ مارس ۲۰۱۰]
»  روزشمار سه ماهه دوم سال ۱۳۸۸ (ماههای تیر– مرداد – شهریور ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹ ) [۲۷ ژانويه ۲۰۱۰]
»  از کوزه همان برون تراود که در اوست! [۱۳ مارس ۲۰۰۹]
»  کارگران در اضطراب و اربابان قدرت درحال چانه زنی دراطاق های دربسته اند! [۱۱ مارس ۲۰۰۹]
»  جائی که کلمات از بیان حقایق شرم می کنند! [۰۷ مارس ۲۰۰۹]از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  مسخرگی و وارونه انگاری حمید عباسی در انکار حقایق دادگاه استکهلم! [۲۶ نوامبر ۲۰۲۱]
»  گزارش ۲۳ جلسه محاکمه حمید نوری(عباسی) [۰۷ اکتبر ۲۰۲۱]
»  ما نه چهارتن، بلکه هزاران تن بودیم که «نه» خونین سردادیم ! [۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  گزارش چهارمین روز محاکمه‌ی حمید نوری (عباسی) از استکهلم [۱۹ اوت ۲۰۲۱]
»  عاشق‌ترین زندگان شهرمان لنگرود که بر خاک خفته‌اند! [۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  با همبستگی فزونتر و تحریم انتخابات ؛ بی چهره گی « امپراطوری دروغ» را بر ملا سازیم ! [۰۸ فوريه ۲۰۲۰]
»  نگاهی به وارسی و چشم انداز شعارهای اعتراضی درایران طی ماههای آبان- آذر و دی ۹۸ [۲۸ ژانويه ۲۰۲۰]
»  یاد یاران یاد باد ! [۳۰ اوت ۲۰۱۳]
»  به یاد یاران 
 قتل عام شدگان شهرم لنگرود [۰۶ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  سری جدید لیست شعارها [۲۲ فوريه ۲۰۱۱]
»  شعارهای درون کشور لیست شماره ۹ [۱۰ مارس ۲۰۱۰]
»  لیست شعارهای درون کشور [۲۶ ژانويه ۲۰۱۰]
»  لیست شعارهای درون کشور [۲۶ دسامبر ۲۰۰۹]
»  شعارهای درون کشور [۱۰ دسامبر ۲۰۰۹]
»  لیست شعارهای درون کشور [۰۶ دسامبر ۲۰۰۹]
»  ازدانشگاه تا خیابان! [۰۴ دسامبر ۲۰۰۹]
»  ماه آذر در راه و ۱۶ آذر در پیش به استقبالش رویم [۲۱ نوامبر ۲۰۰۹]
»  شما نیزبرای ثبت درتاریخ مبارزات مردم ایران لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید [۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  به یاری مادران اعدامی وناپدید شدگان وزندانی، درایران بشتابیم (بخش دوم) [۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  پیوند خانواده های ناپدید شده گان حوادث اخیر در کنار قربانیان جنایات سه دهه کشتار در ایران، امری عاجل وفوری است [۰۱ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  لیست شعارهای درون کشوررا تکمیل کنید [۳۱ اوت ۲۰۰۹]
»  ما نیزبا شما هستیم وهمچون شما ها سر ِباز ایستادن نداریم [۱۶ ژوييه ۲۰۰۹]
»  نگاهی سبزبر"آواز ِآبی“عکس ها [۱۵ ژانويه ۲۰۰۹]

امير جواهری لنگرودی

صفحه اول