logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  در « کابُل ِ» دل [۱۶ اوت ۲۰۲۱]
»  درین کابوس/ مرا بنواز ای رنگین ترین آواز ! [۲۸ ژوييه ۲۰۲۱]
»  آه...می کشم برای آب . [۰۸ ژوييه ۲۰۲۱]
»  «با کشورم چه رفته ست» [۳۰ ژوين ۲۰۲۱]
»  اشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانم [۳۰ مه ۲۰۲۱]
»  ای «سین» بیقرار ‍‍! [۰۱ آپريل ۲۰۲۱]
»  مثل یک زمزمه، در جان ِدرخشنده ی لاهیجانم [۰۱ فوريه ۲۰۲۱]
»  سیما جان! ما اینجا نخواهیم ماند. [۰۶ ژانويه ۲۰۲۱]
»  جانم هزار سال به دنبال چشم توست [۲۰ نوامبر ۲۰۲۰]
»  شعری که عاشقانه نباشد، قشنگ نیست. [۰۱ نوامبر ۲۰۲۰]
»  صدای سرمستان [۱۴ اکتبر ۲۰۲۰]
»  شادا که رنج ما فریاد را به خانه ی بیداد، بُرده است. [۰۸ اکتبر ۲۰۲۰]
»  شادا که رنج ما فریاد را به خانه ی بیداد، بُرده است. [۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  زخمی که به قامتِ قلم، بارید [۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  بیروت، در میان دلم ایستاده است [۱۸ اوت ۲۰۲۰]
»  رنگ ِ سوال ِ تازه دارد مرگ [۳۱ ژوييه ۲۰۲۰]
»  «من از یادت نمی‌کاهم» [۰۲ ژوين ۲۰۲۰]
»  ای بوی تو در هر غزل ِ سعدی وُ «سایه» [۲۸ آپريل ۲۰۲۰]
»  میخانه ی مکدّر [۲۱ فوريه ۲۰۲۰]
»  بهمن بیدادگر [۱۲ فوريه ۲۰۲۰]
»  ....زیرا که از تبارِ دروغید [۱۴ ژانويه ۲۰۲۰]
»  هِی ...های... عاشقان ! [۲۹ دسامبر ۲۰۱۹]
»  درین کابوس مرا بنواز ای رنگین ترین آواز ! [۱۸ آپريل ۲۰۱۹]
»  خنده های چاک چاک [۱۰ آپريل ۲۰۱۹]
»  خورشید، زنده باد [۲۸ مارس ۲۰۱۹]
»  فروغ ِ فرزانه [۰۹ مارس ۲۰۱۹]
»  !باز نمی‌خواهمت / بهمن ِ بیدادگر [۱۳ فوريه ۲۰۱۹]
»  در زمستانم [۱۰ فوريه ۲۰۱۹]
»  سرود ِ سبز ِ«سپیده» - به رنج‌های سکوت ِ سیاه، چیره شده ست [۲۸ ژانويه ۲۰۱۹]
»  کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست «اسماعیل »! [۱۲ ژانويه ۲۰۱۹]
»  موسیقی ِسفید ترین برف . [۰۲ ژانويه ۲۰۱۹]
»  ا صلان اصلانیان از میان ما رفت [۰۲ دسامبر ۲۰۱۸]
»  این دل ِ من است عطر ِشاعرانه ی شمال می دهد. [۲۴ نوامبر ۲۰۱۸]
»  میخانه ی مکدّر [۳۰ اکتبر ۲۰۱۸]
»  هلا....حماسه ی کوبانی ! [۱۰ اکتبر ۲۰۱۸]
»  منشور انتظار مرا منتشر کنید [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  دریغا دریغا دریغا [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  « هستی» ، نمی بخشاید وُما- باید نبخشیم. [۰۹ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  آن "خاطره"، زعاطفه می گفت [۳۰ اوت ۲۰۱۸]
»  آه...می کشم برای آب [۰۶ ژوييه ۲۰۱۸]
»  یک قصه بود / هرچند ناتمام [۰۵ ژوين ۲۰۱۸]
»  تنها ، صدای توست [۲۴ مه ۲۰۱۸]
»  بهمن بیدادگر! [۱۲ فوريه ۲۰۱۸]
»  بانوی سربلند [۲۷ ژانويه ۲۰۱۸]
»  همریشه‌ی دریا [۱۷ ژانويه ۲۰۱۸]
»  !ای آتش ِ گُداخته ! ای کُرد [۰۹ ژانويه ۲۰۱۸]
»  دیدار [۰۶ ژانويه ۲۰۱۸]
»  يادِ عاشقان [۳۰ دسامبر ۲۰۱۷]
»  بیا آن شعر ِ شورانگیز ِکردستان ِعاشق باش! [۳۰ نوامبر ۲۰۱۷]
»  ...و اشک می چکد از چشم های آیینه. [۲۲ نوامبر ۲۰۱۷]
»  جایی که «کلمه» ، «حرف» می زند [۱۰ اکتبر ۲۰۱۷]
»  مثل یک سیب ِ تَرَ ک خورده ،هراسانم [۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  خُنیاگر ِخجسته ی خونم ! [۲۶ اوت ۲۰۱۷]
»  "مریم"ِ اعداد [۰۳ اوت ۲۰۱۷]
»  این عوعوی ِ سگان ِ شما نیز بگذرد [۲۹ مه ۲۰۱۷]
»  عشق ، نا مش را زنامِ من گرفت [۱۳ مه ۲۰۱۷]
»  غزلواره [۲۱ آپريل ۲۰۱۷]
»  این منم که در"حَلب"، دوباره کشته می شوم. [۱۸ دسامبر ۲۰۱۶]
»  در شعرهای"ناظمِ حکمت" شناورم [۳۰ ژوييه ۲۰۱۶]
»  زیبایی ِ زنانه ی ما، دشمنِ شما ست. [۰۹ مارس ۲۰۱۶]
»  نازنین! [۲۴ فوريه ۲۰۱۶]
»  با یاد معینی کرمانشاهی که مارا تنها گذاشت [۲۷ نوامبر ۲۰۱۵]
»  کمی شمالی باش ! [۰۷ نوامبر ۲۰۱۵]
»  آوازهای "ناظم حکمت" به خون نشست. [۱۸ اکتبر ۲۰۱۵]
»  پیشانی ِ بلندِ ترا "طنز"،بوسه داد [۳۰ اوت ۲۰۱۵]
»  زیباترین ترانه ام همرنگِ "تا لَش" است. [۱۵ ژوين ۲۰۱۵]
»  غصه ی تابوتِ او در دلِ"کابُل" نشست. [۲۸ مارس ۲۰۱۵]
»  هیمه ، هیمه، شعله می کشیم. [۱۷ مارس ۲۰۱۵]
»  برخیزوُ بیا بهار را مهمان کُن ! [۱۶ مارس ۲۰۱۵]
»  نازنین! [۲۷ فوريه ۲۰۱۵]
»  بهمنِ بیدادگر ! [۱۳ فوريه ۲۰۱۵]
»  هلا....حماسه ی کوبانی [۳۰ ژانويه ۲۰۱۵]
»  زخمی که به قامت ِ قلم ، بارید. [۰۹ ژانويه ۲۰۱۵]
»  سال نو میلادی [۰۲ ژانويه ۲۰۱۵]
»  " قاصدِ روزانِ ابری" [۱۳ دسامبر ۲۰۱۴]
»  آفتاب ِ صبح ِلنگرودِ من ، کجاست؟ [۰۱ دسامبر ۲۰۱۴]
»  کاغذ وُ مداد [۲۵ نوامبر ۲۰۱۴]
»  ریحانه ی زمانه ی بیداد ! زیباییِ زنانه ، ترا آه....می کشید. [۱۱ نوامبر ۲۰۱۴]
»  زیبایی ِ زنانه ی ما، دشمنِ شما ست [۲۹ اکتبر ۲۰۱۴]
»  با آتشِ آرزوی کوبانی [۱۰ اکتبر ۲۰۱۴]
»  هلا....حماسه ی کوبانی ! [۰۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  من همینم وُ همین وُ بس [۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  صدایت از جنس ِآتش است [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  پنجشنبه ی سیاه [۰۹ مه ۲۰۱۴]
»  برقص! در بر ِ گیلاس های تازه، برقص ! [۳۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  ای وای دلم ،وای دلم ،وای تن ِمن [۱۴ آپريل ۲۰۱۴]
»  ای بوی تو در هر غزلِ سعدی و ُ "سایه"! [۱۲ ژانويه ۲۰۱۴]
»  یلدا [۲۲ دسامبر ۲۰۱۳]
»  من عشق را تا زنده هستم دوست دارم [۰۲ دسامبر ۲۰۱۳]
»  با آینه ، یگانه وُ با آه ، همنشین [۱۵ نوامبر ۲۰۱۳]
»  ما را بشا رت می دهد یک صبح ِلبریز [۰۱ نوامبر ۲۰۱۳]
»  قاصدک [۲۶ اکتبر ۲۰۱۳]
»  "هستی"، نمی بخشاید وُ ما- باید نبخشیم. [۱۲ اکتبر ۲۰۱۳]
»  ....زیرا که از تبارِ دروغید [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  غم های شهریور [۰۱ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  بگذار آواز ِ ترا بر آب بنویسیم [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
»  با "دهخدا " ی واژه [۲۰ ژوييه ۲۰۱۳]
»  ...آخر، سخنسرای چراغم من [۲۱ ژوين ۲۰۱۳]
»  اردیبهشتِ "رشت" [۰۸ مه ۲۰۱۳]
»  جان ِ رها زتن شد م [۱۰ آپريل ۲۰۱۳]
»  هما یون خرم [۲۷ ژانويه ۲۰۱۳]
»  "کی رفته ای زدل که تمنا کنم ترا " [۱۳ ژانويه ۲۰۱۳]
»  یلدا [۱۹ دسامبر ۲۰۱۲]
»  ما زجنس ِ نور وُ پرده های منتظر، نشسته ایم [۱۷ نوامبر ۲۰۱۲]
»  در پشت ِ پنجره [۰۵ نوامبر ۲۰۱۲]
»  پاییز [۲۱ اکتبر ۲۰۱۲]
»  «شهریور»ی که شهرِ دلم را خراب کرد [۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  ای به خاک خفتگان ! [۲۲ اوت ۲۰۱۲]
»  روشنک [۱۴ ژوييه ۲۰۱۲]
»  دو شعر از رضا مقصدی [۰۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  به پوررضای دل [۰۷ مه ۲۰۱۲]
»  عاطفه ی "دیلم " وُ " گیل " [۱۵ آپريل ۲۰۱۲]
»  سلام!ای غزل! [۰۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  گندم [۲۴ مارس ۲۰۱۲]
»  بهارانه [۱۷ مارس ۲۰۱۲]
»  آمده بودم از شمال [۰۷ مارس ۲۰۱۲]
»  بهمن ِبیدادگر [۱۹ فوريه ۲۰۱۲]
»  بهمن [۱۴ فوريه ۲۰۱۲]
»  بتاب بر خرمن من [۱۰ فوريه ۲۰۱۲]
»  ناهید* [۲۸ ژانويه ۲۰۱۲]
»  شعری برای نیما [۱۵ ژانويه ۲۰۱۲]
»  دیدار [۰۸ ژانويه ۲۰۱۲]
»  کریسمس [۰۳ ژانويه ۲۰۱۲]
»  یلدا [۲۸ دسامبر ۲۰۱۱]
»  پیراهنت را در مسیر باد بگذار ! [۲۰ دسامبر ۲۰۱۱]
»  خانه اش در جوارِ نَفَس ِ خسته ی « قصر ِ » « کافکا» ست [۱۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  یک رباعی [۳۰ اکتبر ۲۰۱۱]
»  ۳ شعر کوتاه [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  ای که بوی ماه می دهی [۲۴ ژوين ۲۰۱۱]
»  میخانه ی مکدر [۲۶ آپريل ۲۰۱۱]
»  برخیز وُ بیفشان وُ بباران ما را [۲۵ مارس ۲۰۱۱]
»  یاد عاشقان [۰۹ مارس ۲۰۱۱]
»  ۲۵ [۱۷ فوريه ۲۰۱۱]
»  شهر غمگین بارانی من [۱۱ دسامبر ۲۰۱۰]
»  مرضیه ی خاطره ها! [۰۶ نوامبر ۲۰۱۰]
»  غم تو چیست نگارا [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  ققنوس در آتش [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  شهر ِ غمگین ِ بارانی ِ من [۱۷ ژوييه ۲۰۱۰]
»  ای آتش ِ گداخته ! ای کُرد ! [۰۴ ژوين ۲۰۱۰]
»  ما آمدیم که دوست بداریم [۲۵ آپريل ۲۰۱۰]
»  قیام ِ قامت ِاین باغ را تماشا کن [۰۹ مارس ۲۰۱۰]
»  «سیما جان» مااین جا نخواهیم ماند [۰۶ ژانويه ۲۰۱۰]
»  با آینه دوباره مُدارا کن ! [۰۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  مادر ِ مهربانی ها! [۱۲ نوامبر ۲۰۰۹]
»  قیام ِ قامت ِاین باغ را تماشا کن [۰۷ نوامبر ۲۰۰۹]
»  «من ، گیاهی ریشه در خویشم» [۱۰ اکتبر ۲۰۰۹]
»  سهراب را صدای صمیمانه، سرخ کرد [۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  "با کشورم چه رفته ست"* [۰۲ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  سه شعر [۱۹ اوت ۲۰۰۹]
»  دریا نوید ِ سبز ِ "ندا" را شنیده است [۲۷ ژوييه ۲۰۰۹]
»  در روزگارِ خار ، گلی پروريد و رفت [۱۸ ژوييه ۲۰۰۹]
»  درسینه ی صبور ِ ما، سی سال غم نشست [۰۳ ژوييه ۲۰۰۹]
»  باور کن! این زمانه ی بیداد بگذرد [۱۷ ژوين ۲۰۰۹]
»  در "مرضیه"، شکفت غزل های دلکش ات [۱۱ مه ۲۰۰۹]
»  نوروز، در بهار ِ دلم ایستاده است [۱۷ آپريل ۲۰۰۹]
»  دیدار بنفشه زار را باور کن [۲۸ مارس ۲۰۰۹]
»  بپوش پیرهنِ بیقرارِ آبی را [۱۶ فوريه ۲۰۰۹]
»  معنایِ مهربانِ معطر [۱۳ دسامبر ۲۰۰۸]
»  این جایم وُ ریشه های جانم آن جاست [۰۳ دسامبر ۲۰۰۸]
»  با «لنگرود ِ » چشمش [۲۴ اکتبر ۲۰۰۸]
»  «شهریور»ی که شهر ِ دلم را خراب کرد [۰۵ اکتبر ۲۰۰۸]
»  غم های شهریور [۰۳ سپتامبر ۲۰۰۸]

reza-maghsadi.jpg
رضا مقصدی

صفحه اول