logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  هم صدایی و همدلی با صداهای برخاسته در نگرانی از وضعیت وخیمِ شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران: بکتاش آبتین [۰۵ ژانويه ۲۰۲۲]
»  بانگ امید از چاهسار نومیدی [۲۹ نوامبر ۲۰۲۱]
»  حسین اقدامی، شاعری که تیرباران شد [۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  قهرمان دور هفتم [۰۵ ژوييه ۲۰۲۱]
»  رنج‌های جانکاه احیا در جهانی بی شفقت [۱۵ مه ۲۰۲۱]
»  هجرانی [۳۰ آپريل ۲۰۲۱]
»  اسب قزل و سوارش [۱۷ مارس ۲۰۲۱]
»  نقد و نظری کوتاه بر سه رمان [۲۱ فوريه ۲۰۲۱]
»  سیاهکل و مبارزه چریک های فدایی در منظر ادبیات داستانی [۳۰ ژانويه ۲۰۲۱]
»  سعید با دهان سرخ سرود خوان برابر جوخه آتش [۲۰ ژوين ۲۰۲۰]
»  در داستان‌های من قهرمانان همه شکست خورده‌اند [۱۱ فوريه ۲۰۲۰]
»  مردم و دشمن مردم [۰۱ فوريه ۲۰۲۰]
»  مُنجی‌ها [۰۷ مارس ۲۰۱۹]
»  روایت‌های داستان و شعر از چگونه بودن ما در چهل سال بعد از انقلاب ۵۷ [۰۵ فوريه ۲۰۱۹]
»  غمگین مباش [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  سخنرانی و داستان خوانی [۱۹ مارس ۲۰۱۸]
»  آزادی و روشنفکر[۱] [۱۲ مارس ۲۰۱۸]
»  داستان‌های من رویاهای من نیستند [۱۹ فوريه ۲۰۱۸]
»  درخت زمستانی [۰۳ ژانويه ۲۰۱۸]
»  پنهان میان برگ برگ سبزی‌ها و شکفتن در تاریکی‌ها [۰۹ اکتبر ۲۰۱۷]
»  قصه پردازی در متن های کهن ایرانی [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  آشتی ملی خاتمی و پاسخ نظام [۱۸ فوريه ۲۰۱۷]
»  ترس [۳۰ ژانويه ۲۰۱۶]
»  حرفی مختصر در معرفی یک کتاب: به زبان قانون [۱۹ اکتبر ۲۰۱۵]
»  تاکسی، فیلمی در ستایش نمردن [۲۴ ژوين ۲۰۱۵]
»  اسم من نیلی، رمانی خواندنی و پرسش برانگیز [۲۳ مارس ۲۰۱۵]
»  آزادی و روشنفکر[۱] [۱۸ دسامبر ۲۰۱۴]
»  عروسي براي مردگان [۲۲ مه ۲۰۱۴]
»  حکایت این پاره آتش وجود در بیدار خوابی من [۱۷ فوريه ۲۰۱۴]
»  زبان باز، زبان بُبریده [۲۶ دسامبر ۲۰۱۳]
»  ادبیات در برابر فراموشی [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  مادر معینی‌ها [۲۶ مه ۲۰۱۳]
»  تابوی ایرانی، فیلمی مستند از حکایت بیدادی که بر هم وطنان بهائی می رود [۰۳ مارس ۲۰۱۲]
»  "استبداد و قتل خصلت وجودی جمهوری اسلامی است" [۱۶ فوريه ۲۰۱۲]
»  حرمت حرم و ناموس سلطنت [۳۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  بازتاب سیاهکل در بازخوانی متن های ادبی [۰۹ فوريه ۲۰۱۱]
»  رحله [۰۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  جمهوري اسلامي، جمهوري خشونت و تزویر است و انسان در آن داراي حق نيست بلكه مكلف است [۱۸ ژانويه ۲۰۱۰]
»  گفتار خیابانی ۳ [۰۲ نوامبر ۲۰۰۹]
»  حکایت شرحه شرحه شدن [۱۵ اکتبر ۲۰۰۹]
»  گفتار خیابانی ۲ [۰۵ ژوييه ۲۰۰۹]
»  گفتارهای خيابانی* [۲۷ ژوين ۲۰۰۹]
»  داستان ثبت تجربه زیستن است. [۱۱ مارس ۲۰۰۹]
»  تا ناقوس ها بنوازند [۲۱ فوريه ۲۰۰۹]
»  بازخوانی یک متن [۰۴ فوريه ۲۰۰۹]
»  از زير خاك [۲۰ ژانويه ۲۰۰۹]

نسيم خاكسار

صفحه اول