logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  یک " جی۷" در ایران برگزلر شد [۲۰ ژوين ۲۰۲۱]
»  نوعی مردم ، نوعی روشنفکر و... نوعی«سميه!» هشتمين قسمت [۲۴ مه ۲۰۲۱]
»  نوعی مردم ، نوعی روشنفکر و... نوعی«سميه!» هفتمين قسمت [۱۱ مه ۲۰۲۱]
»  نوعی مردم ، نوعی روشنفکر و... نوعی«سميه!» ششمين قسمت [۲۸ آپريل ۲۰۲۱]
»  نوعی مردم - نوعی روشنفکر و نوعی سميه - پنجمين قسمت [۱۶ آپريل ۲۰۲۱]
»  چهارمين قسمت «به مناسبت روز جهانی زن» نوعی مردم - نوعی روشنفکر و نوعی سميه . [۰۸ آپريل ۲۰۲۱]
»  «سومين قسمت» «به مناسبت روز جهانی زن» نوعی مردم - نوعی روشنفکر و نوعی سميه [۳۰ مارس ۲۰۲۱]
»  «دومين قسمت» «به مناسبت روز جهانی زن» نوعی مردم - نوعی روشنفکر و «نوعی سميه » [۲۵ مارس ۲۰۲۱]
»  زردی من، از تو سرخی تو، از من جمهوری اسلامی «آری» يا «نه» [۱۷ مارس ۲۰۲۱]
»  نوعی مردم - نوعی روشنفکر و «نوعی سميه» - «اولين قسمت» [۰۹ مارس ۲۰۲۱]
»  «جمهوری اسلامی درحصرآزادی انديشه وبيان خودساخته!» [۰۴ ژانويه ۲۰۲۱]
»  «خانه ی گفتگوی آزاد» [۰۷ مه ۲۰۲۰]
»  ويروس «کرونا» از کجا آمده است؟ [۱۵ مارس ۲۰۲۰]
»  چهل و يکمين سالروز «انقلاب اکتبر» مان ، مبارک باد! [۱۱ فوريه ۲۰۲۰]
»  جهان را مهربان می‌خواهيد؟! بسپاريدش به دست بانوانی مهربان! [۳۰ ژانويه ۲۰۲۰]
»  بانوی مِهر، بيدار است [۳۰ ژانويه ۲۰۲۰]
»  شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين ‌هائل [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  آيا حضرت خضر، اهل پلتيک هستند؟ [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  «مسجد که به مسجد نمی‌رود» [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  عقاب دوسر بالای سر دولت آباد [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  آيا ، پس از چهل سال، آينه‌ی دق شکسته است و عقاب دوسر، آزاد شده است؟! [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  غم عشقت، بيابون پرورم کرد [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  چاقوها و دسته‌هاشان [۲۲ آپريل ۲۰۱۹]
»  عاشقی بر من؟! تو را رسوا کنم [۱۴ آپريل ۲۰۱۹]
»  ما را ز سربريده می‌ترسانی؟! [۰۵ آپريل ۲۰۱۹]
»  عارفی‌ها و بلوای قريب‌الوقوع [۲۹ مارس ۲۰۱۹]
»  عارفی‌‌ها، اهل اين دنيا نيستند [۲۳ مارس ۲۰۱۹]
»  عارفی ها؛ مرغان عروسی و عزا [۱۴ مارس ۲۰۱۹]
»  «ما» و از مابهتران«ما» [۰۹ مارس ۲۰۱۹]
»  بانو، آينه ای برای «فرشاد»، فرشاد - فرشاد، آينه ای برای «ما» [۰۵ مارس ۲۰۱۹]
»  تن های بی سر"الم" سرهای بی تن [۲۷ فوريه ۲۰۱۹]
»  دايره ی «ما» – دايره ی «جادو» [۲۰ فوريه ۲۰۱۹]
»  فرشاد عارف و عشق بانو به شيخ علی «دومين هنگام» [۱۳ فوريه ۲۰۱۹]
»  « عقاب دوسر» جيغ میکشد! [۰۶ فوريه ۲۰۱۹]
»  تفاوت «نمايش ايرانی» با «تأترفرنگ-شتانی» [۳۱ دسامبر ۲۰۱۸]
»  خردمند، از خرد جويد همه چار به دست چاره بگذارد همه کار [۱۹ دسامبر ۲۰۱۸]
»  آب ، در کوزه و ما تشنه لبان می گرديم؟ يار، در خانه و ما گرد جهان می گرديم؟! [۱۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  شما، در جستجوی کدام انسان هستيد؛ انسان کامل ياانسان زرنگ؟ [۲۱ نوامبر ۲۰۱۸]
»  خر، خودتان هستيد [۲۴ اکتبر ۲۰۱۸]
»  «ظهور ايرانويچ در بين البرجامين» [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  چون نيک نظر کرد، پر خويش در آن ديد [۲۰ ژوين ۲۰۱۸]
»  نگران روزه تان نباشيد! [۰۶ ژوين ۲۰۱۸]
»  « آتش بازی، برای خدايان زر و زور و تزوير!» [۱۶ مه ۲۰۱۸]
»  از حافظ شاعر تا خود حافظ [۱۴ مه ۲۰۱۸]
»  «و... هنوزهم باران می بارد» [۱۳ آپريل ۲۰۱۸]
»  انقلاب و عمو « نوروزی» هايش [۰۵ آپريل ۲۰۱۸]
»  موزه ی لووووووووورررررررغ [۲۲ مارس ۲۰۱۸]
»  مرغ سحر، ناله سرکن. داغ مرا، تازه تر و تازه ترکن [۱۲ مارس ۲۰۱۸]
»  « ايران، ذکر خدا گفته» [۰۳ مارس ۲۰۱۸]
»  انقلاب؛ تولدت مبارک! [۲۴ فوريه ۲۰۱۸]
»  وای به حال فرهاد، اگر از زندان آزاد می شد! [۱۱ فوريه ۲۰۱۸]
»  مجلس ترحيم دوستی [۳۰ ژانويه ۲۰۱۸]
»  « دارند می آيند» [۱۹ ژانويه ۲۰۱۸]
»  روز و شب، در درون خود ما است [۰۹ ژانويه ۲۰۱۸]
»  چيزی به صبح نمانده است [۰۳ ژانويه ۲۰۱۸]
»  آلترناتيو روحانی [۲۱ نوامبر ۲۰۱۷]
»  آهای! ای ويروسيان! [۲۳ اکتبر ۲۰۱۷]
»  به کجا چنين شتابان! [۱۵ ژوين ۲۰۱۷]
»  مأموران اهل حساب و اهل کتاب، دارند می آيند؟! [۰۳ مه ۲۰۱۷]
»  پاپا نوئل تار می زند، عمو نوروز گيتار! [۱۹ مارس ۲۰۱۷]
»  تارزنان ، رقص کنان و آوازخوانان پای به بيرون گذاشت [۱۱ مارس ۲۰۱۷]
»  حقيقت کتمان شده [۲۸ فوريه ۲۰۱۷]
»  انتخابات [۱۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  "گشنه های ايرون و جهون، خوش اومدين به کلبه ی داداشتون" [۱۳ ژانويه ۲۰۱۲]
»  (از آن " ۱۶ آذر" تا اين" ۱۶ آذر") [۰۶ دسامبر ۲۰۱۱]
»  جفتتون پوچ! [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  " انقلاب و جيمزباندهايش" [۱۵ ژوين ۲۰۱۱]
»  درخواست عاجزانه ی يک "عيدی" از حضرت آيت الله خامنه ای [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  چه کسی از درخت مرگ ميوه ی زندگی چيده است [۱۶ مه ۲۰۱۰]
»  توپ مرواريد [۰۸ آپريل ۲۰۱۰]
»  ادبيات "من" ايرانی، در دادگاهی خودمانی [۱۶ دسامبر ۲۰۰۹]
»  آقای مجيد تالش مجيدی! آيا هنوزهم خدا محبت است؟! [۲۷ نوامبر ۲۰۰۹]
»  کفر نگو! خدا، سايه ندارد [۰۷ نوامبر ۲۰۰۹]
»  علی "معلم" و بچه های مسجد پائين دارند می آيند! [۰۳ نوامبر ۲۰۰۹]
»  "هيچ . نيچ. کا" [۱۹ اکتبر ۲۰۰۹]
»  پيش بينی سرنوشت فردای ايران، [۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  "سيمرغ تنها" [۱۷ ژوين ۲۰۰۹]
»  آقای سروش! محمود دولت آبادی هم، "دولت آبادی" نيست. [۰۳ ژوين ۲۰۰۹]
»  ضد انقلابی ها، "شيطان زده گانند" و آزادی انديشه و بيان، "بسم الله [۱۹ مه ۲۰۰۹]
»  انقلاب و اين جهل "نوين" کمر بسته به قتل دانائی [۱۵ آپريل ۲۰۰۹]
»  در آستانه ی سال نو، به خود نگاه کنيم [۲۱ مارس ۲۰۰۹]
»  " کجا است آنکه مرا، ازهست اين خدا برهاند" [۰۹ مارس ۲۰۰۹]
»  "شرم" واژه ای فرودست و پيشامدرن! [۱۸ فوريه ۲۰۰۹]
»  آه! با کشورم چه ها که نکرديد! [۰۷ فوريه ۲۰۰۹]
»  پيرمرد ضد انقلاب [۲۶ ژانويه ۲۰۰۹]
»  پيرمرد - مورچه - گلدسته [۱۵ ژانويه ۲۰۰۹]
»  نيايش آوارگان جهان [۰۴ ژانويه ۲۰۰۹]
»  آتش بازی، برای خدايان [۳۰ دسامبر ۲۰۰۸]
»  "يا محيرالعقول و الاقوال" [۱۷ دسامبر ۲۰۰۸]
»  "رهبر" آزاد شد [۰۵ دسامبر ۲۰۰۸]
»  دکتر غلامحسين ساعدی " اتللوئی در سرزمين عجايب" [۲۶ نوامبر ۲۰۰۸]
»  "خون، وقتی بند می آيد که سرتان را بالا بگيريد" [۰۹ سپتامبر ۲۰۰۸]

seif.jpg
سيروس"قاسم" سيف

صفحه اول