logo

آرشيو مقالات


»  حضرتِ عشق [۰۹ دسامبر ۲۰۱۵]
»  شعلۀ دشنه [۲۵ نوامبر ۲۰۱۵]
»  همیشه مانندِ همیشه نیست [۱۱ نوامبر ۲۰۱۵]
»  به دیدارِ من نیا [۰۷ اکتبر ۲۰۱۵]
»  یاسِ بنفش [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  بگذار [۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  آیلان [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  ای شما [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  عشق بازی در گورستان [۱۲ اوت ۲۰۱۵]
»  شب آویز [۲۹ ژوييه ۲۰۱۵]
»  شیوه های عاشقی [۲۲ ژوييه ۲۰۱۵]
»  دَکَلِ گُمشده اینجاست [۰۸ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نگاهم کُن جهانا [۰۱ ژوييه ۲۰۱۵]
»  زیباترین باغِ جهانی [۲۴ ژوين ۲۰۱۵]
»  بانویِ باران [۱۰ ژوين ۲۰۱۵]
»  سراغِ دوست [۰۳ ژوين ۲۰۱۵]
»  مارلون براندو، افلاتون و با حضورِ افتخاریِ: تنسی ویلیامز [۲۷ مه ۲۰۱۵]
»  در دفترِ تنهایی [۲۰ مه ۲۰۱۵]
»  شبگیر و شباهنگ [۱۳ مه ۲۰۱۵]
»  سلام ای ستارۀ سفر [۰۶ مه ۲۰۱۵]
»  با ماهِ مه آزاد می گردم [۲۹ آپريل ۲۰۱۵]
»  فاصله یعنی سکوت [۱۵ آپريل ۲۰۱۵]
»  فرخنده جان مرجانِ من [۰۲ آپريل ۲۰۱۵]
»  رؤیایِ یار [۲۵ مارس ۲۰۱۵]
»  شبِ لیلایی [۱۸ مارس ۲۰۱۵]
»  روایتی از نیمرخِ سیب و معجزۀ زن بودن [۱۱ مارس ۲۰۱۵]
»  مسافر داری ای دل؟ [۰۴ مارس ۲۰۱۵]
»  بُن بستِ اسکله و کوسه ها [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  آرزوی آزادی [۱۱ فوريه ۲۰۱۵]
»  مناجاتِ حاجی موش [۰۴ فوريه ۲۰۱۵]
»  از تو [۲۸ ژانويه ۲۰۱۵]
»  چاشت با خورشید [۲۱ ژانويه ۲۰۱۵]
»  رَشمۀ وحشت [۱۴ ژانويه ۲۰۱۵]
»  «بله برون» به سبکِ پساپُست مدرنیسم [۰۸ ژانويه ۲۰۱۵]
»  «پای در زنجیرِ»۱ سرما [۲۶ دسامبر ۲۰۱۴]
»  شاپرکِ پشتِ پنجره [۱۷ دسامبر ۲۰۱۴]
»  بوفِ برف [۱۰ دسامبر ۲۰۱۴]
»  باد وُ خاکستر [۰۳ دسامبر ۲۰۱۴]
»  شهردارِ وحشت [۲۶ نوامبر ۲۰۱۴]
»  کارِ جهان [۱۹ نوامبر ۲۰۱۴]
»  غزالِ کوبانی و سربندِ سرخ [۱۲ نوامبر ۲۰۱۴]
»  عاشقانه زیستن [۰۵ نوامبر ۲۰۱۴]
»  رخسارِ دخترانِ درخت [۲۹ اکتبر ۲۰۱۴]
»  به خدای هالیوود سوگند که رستگار شدم [۲۲ اکتبر ۲۰۱۴]
»  مرثیه ای برای همۀ فصل ها [۱۶ اکتبر ۲۰۱۴]
»  پروانه [۰۸ اکتبر ۲۰۱۴]
»  آزردگی ها [۰۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  لالۀ داغدار [۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  آهویِ نگاه [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  در پشتِ پردۀ پنتاگون چه می گذرد! [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  دلِ صنوبری1 [۳۰ اوت ۲۰۱۴]
»  بانو مَرو! [۲۰ اوت ۲۰۱۴]
»  چامه وُ پرچین [۰۶ اوت ۲۰۱۴]
»  هفت اقلیمِ قَلَم [۳۰ ژوييه ۲۰۱۴]
»  اینجا همیشه [۱۶ ژوييه ۲۰۱۴]
»  زلزلۀ ظلم [۰۲ ژوييه ۲۰۱۴]
»  وه که چه زیباست عشق [۱۸ ژوين ۲۰۱۴]
»  جانم به فدایت [۱۱ ژوين ۲۰۱۴]
»  چرخ ریسک [۰۴ ژوين ۲۰۱۴]
»  جهان را... [۲۸ مه ۲۰۱۴]
»  بوکو حرام [۲۱ مه ۲۰۱۴]
»  نیلی حصار [۱۴ مه ۲۰۱۴]
»  آیینۀ خودخواهی [۰۷ مه ۲۰۱۴]
»  گابو و گامبو [۳۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  باغِ ستاره [۲۳ آپريل ۲۰۱۴]
»  عقربِ عشق [۱۶ آپريل ۲۰۱۴]
»  دخترِ خوابگرد [۰۹ آپريل ۲۰۱۴]
»  قصه مگو بیش ازین [۰۲ آپريل ۲۰۱۴]
»  غزلِ آزادی [۲۶ مارس ۲۰۱۴]
»  آمدی خنیاگرِ ما ای بهار [۱۹ مارس ۲۰۱۴]
»  زنی با بالهای آبی [۱۲ مارس ۲۰۱۴]
»  ژنده جامگان [۲۶ فوريه ۲۰۱۴]
»  دوازده بادیه در نوردِ شب [۱۹ فوريه ۲۰۱۴]
»  ای شترِ قشنگم [۱۲ فوريه ۲۰۱۴]
»  ناکجا جهان [۰۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  میخانۀ خورشید [۲۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  رازِ پریشانی [۲۲ ژانويه ۲۰۱۴]
»  فغان [۱۵ ژانويه ۲۰۱۴]
»  نیشکرِ شعر [۰۸ ژانويه ۲۰۱۴]
»  یلدایِ بی پایان [۲۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  حَوّایِ من [۱۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  سلام «مادیبا» [۱۱ دسامبر ۲۰۱۳]
»  گنجِ قارون به روایتِ هارون [۰۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  اوناسیسِ مُعَمّم [۲۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  تنپوشِ روشن [۲۰ نوامبر ۲۰۱۳]
»  سرشته ز عشقِ تواَم [۱۳ نوامبر ۲۰۱۳]
»  نیلوفرِ ناب [۰۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  خُلاصَتُ السیاسَه [۳۰ اکتبر ۲۰۱۳]
»  ماهِ کولی [۲۵ اکتبر ۲۰۱۳]
»  سروِ آفتاب [۱۶ اکتبر ۲۰۱۳]
»  آتشِ رنگین [۰۹ اکتبر ۲۰۱۳]
»  شبِ پاییزی [۰۲ اکتبر ۲۰۱۳]
»  روایتِ دیدارِ «حسن» و «حسین» در ینگه دنیا دویست سالِ بعد [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  اسمِ شب [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  روزی روزگاری [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  صدا مزن دگر... [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  در کوچه های بی چراغ [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
»  زنبق ها و گزنه ها [۰۷ اوت ۲۰۱۳]
»  خروسکِ بادنما [۰۱ اوت ۲۰۱۳]
»  مجالی نیست [۱۸ ژوييه ۲۰۱۳]
»  جز تو [۱۱ ژوييه ۲۰۱۳]
»  آقا اجازه! [۰۳ ژوييه ۲۰۱۳]
»  نسلِ ققنوس [۲۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  شترنجِ آتشین [۱۹ ژوين ۲۰۱۳]
»  آن که... [۱۲ ژوين ۲۰۱۳]
»  گذر از ظلمت [۰۵ ژوين ۲۰۱۳]
»  گِردکان بر گُنبدِ «انتصخابی» [۲۹ مه ۲۰۱۳]
»  آزادی [۲۲ مه ۲۰۱۳]
»  روحِ آواره و یادداشت های شبانه [۱۵ مه ۲۰۱۳]
»  مستانه [۰۱ مه ۲۰۱۳]
»  شکسته دلان [۲۳ آپريل ۲۰۱۳]
»  رها باش [۱۰ آپريل ۲۰۱۳]
»  بزنگاهِ عاشقی [۰۳ آپريل ۲۰۱۳]
»  بهارِ من [۲۰ مارس ۲۰۱۳]
»  بدرود در باران [۱۵ مارس ۲۰۱۳]
»  باز زنی می رسد [۰۶ مارس ۲۰۱۳]
»  خواجه خورشید و زنی با جامۀ بارانی [۲۷ فوريه ۲۰۱۳]
»  طاووس [۲۰ فوريه ۲۰۱۳]
»  زمهریر [۱۳ فوريه ۲۰۱۳]
»  بازآمده ای [۰۷ فوريه ۲۰۱۳]
»  خانه به دوشانِ عشق [۳۰ ژانويه ۲۰۱۳]
»  نیمکتِ چوبی و آینه ی تاریک [۲۳ ژانويه ۲۰۱۳]
»  حادثه ای نیست [۱۶ ژانويه ۲۰۱۳]
»  راویِ رؤیا [۰۹ ژانويه ۲۰۱۳]
»  ترکیب بندِ تن [۰۲ ژانويه ۲۰۱۳]
»  نقاشِ چیره دست [۱۹ دسامبر ۲۰۱۲]
»  بانو... [۰۵ دسامبر ۲۰۱۲]
»  به آسمانِ کودکی [۲۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  سبوی دوستی [۲۱ نوامبر ۲۰۱۲]
»  مادر چه کنم! [۱۴ نوامبر ۲۰۱۲]
»  دوستان! [۰۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  با کولیانِ فَلَک [۳۱ اکتبر ۲۰۱۲]
»  جنگ... [۲۴ اکتبر ۲۰۱۲]
»  خسته ی صیاد [۱۸ اکتبر ۲۰۱۲]
»  رؤیای نان [۰۳ اکتبر ۲۰۱۲]
»  مَرو [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  زنی در مِه [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  تنهایی [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  سیمرغِ باغِ صبح اند [۲۹ اوت ۲۰۱۲]
»  چکاوک جان! [۲۲ اوت ۲۰۱۲]
»  آتشِ اشک [۱۳ اوت ۲۰۱۲]
»  تو کجایی؟ [۰۸ اوت ۲۰۱۲]
»  کتیبه ی بیستون [۲۵ ژوييه ۲۰۱۲]
»  در فرو بند [۱۸ ژوييه ۲۰۱۲]
»  آینه ی دِق [۱۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  ای اهلِ بهار! [۰۴ ژوييه ۲۰۱۲]
»  قَسَم به گُل [۲۷ ژوين ۲۰۱۲]
»  غربت [۲۰ ژوين ۲۰۱۲]
»  مسمطِ تنهایی [۱۳ ژوين ۲۰۱۲]
»  کاتبِ تاریکی [۲۳ مه ۲۰۱۲]
»  همنشینِ عشق [۱۶ مه ۲۰۱۲]
»  پرنده را مَکُش! [۰۹ مه ۲۰۱۲]
»  چنانت دوست می دارم [۰۲ مه ۲۰۱۲]
»  پشیمانی [۲۵ آپريل ۲۰۱۲]
»  مستزادِ آزادی [۱۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  صیدِ سایه [۰۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  از زبانِ سبزِ بهار [۲۹ مارس ۲۰۱۲]
»  پرستو جان کجایی! [۱۹ مارس ۲۰۱۲]
»  جهانِ عشق [۱۴ مارس ۲۰۱۲]
»  تو بمان همیشه، ای زن [۰۷ مارس ۲۰۱۲]
»  زرتشتِ آشنایی [۲۹ فوريه ۲۰۱۲]
»  وسوسه ی آب و بوتیمار در پرتوِ پرواز [۲۲ فوريه ۲۰۱۲]
»  سفر با عشق [۱۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  برفِ سیه [۰۸ فوريه ۲۰۱۲]
»  ای کاش [۰۱ فوريه ۲۰۱۲]
»  زنی ز ژرفنای زندگی [۲۵ ژانويه ۲۰۱۲]
»  باغ های معلق [۱۸ ژانويه ۲۰۱۲]
»  چشمه ی عشق [۰۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  عیسای ناصری [۲۱ دسامبر ۲۰۱۱]
»  سوناتِ مهتاب [۱۴ دسامبر ۲۰۱۱]
»  ماهِ آذر [۰۷ دسامبر ۲۰۱۱]
»  برآمدم [۲۶ نوامبر ۲۰۱۱]
»  همچو گُلی ز ناگهان [۲۳ نوامبر ۲۰۱۱]
»  چشمِ انتظار [۰۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  خانه برای فروش [۰۲ نوامبر ۲۰۱۱]
»  ایرانیان ایرانیان! [۲۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  دیباچه ی کوچه [۰۹ اکتبر ۲۰۱۱]
»  مرگ می گریَد... [۰۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  ای رهایی! [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  چهره ی پنهانِ عشق [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  صورتِ شیر و دلِ موش [۰۵ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  مقراضِ مرگ [۱۳ اوت ۲۰۱۱]
»  گیلاس های وسوسه [۰۵ اوت ۲۰۱۱]
»  سفرِ دوست به دوست [۳۰ ژوييه ۲۰۱۱]
»  سفر به تنگه ی تاریک و جستجوی سُویدا [۱۷ ژوييه ۲۰۱۱]
»  خروسِ آسمان [۰۹ ژوييه ۲۰۱۱]
»  سُهیلانِ اسیر [۳۰ ژوين ۲۰۱۱]
»  رستاخیزِ انسان و آزادی [۲۱ ژوين ۲۰۱۱]
»  خردادِ دگر [۱۱ ژوين ۲۰۱۱]
»  عصیان پَرَست [۰۳ ژوين ۲۰۱۱]
»  خدا حافظ... [۲۶ مه ۲۰۱۱]
»  سخنِ آخر [۱۹ آپريل ۲۰۱۱]
»  خانه ی عنکبوت [۱۲ آپريل ۲۰۱۱]
»  مزامیرِ زندگی [۰۲ آپريل ۲۰۱۱]
»  چشمِ تماشا [۲۰ مارس ۲۰۱۱]
»  نشیدِ آتش [۱۴ مارس ۲۰۱۱]
»  دیدارِ دل [۰۷ مارس ۲۰۱۱]
»  سجاده بر روی آب [۲۷ فوريه ۲۰۱۱]
»  آزادگان! [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  طلوعِ عقرب [۱۰ فوريه ۲۰۱۱]
»  زورقِ آزادیِ آفتاب [۲۳ ژانويه ۲۰۱۱]
»  داستانِ ساده ی دل [۰۹ ژانويه ۲۰۱۱]
»  فردای یلدا [۲۲ دسامبر ۲۰۱۰]
»  پرنده جان! [۱۳ دسامبر ۲۰۱۰]
»  سنگسار [۰۱ دسامبر ۲۰۱۰]
»  فرمانِ آتش [۲۸ نوامبر ۲۰۱۰]
»  درد می داند [۲۱ نوامبر ۲۰۱۰]
»  در پناهِ عشق [۰۱ نوامبر ۲۰۱۰]
»  انسان، اسمِ اعظم [۲۴ اکتبر ۲۰۱۰]
»  درختِ همیشه بهار [۰۹ اکتبر ۲۰۱۰]
»  پاره هایی از یک پیکر (بخشِ دوم) [۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  پاره هایی از یک پیکر(بخشِ یکم) [۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  مجازات [۲۸ اوت ۲۰۱۰]
»  به هنگامِ رگبارها... [۱۴ اوت ۲۰۱۰]
»  بامداد [۲۴ ژوييه ۲۰۱۰]
»  سرودِ بودن [۱۸ ژوييه ۲۰۱۰]
»  شگفتا ز روزگار... [۰۲ ژوييه ۲۰۱۰]
»  دفترِ آفتاب [۲۷ ژوين ۲۰۱۰]
»  دژخیم [۱۱ ژوين ۲۰۱۰]
»  برگِ خرداد [۲۹ مه ۲۰۱۰]
»  نغمه های ارغوان [۱۲ مه ۲۰۱۰]
»  معاشرانِ عشق [۳۰ آپريل ۲۰۱۰]
»  روبرویِ رؤیا [۱۷ آپريل ۲۰۱۰]
»  خنده ی خورشید [۰۳ آپريل ۲۰۱۰]
»  چشمِ شکوفه روشن [۲۱ مارس ۲۰۱۰]
»  شروه [۱۲ مارس ۲۰۱۰]
»  ارتا [۰۷ مارس ۲۰۱۰]
»  درختِ خانه [۲۵ فوريه ۲۰۱۰]
»  خوابِ خرگوش [۲۰ فوريه ۲۰۱۰]
»  غفلت [۱۰ فوريه ۲۰۱۰]
»  صبحِ سوم [۰۱ فوريه ۲۰۱۰]
»  چنین تابان [۰۷ ژانويه ۲۰۱۰]
»  سوری، گُلِ سوری، های... [۲۹ دسامبر ۲۰۰۹]
»  نامه به... [۱۸ دسامبر ۲۰۰۹]
»  در شانزدهِ آذر [۰۶ دسامبر ۲۰۰۹]
»  ای مردمان [۲۸ نوامبر ۲۰۰۹]
»  شعرِ ستیز و شاعرانِ دردآشنا [۲۱ نوامبر ۲۰۰۹]
»  شروه [۰۷ نوامبر ۲۰۰۹]
»  مرغِ آتش [۲۳ اکتبر ۲۰۰۹]
»  رسمِ انسانی [۰۸ اکتبر ۲۰۰۹]
»  سخن نتوان نهفت... [۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  تابستانی که تو را گم کردم [۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  خطابه ی خوف [۰۲ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  هرگز مباد [۱۹ اوت ۲۰۰۹]
»  خاطره ی اختران [۱۰ اوت ۲۰۰۹]
»  «ترانه» ی تن ها [۳۰ ژوييه ۲۰۰۹]
»  ماهِ مهربان [۱۷ ژوييه ۲۰۰۹]
»  روزِ باران [۰۵ ژوييه ۲۰۰۹]
»  ابريشم وُ آتش [۲۷ ژوين ۲۰۰۹]
»  خورشیدِ آشنا [۲۲ ژوين ۲۰۰۹]
»  نامه ای از تهران [۱۹ ژوين ۲۰۰۹]
»  برخیز! [۱۵ ژوين ۲۰۰۹]
»  لبانِ تاریک [۰۲ ژوين ۲۰۰۹]
»  نیلوفرِ آفتابی [۰۳ مه ۲۰۰۹]
»  شروه [۱۴ آپريل ۲۰۰۹]
»  بزمِ سبز [۲۰ مارس ۲۰۰۹]
»  وقتی داشتم از سرما می مُردم [۲۴ فوريه ۲۰۰۹]
»  آهوی محال [۱۲ فوريه ۲۰۰۹]
»  برف [۳۰ ژانويه ۲۰۰۹]
»  فانوسِ لاله ها [۲۲ ژانويه ۲۰۰۹]
»  ده فرمان [۱۳ ژانويه ۲۰۰۹]
»  ايمای مرگ [۰۳ ژانويه ۲۰۰۹]
»  چامه بر چليپا [۲۶ دسامبر ۲۰۰۸]
»  ریکشا و آینه ی من [۱۲ دسامبر ۲۰۰۸]
»  کاغذِ آتش زده [۲۶ نوامبر ۲۰۰۸]
»  واقعه [۱۹ نوامبر ۲۰۰۸]
»  بغضِ پاییزی [۰۵ نوامبر ۲۰۰۸]
»  به حرمتِ ایران [۲۱ اکتبر ۲۰۰۸]
»  آزادی به شرطِ چاقو [۰۷ اکتبر ۲۰۰۸]
»  از ملالِ مُحال تا تلواسه های شاعرانه [۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  آزادی [۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  بغرنجی [۰۱ سپتامبر ۲۰۰۸]


bishetab.jpg
رضا بی شتاب

صفحه اول