logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  عظیم ملخی بود بر خاکی که بیگانه می انگاشت [۱۷ دسامبر ۲۰۲۱]
»  چاقو تیز کُن، نماد شهر [۱۰ دسامبر ۲۰۲۱]
»  لای در ماندنِ دُگم [۰۲ دسامبر ۲۰۲۱]
»  تنفس گرگها [۱۷ نوامبر ۲۰۲۱]
»  بدوّیتِ خودسر، و ادّعای نمایندگی معنویت [۰۸ نوامبر ۲۰۲۱]
»  شناوران جعبه کنسرو [۰۲ نوامبر ۲۰۲۱]
»  مُهره ی مسئولیت [۱۷ اکتبر ۲۰۲۱]
»  همیشه گلخانه ای در بیابان هست [۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  مولوی در سایه سار پنجشیر [۰۹ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  مورچه و خط پنجره [۲۲ اوت ۲۰۲۱]
»  مشتِ تاک در پهلو [۱۱ اوت ۲۰۲۱]
»  تخته سنگ سلیس [۰۴ ژوييه ۲۰۲۱]
»  پیچ فواره را به صدا در آوریم [۲۶ ژوين ۲۰۲۱]
»  طوفانی از تهّور [۱۷ ژوين ۲۰۲۱]
»  شاه بلوط لندنی [۰۲ ژوين ۲۰۲۱]
»  این سیاره [۱۸ مه ۲۰۲۱]
»  پای در کفش خود [۲۱ مارس ۲۰۲۱]
»  پس ما هم.... [۱۰ مارس ۲۰۲۱]
»  شهر شاعران رخشنده [۰۳ مارس ۲۰۲۱]
»  خشک سالگان [۱۶ فوريه ۲۰۲۱]
»  حلقه های خرامان برف [۱۹ ژانويه ۲۰۲۱]
»  پرورش گوش در شهر اختلال حواس [۱۳ ژانويه ۲۰۲۱]
»  برگ‌هائی از تقویم اول سال [۰۸ ژانويه ۲۰۲۱]
»  زورآزمائی دیوانگان [۲۷ دسامبر ۲۰۲۰]
»  سرگیجۀ نوئل در میدانهای دوّار [۲۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  باغچه اژدها می‌شود [۱۵ دسامبر ۲۰۲۰]
»  آدمی که نردبان قورت داده بود [۱۰ دسامبر ۲۰۲۰]
»  تبریز می‌رقصد [۰۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  من دوست تو، داستان توام [۲۴ نوامبر ۲۰۲۰]
»  گردشی در کوچه های اینستاگرام [۲۳ نوامبر ۲۰۲۰]
»  مفتش دنیای مردگان [۱۸ نوامبر ۲۰۲۰]
»  سخت است خانه، سختی است [۲۵ اکتبر ۲۰۲۰]
»  عهدی نیست جز با کبوتران [۱۶ اکتبر ۲۰۲۰]
»  قدرت اندیشیدن را از ما گرفته اند [۱۴ اکتبر ۲۰۲۰]
»  چنین گفت خسرو شیرین دهنان [۰۹ اکتبر ۲۰۲۰]
»  هراس کودک عقل در گذرگاه های جنون [۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  نقطۀ آخر قرار داد [۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  نمی توان برای نجات محیط زیست منتظر بیداری وجدان‌ها نشست [۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  اندر حکایت درویشان خجول [۰۶ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  میهمانسرای آفتاب و باد [۱۷ اوت ۲۰۲۰]
»  شاید تهمتن، شاید تهمینه [۰۷ اوت ۲۰۲۰]
»  سفر پروانه ها از شهر سفال [۰۳ اوت ۲۰۲۰]
»  یکبار دیگر کرونا، یکبار دیگر احترام به حق حیات جهان گیاهی [۲۷ ژوييه ۲۰۲۰]
»  مولوی در سایه های بلخ [۲۶ ژوييه ۲۰۲۰]
»  شبگرد مبتلا، پرسوناژی که در متن مولوی می چرخد [۱۹ ژوييه ۲۰۲۰]
»  گم کردن جاذبۀ زمین [۱۵ ژوين ۲۰۲۰]
»  تا حوالی همین اتفاق و بعد [۰۷ ژوين ۲۰۲۰]
»  حکومت ماسک ها [۰۲ ژوين ۲۰۲۰]
»  واژه های نو نوار در درشکۀ افعال [۲۸ مه ۲۰۲۰]
»  سواره نظام طبیعت [۲۱ مه ۲۰۲۰]
»  گفتگو با مریم موذن فعال حقوق بشر [۱۴ مه ۲۰۲۰]
»  هیولائی که هیچکس دیگر نمی خرد [۰۷ مه ۲۰۲۰]
»  کرونا، زمینه ای برای تغییر سیستم ها(۲) [۱۴ آپريل ۲۰۲۰]
»  کرونا، زمینه ای برای تغییر سیستم ها (۱) [۰۵ آپريل ۲۰۲۰]
»  پایان مهمانی ها [۰۱ آپريل ۲۰۲۰]
»  گل همرنگی [۲۰ مارس ۲۰۲۰]
»  لکه ای بر سر آستین [۱۲ مارس ۲۰۲۰]
»  شکوفه ای بر هوش هستی [۲۹ فوريه ۲۰۲۰]
»  چالش برای همه انسانیت یعنی چه؟ [۲۷ فوريه ۲۰۲۰]
»  صندوقها می نشینند لب مرداب [۲۴ فوريه ۲۰۲۰]
»  نانوای شهر باد [۱۴ فوريه ۲۰۲۰]
»  جنگ، جنگ داستانهاست نه جنگ میان مردمان [۰۹ فوريه ۲۰۲۰]
»  نامه ای بر اقیانوس جهان [۰۸ فوريه ۲۰۲۰]
»  داستانسرائی در سیاست و سیاست نقّالان [۰۳ فوريه ۲۰۲۰]
»  جاروبان و اهل بقا [۰۲ فوريه ۲۰۲۰]
»  عشق و خشم و اشگ [۲۴ ژانويه ۲۰۲۰]
»  خالی از خانۀ پلنگ و نور [۱۸ ژانويه ۲۰۲۰]
»  ساختار شکنی از جایگاه زنان در آرایش تفکر معنوی [۰۱ ژانويه ۲۰۲۰]
»  فضانوردان پرستار [۳۱ دسامبر ۲۰۱۹]
»  هم پیمان با مور و ملخ با جیک و جانور [۲۸ مارس ۲۰۱۹]
»  تاملاتی در مورد یک چهره زنانه [۰۹ مارس ۲۰۱۹]
»  صدای باد های زمین را در کدام سیارات می شنوند؟ [۱۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  از ستار خان تا داش آکل [۱۳ نوامبر ۲۰۱۸]
»  اندک اندک ایرانیان می رسند نام مادر من نسرین است [۰۷ نوامبر ۲۰۱۸]
»  چه چیز عاید مردم و تحول تاریخ می‌شود؟ [۳۰ اکتبر ۲۰۱۸]
»  دانه ای که از سوی رسانه ها نباید خورد [۲۱ اکتبر ۲۰۱۸]
»  خندیدن به عشق کیم و ترامپ، و رها شدن [۰۱ اکتبر ۲۰۱۸]
»  آقای ترامپ رودروایستی نکنید خانۀ خودتان است [۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  هر چه گستره تر باد با‌‌لهای اندیشه [۰۳ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  علت عدم توفیق اروپا در دلبری برای ترامپ [۰۷ اوت ۲۰۱۸]
»  قهر و آشتی و منت کشی های دوران دانش آموزی در عالم سیاست [۰۴ اوت ۲۰۱۸]
»  یکبار دیگر نادر؟ یکبار دیگر معاهده دشت مغان؟ آیا نادر می تواند باز گردد؟ [۲۶ ژوييه ۲۰۱۸]
»  پوتین ترامپ را به فرزندی پذیرفت [۱۷ ژوييه ۲۰۱۸]
»  بعد از ضربه دردناک واکنش، زمان کُنش! [۰۹ ژوييه ۲۰۱۸]
»  گردن نحیف شیطان‌های سرخ و بلندای نجابت فرزندان ایران [۲۶ ژوين ۲۰۱۸]
»  تنزّل انسان به کارت ِبازی در معادلات قدرت [۲۰ ژوين ۲۰۱۸]
»  جابجائی پهنۀ رویداد ها برای جستجوی راه حل [۰۶ ژوين ۲۰۱۸]
»  اپلی کیشن سیاست روسی [۲۷ مه ۲۰۱۸]
»  نامه های عاشقانه ترامپ و کیم یونگ اون [۲۶ مه ۲۰۱۸]
»  گامی به سوی «سازمان اندیشمندان متحد» [۲۱ مه ۲۰۱۸]
»  عبارتی پر معنا در متن خروج از برجام (ایران تو بخواب بیداری مال ماست؟) [۱۷ مه ۲۰۱۸]
»  آمادگی برای پَسا سرمایه داری [۲۶ اکتبر ۲۰۱۶]
»  گام به گام تا «گلوبال دموکراسی» [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  تحول فردگرائی به گلوبال [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  مرئی کردن جهان گلوبال [۲۵ اوت ۲۰۱۶]
»  گلوبال شدن اشگ ها و مسئولیت ها [۱۵ اوت ۲۰۱۶]
»  آزادی بیان و اختیار گوش سپردن یا نسپردن [۰۶ اوت ۲۰۱۶]
»  پروژه ی رها ئی از دست تاریخ [۲۸ ژوييه ۲۰۱۶]
»  تقویم [۰۷ ژانويه ۲۰۱۶]
»  فرار از عصر کوروش و آژی دهاک [۲۶ دسامبر ۲۰۱۵]
»  لوای گلبرگ [۲۳ نوامبر ۲۰۱۵]
»  عهد [۱۶ نوامبر ۲۰۱۵]
»  دفتر اسناد عقابان [۲۷ اکتبر ۲۰۱۵]
»  رگۀ پدران و مادران زمین [۰۹ اکتبر ۲۰۱۵]
»  فرفره های سرخ و زرد [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  موسی و ساحل [۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  آوارگان دریا ها [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  تفکر در راه و بیراه های زبان غیر [۲۶ ژوين ۲۰۱۵]
»  معرفی کوتاهی ازپاتریک نوائی شاعرو نقاش فرانسوی ایرانی [۱۷ ژوين ۲۰۱۵]
»  خاطره آن خانه [۰۱ ژوين ۲۰۱۵]
»  تمام رأی [۰۹ مه ۲۰۱۵]
»  حسنا کجائی؟ [۲۲ ژانويه ۲۰۱۵]
»  سفر از میان جنگل های سیاه [۱۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  سردردم [۰۷ اکتبر ۲۰۱۴]
»  باغ خیام و روبنز [۰۲ اکتبر ۲۰۱۴]
»  یونس [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  حلقه ی قدرت [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  وطنی که شعر است شاعری که رودخانه ایست سیمین [۳۰ اوت ۲۰۱۴]
»  دختر خیام [۲۰ اوت ۲۰۱۴]
»  کبوتر نامه بر [۰۴ اوت ۲۰۱۴]
»  هدا گابلر و حدیث نفس ما ایرانیان [۲۸ ژوييه ۲۰۱۴]
»  فراموشی [۱۳ ژوييه ۲۰۱۴]
»  چراغ ها را من روشن می کنم [۰۸ ژوييه ۲۰۱۴]
»  پرندگان دیگر نمی نویسند [۰۱ ژوييه ۲۰۱۴]
»  مُراوده با جهانی که مرده بود [۱۶ ژوين ۲۰۱۴]
»  تکفیر سیمرغ یا مسخ هُدهُد؟ [۳۰ مه ۲۰۱۴]
»  تفکری در فاصلۀ ترسا تا صنعان [۱۳ مه ۲۰۱۴]
»  شیرخشت روز نخست [۰۳ مه ۲۰۱۴]
»  هفت "سین" یا هفت "سیم" [۱۹ مارس ۲۰۱۴]
»  خانۀ تناولی [۱۹ مارس ۲۰۱۴]
»  محافظ شب، باد [۰۱ مارس ۲۰۱۴]
»  شهر و شهرت حباب ها [۰۱ فوريه ۲۰۱۴]
»  اسماء زبان فارسی، جدائی، وصل [۲۶ ژانويه ۲۰۱۴]
»  بیسکوئیتی با آب خورشید [۲۰ ژانويه ۲۰۱۴]
»  سمباده ی یخ و برف [۱۳ ژانويه ۲۰۱۴]
»  مجسمه ی باستیل [۰۶ ژانويه ۲۰۱۴]
»  گنج اطلسی ها [۲۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  اعیاد غربت [۲۰ دسامبر ۲۰۱۳]
»  با فانوس های آویخته [۱۷ دسامبر ۲۰۱۳]
»  دلاور خطّه های راز و رمز [۱۰ دسامبر ۲۰۱۳]
»  قایقی زیر ریزش پائیز [۰۲ دسامبر ۲۰۱۳]
»  گلابی های فصل [۰۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  کار های بزرگ [۰۳ نوامبر ۲۰۱۳]
»  پایان سفر [۲۸ اکتبر ۲۰۱۳]
»  مختص هستی [۱۶ اکتبر ۲۰۱۳]
»  مزرعه ذرت [۰۹ اکتبر ۲۰۱۳]
»  طنزی از سر عشق: نگاهی به طنز در نوشته های مینو مرتاضی [۲۱ اکتبر ۲۰۱۲]
»  تصرف یک تمدن درخشان توسط اشباح [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  جدایی نادر از سیمین: جدایی انسان ایرانی از ساحت زبان و "دنیای رمز و اشارات" [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  آنچه جنبش زنان ایرانی کم دارد (بخش دوم) [۲۱ مه ۲۰۱۲]
»  آنچه جنبش زنان ایرانی کم دارد (بخش اول) [۲۱ مه ۲۰۱۲]
»  به آب برمیگردیم [۱۶ مارس ۲۰۱۱]
»  میان من و تمام بودن [۱۸ مارس ۲۰۱۰]
»  رَ ستن [۱۸ اوت ۲۰۰۹]
»  سه شعر [۰۸ اوت ۲۰۰۹]

طاهره بارئی

صفحه اول