logo

آرشيو مقالات


»  ولایت فقیه بدون شکنجه و کشتار سیستماتیک نمی تواند دوام بیاورد [۲۶ اوت ۲۰۲۱]
»  سرکوب سازمانیافته پاسخی از سر استیصال به بن بست تمام عیار حاکمیت اسلامی [۲۰ اکتبر ۲۰۲۰]
»  رفراندام ، دامن زدن به یک توهم ! [۱۳ فوريه ۲۰۱۸]
»  «آزادی» یا برای همه، یا برای هیچکس! [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  دولت دوازدهم، به نام ملت به کام ولایت [۰۵ اوت ۲۰۱۷]
»  مناظرۀ اول رسواکنندۀ نظام ولایت فقیه [۰۲ مه ۲۰۱۷]
»  اتحاد و استحکام تشکل سراسری معلمان؛ رمز موفقیت [۱۰ مارس ۲۰۱۷]
»  فاجعۀ پلاسکو [۲۷ ژانويه ۲۰۱۷]
»  هاشمی رفسنجانی، سازمانده و مدافع همیشگی استبداد دینی [۱۲ ژانويه ۲۰۱۷]
»  مژدگانی که گربه تائب شد زاهد و عابد و مسلمانا! [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  آیا می توان مافیای اقتصادی ولایت را مهار کرد؟ [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  چگونه با غارت سازمانیافته حکومتی مقابله کنیم؟ [۲۷ اوت ۲۰۱۶]
»  تنش های شدید در میان جناح های قدرت [۱۶ آپريل ۲۰۱۶]
»  مینو خالقی و نادر قاضی پور از نگاه شورای نگهبان [۳۰ مارس ۲۰۱۶]
»  "احکام الهی" سرپوشی بر استبداد بیرحم دینی [۲۸ مارس ۲۰۱۶]
»  علیرغم همه دستکاری های انتخاباتی، وحشت رهبر رژیم از کجا بر می خیزد؟ [۲۲ فوريه ۲۰۱۶]
»  آنها برای رویاروئی های بزرگ با مردم آماده می شوند [۰۲ فوريه ۲۰۱۶]
»  مجلس خبرگان رهبری "انتخاب" شد! [۳۰ ژانويه ۲۰۱۶]
»  تبعید، مجازاتی رذیلانه [۲۸ ژانويه ۲۰۱۶]
»  همه، حتی مخالفان به کاندیداهای "من" رای بدهند! [۲۲ ژانويه ۲۰۱۶]
»  دولت قانون مدار در جمهوری اسلامی ممکن نیست در حاشیه سونامی رد صلاحیت ها [۱۹ ژانويه ۲۰۱۶]
»  نفی خشونت دینی تنها با جدائی دین از دولت امکان پذیر است [۳۱ دسامبر ۲۰۱۵]
»  بحران اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد [۲۳ دسامبر ۲۰۱۵]
»  دعوای باندهای رژیم برای "کشف" مستبد مطلق العنان آینده [۱۶ دسامبر ۲۰۱۵]
»  بی پناهی بیمار در حکومت امام زمان [۰۸ دسامبر ۲۰۱۵]
»  پیروزی زندگی و مردم و شکست اندیشۀ داعشی [۰۲ دسامبر ۲۰۱۵]
»  کودتای بیت [۰۵ نوامبر ۲۰۱۵]
»  زنجیره های سیاست سرکوب دستگاه ولایت [۲۸ اکتبر ۲۰۱۵]
»  گل های با ریشه فرودگاه شیراز در دست بی ریشه گان حکومتی [۰۷ اکتبر ۲۰۱۵]
»  مقدساتی که با «دست دادن» از دست می رود! [۰۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  موج جدید سرکوب را می توان و باید در هم شکست [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  اعتراف به شکست در برابر آزاد پوشان [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  غضب "سلطان"! [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  شورای نگهبان، تجسم بی حقی مردم ایران [۲۹ اوت ۲۰۱۵]
»  رویاروئی بزرگ در حاکمیت اسلامی [۱۸ اوت ۲۰۱۵]
»  برای تامین نیاز حیاتی مردم زیر خط فقر، باید یارانه های همگانی قطع شوند [۱۰ ژوين ۲۰۱۵]
»  یارانۀ نقدی همگانی، شکلی از تامین اجتماعی یا عوام فریبی فاشیستی؟ [۰۳ ژوين ۲۰۱۵]
»  فروریختن دیوار "استکبارستیزی" و به جان هم افتادن "بالائی ها" [۲۸ مه ۲۰۱۵]
»  اقدامات مسلحانه، سد راه گسترش مقاومت مدنی مردم [۲۱ مه ۲۰۱۵]
»  با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم [۰۷ مه ۲۰۱۵]
»  آن ها برای به آتش کشیدن بلوچستان خیز برداشته اند! [۰۹ آپريل ۲۰۱۵]
»  زنان منطقۀ ما در برابر بنیادگرائی و مردسالاری [۲۶ مارس ۲۰۱۵]
»  ریاست خبرگان و نبرد قطب های رودرروی حاکمیت اسلامی [۱۱ مارس ۲۰۱۵]
»  ساختار قانونی فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی [۰۳ مارس ۲۰۱۵]
»  جمهوری اسلامی در تندپیچی تاریخی [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  درجازدن در لبۀ پرتگاه [۲۷ نوامبر ۲۰۱۴]
»  تودهنی مردم به فرهنگ رسمی حاکمیت [۱۸ نوامبر ۲۰۱۴]
»  تیر اسیدپاشان "آقا" به سنگ خورد! [۲۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  اسید پاشی های زنجیره ای، تاکتیک حاکمیت برای وحشت آفرینی [۲۲ اکتبر ۲۰۱۴]
»  شیعیان داعشی ، چه آشی برای بلوچستان پخته اند؟ [۳۰ اوت ۲۰۱۴]
»  «چابک غزال غزل» ایران مصادره شدنی نیست! [۲۵ اوت ۲۰۱۴]
»  مبلغان بهشت رویائی، سازماندهندگان جهنم واقعی [۰۵ ژوين ۲۰۱۴]
»  صف آرئی ها جدی تر می شوند؟ [۱۲ مه ۲۰۱۴]
»  «نه» به انصراف، «نه» به حاکمیت اسلامی بود [۲۶ آپريل ۲۰۱۴]
»  ضرورت صلح "حدیبیه" و نگرانی از عواقب آن [۲۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  سینمای ایران در چنگال استبداد دینی [۱۶ فوريه ۲۰۱۴]
»  ضد حملۀ روحانی بر متن رویاروئی های حاد باندهای حکومتی [۰۹ فوريه ۲۰۱۴]
»  عقب نشینی از لبۀ پرتگاه [۲۱ ژانويه ۲۰۱۴]
»  "لبخند" فرهنگی و "دندان" طبقاتی [۱۵ ژانويه ۲۰۱۴]
»  تروریسم کور و تروریسم دولتی در بلوچستان، دو روی یک سکه! [۱۰ نوامبر ۲۰۱۳]
»  خاتمی و مشایی را رد صلاحیت می‌ کنید! هاشمی را چطور؟ [۰۹ مه ۲۰۱۳]
»  زلزله، اخلاق حکومتی، اخلاق مردمی! [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  حکومت دزدان مدعی عدالت [۱۶ ژوين ۲۰۱۲]
»  «قتل های خاموش» ، حربه ای جنایت کارانه [۰۸ ژوين ۲۰۱۲]
»  مجلس نهم، قطعی شدن شکاف میان اصولگرایان [۰۲ ژوين ۲۰۱۲]
»  آیا سپاه پاسداران به داور بازی قدرت جناح های حکومتی تبدیل می شود؟ [۲۶ مه ۲۰۱۲]
»  مجلس نهم، و شکست طرح های رهبر رژیم [۲۲ مه ۲۰۱۲]
»  مردانِ رهبر برای تمرکز قدرت و ثروت [۱۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  آوارگان افغان و «اخوّت» اسلامی، [۰۶ آپريل ۲۰۱۲]
»  چرا فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است؟ [۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  شمشیر عریان روی میز سیاست [۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  چه کسانی مسئول خشک شدن دریاچه ارومیه هستند؟ [۳۰ اوت ۲۰۱۱]
»  وقتی «آب بازی» جوانان، حکومت را به وحشت می اندازد [۰۳ اوت ۲۰۱۱]
»  آن ها لب بر غذا بسته اند، ما چه می توانیم بکنیم؟ [۲۴ ژوين ۲۰۱۱]
»  تجاوز جنسی، تاثیرات ویرانگر و راه ها ی مقابله [۲۰ ژوين ۲۰۱۱]
»  بازنده اصلی بحران قدرت در حاکمیت اسلامی کیست؟ [۰۱ ژوين ۲۰۱۱]
»  روز جهانی زن و الزامات مبارزه برای برابر حقوقی زنان با مردان [۰۷ مارس ۲۰۱۱]
»  خیز جدید جنبش ضداستبدادی و راهی که باید با هوشیاری پیمود [۲۸ فوريه ۲۰۱۱]
»  این خون های پاک به هدر نخواهد رفت [۱۸ ژوييه ۲۰۰۹]از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  گردهم آئی با شکوه سی و یکم مرداد ماه بازنشستگان نماد ورشکستگی نظام ولایت فقیه افشاگر رسانه های همگانی [۲۴ اوت ۲۰۱۷]
»  بازنشستگان لشکری و کشوری؛ نیروی عظیمی که قدرت خود را نشان می دهند! [۳۱ مارس ۲۰۱۷]
»  توهین به زنان، جوهره نگاه به زن در جمهوری اسلامی [۰۶ ژانويه ۲۰۱۶]
»  ناسیونالیسم قومی، تهدیدی برای ملت ایران! [۰۳ نوامبر ۲۰۱۵]
»  انتفاضۀ سوم انقلاب جوانان فلسطین [۲۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  آپارتاید جنسی و نگاه امنیتی، [۰۱ اکتبر ۲۰۱۵]
»  رفیق مان، شاهرخ را چرا کشتند؟ [۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  خاورمیانۀ بزرگ در آتش جنگ های فرقه ای ـ مذهبی [۰۳ آپريل ۲۰۱۵]
»  زحمتکشان بی پناه در چنگال "عدالت" اسلامی آیا بی پناه ترین زحمتکشان حق حیات ندارند؟ [۰۱ فوريه ۲۰۱۴]
»  قربانیان آتش! [۲۹ ژانويه ۲۰۱۴]

ارژنگ بامشاد

صفحه اول