logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  حقوق آئینی یارسانیان در سایه جمهوری اسلامی ایران [۱۷ مارس ۲۰۱۲]
»  در رابطه با اظهارات زن مبارز کرد لیلا زانا مبنی بر رفراندم برای ملت کرد [۳۰ دسامبر ۲۰۱۱]
»  جامعه کرد یکی دیگر از فرزندان فعال و سرشناس خودرا از دست داد [۱۷ نوامبر ۲۰۱۱]
»  پای بندی به اصول [۲۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  نقدی بر قومیت و قوم گرائی، "افسانه و واقعیت"، از دکتر حمید احمدی! [۰۵ اکتبر ۲۰۱۱]
»  بیست و دومین سالگرد ترور دکتر قاسملو بر سر میز مذاکره با نمایندگان جمهوری جهل اسلامی [۱۳ ژوييه ۲۰۱۱]
»  کرمانشاه به عنوان مرکز کردستان ایران و جنبش دمکراتیک ملت کرد [۲۹ ژوين ۲۰۱۱]
»  آیا ما ایران چند ملیتی را برسمیت می شناسیم؟ [۱۹ ژوين ۲۰۱۱]
»  زن و نقش او در جوامع سرمایه داری و دیکتاتور زده سکولار و مذهبی [۰۳ مه ۲۰۱۱]
»  مسئله تجزیه طلبی و سکوت برخی از روشنفکران خلقهای حاکم [۱۸ آپريل ۲۰۱۱]
»  در رابطه با نقض حقوق اقلیتهای آئینی در جمهوری اسلامی ایران [۱۸ مارس ۲۰۱۱]
»  تبلیغات اسلامی در ایران برای فاحشه گری رسمی، فقط به سود مردها! [۰۷ مارس ۲۰۱۱]
»  هنوز زود است که بگوئیم رژیم اسلامی در ایران در حال رفتن است. [۰۶ فوريه ۲۰۱۱]
»  انقلاب تونس و رهبران اسلامی ایران! [۲۵ ژانويه ۲۰۱۱]
»  درباره حقوق اقلیت های مذهبی، ملیت ها و اقوام ایران [۱۶ ژانويه ۲۰۱۱]
»  خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی پیش بینی شده بود، اما کم توجهی شد! [۰۵ ژانويه ۲۰۱۱]
»  زندگی واقعا شیرین است، اما آیا بهر نحوی و بهر قیمتی هم شیرین خواهد ماند؟! [۲۱ دسامبر ۲۰۱۰]
»  در براه مشکل تبعیض ملی _ فرهنگی و ... [۲۰ دسامبر ۲۰۱۰]
»  درمورد جنبش سبز درایران [۱۷ دسامبر ۲۰۱۰]
»  تا زمانی که در مسیر کینه حرکت می کنیم بدون شک بجائی نخواهیم رسید [۰۶ دسامبر ۲۰۱۰]
»  اقلیت های آئینی بویژه یارسانیان و بهائیان در ایران جمهوری اسلامی [۰۴ اکتبر ۲۰۱۰]
»  نئونازیهای اطریش، جمهوری اسلامی ایران و وحشت از حتا سنگ یاد بود دکتر قاسملو! [۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  شرحی بر فلسفه زندگی و بکارگیری روش های نامأنوس [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  عادت های کهنه و غیر ضروری و ترک آن ها [۳۱ اوت ۲۰۱۰]
»  به فکر جاه و مقام بودن و یا ترس از شکنجه چقدر خطرناک است! [۱۳ اوت ۲۰۱۰]
»  به مناسبت پرده برداری از سنگ یاد بود زنده یاد دکتر قاسملو در شهر وین [۲۰ ژوييه ۲۰۱۰]
»  شکایتنامه به سازمان ملل متحد بخش دفاع ازاقلیت های ملی و آئیینی [۱۲ ژوييه ۲۰۱۰]
»  زنان محجبه از آزادی چه می فهمند و آزادی عقاید یعنی چه؟! [۰۵ ژوييه ۲۰۱۰]
»  پاسخ دگری به پرسشهائی از دکتر همایون و نگاهی به مقاله "دو راهی کردستان"! [۲۷ ژوين ۲۰۱۰]
»  آیا هر ایدئولوژی و آیینی را بدون مطالعه رد کردن یا پذیرفتن، درست است؟! [۲۱ ژوين ۲۰۱۰]
»  تروریسم و انگیزه های آن در میان نوجوانان! [۱۵ مه ۲۰۱۰]
»  هنگامی که ناسیونالیست های برتری خواه، واقع بینی را فرصت طلبی می نامند! [۲۶ آپريل ۲۰۱۰]
»  از صادق هدایت تا منصور خاکسار [۲۶ مارس ۲۰۱۰]
»  جنبش سبز و مسئله ملیتهای داخل ایران [۰۸ مارس ۲۰۱۰]
»  افکار سلطنت طلبی افراطی خطرناک است، نه خود سلطنت طلبان [۱۸ فوريه ۲۰۱۰]
»  تعصب های ملی و مذهبی و عواقب خطرناک آن در جوامع مختلف [۱۰ فوريه ۲۰۱۰]
»  تعصب های ملی و مذهبی و عواقب خطرناک آن در جوامع مختلف [۰۶ فوريه ۲۰۱۰]
»  رژیم در حال سقوط است و موتور و محرک انقلاب ملیت های ایران غرق کلنجار با واژه ها! [۱۳ ژانويه ۲۰۱۰]
»  درباره کردهای مناطق گوران نشین کرمانشاهان [۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  بخاطر مریض شدنم گریه کردی؟ [۰۳ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  اتحاد برای حل بحران جامعه ایران، مهم تر از حمل پرچم در تظاهراتها است [۲۶ اوت ۲۰۰۹]
»  اعمال جنایتکارانه مزدوران خامنه ای زیر نام اسلام انزجار آور است [۲۰ اوت ۲۰۰۹]
»  جمهوری اسلامی و چوپان دروغگو [۱۸ اوت ۲۰۰۹]
»  بیست سال از ترور دکتر قاسلوی صلح جو و همراهانش می گذرد [۱۵ ژوييه ۲۰۰۹]
»  اعتصاب غذای تعدادی از پناهجویان بی پناه یارسانی در مرز اردن و عراق [۲۲ ژوين ۲۰۰۹]
»  اسناد باید در باره شخصیت های تاریخی قضاوت کنند نه یک نویسنده معذور و در قفس [۲۹ مه ۲۰۰۹]
»  سه دانشجوی ایرانی در آلمان [۱۹ آپريل ۲۰۰۹]

دکتر گلمراد مرادی

صفحه اول