logo

آرشيو مقالات


»  نوروز پیروز شد! [۲۵ مارس ۲۰۱۱]
»  به سال نو سلام [۱۷ مارس ۲۰۱۱]
»  رئیس جمهور ریاکار [۲۵ فوريه ۲۰۱۱]
»  رژیم جوان کش شهید دزد [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  به یاد داریوش همایون، [۰۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  بنیاد گرایان مذهبی تونس در آرزوی مصادره ی انقلاب مردم [۲۰ ژانويه ۲۰۱۱]
»  جمهوری جان ستان [۱۴ ژانويه ۲۰۱۱]
»  جامعه ای که به خشونت روی خوش نشان می دهد [۰۷ ژانويه ۲۰۱۱]
»  به سال نو سلام [۰۱ ژانويه ۲۰۱۱]
»  اسناد “ویکی لیکس” به زیان دولت، به سود اپوزیسیون [۰۳ دسامبر ۲۰۱۰]
»  نقش اپوزیسیون در نجات ایران [۲۶ نوامبر ۲۰۱۰]
»  تحریم رژیم ایران یا ایرانیان کانادا [۲۲ نوامبر ۲۰۱۰]
»  به احترام حضور انسانی نسرین ستوده [۱۱ نوامبر ۲۰۱۰]
»  ترس ۳۰ ساله رژیم از علوم انسانی [۲۹ اکتبر ۲۰۱۰]
»  کاخ های میلیون ها دلاری وابستگان بیت خامنه ای در آمریکا [۲۱ اکتبر ۲۰۱۰]
»  اخراج خبرنگار”ال پائیس” از تهران [۱۶ اکتبر ۲۰۱۰]
»  رهبران نالایق سموم سرزمین های خویش اند [۰۷ اکتبر ۲۰۱۰]
»  دروغگويی در انظار جهانيان [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  آتش می زنند که به آتش زدن اعتراض کنند [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  اعتراض حکومت ایران به اظهارات توهین آمیز [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  رفتار سراسر ریای گردانندگان جمهوری اسلامی [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  زندانی ای اوج فریاد [۱۳ اوت ۲۰۱۰]
»  اعتصاب بازار مهم است [۱۶ ژوييه ۲۰۱۰]
»  احمدی نژاد تهدید کرد، شورای امنیت تحریم [۱۱ ژوين ۲۰۱۰]
»  کارگردان دربند ایرانی آزاد شد [۲۸ مه ۲۰۱۰]
»  جمهوری جنون همچنان جان می گیرد [۱۳ مه ۲۰۱۰]
»  ساکت نخواهیم نشست [۲۳ آپريل ۲۰۱۰]
»  نه حیثیت ملی و نه اعتبار و احترام جهانی [۰۲ آپريل ۲۰۱۰]
»  به بهارانِ ایران درود [۲۰ مارس ۲۰۱۰]
»  بر دوراهی سوگ مادر و سود میهن [۲۷ فوريه ۲۰۱۰]
»  رژیم در نمایش ۲۲ بهمن بازنده بود [۱۸ فوريه ۲۰۱۰]
»  بیست و دو بهمن؛ رویایی که می رود کابوس رژیم شود [۰۵ فوريه ۲۰۱۰]
»  مناظره های تلویزیونی هویج رژیم [۲۱ ژانويه ۲۰۱۰]
»  مصادره ی عاشورا به سود رژیم [۰۸ ژانويه ۲۰۱۰]
»  سال ۲۰۱۰، سالی سرنوشت ساز برای ایرانیان [۰۱ ژانويه ۲۰۱۰]
»  مردم با نظام قهر کرده اند [۱۸ دسامبر ۲۰۰۹]
»  قطار بی ترمز رژیم اسلامی در سراشیب [۱۱ دسامبر ۲۰۰۹]
»  دانشجویان؛ پیشگامان آزادی ایران [۰۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  روز جهانی نفی خشونت علیه زنان [۲۷ نوامبر ۲۰۰۹]
»  حکومتی که جنایت می کند تا جنایت پنهان بماند [۱۹ نوامبر ۲۰۰۹]
»  آدم های بامزه [۱۳ نوامبر ۲۰۰۹]
»  پایان روزهای خوش رژیم [۰۵ نوامبر ۲۰۰۹]
»  ترس از ۱۳ آبان سبز [۳۰ اکتبر ۲۰۰۹]
»  چهره ی درخشان مردم ایران در آینه جهان [۱۶ اکتبر ۲۰۰۹]
»  رژیم و رهبری آن در جبهه ی جنایتکاران قرار دارند [۰۹ اکتبر ۲۰۰۹]
»  دو روزی که زبان نیویورک فارسی شد [۰۳ اکتبر ۲۰۰۹]
»  صدای مردم به بیت رهبر هم رسید [۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  ترس رژیم از اعتماد ملی [۲۱ اوت ۲۰۰۹]
»  سیمای انسانی مردم و هیولای خبیث حکومت [۱۴ اوت ۲۰۰۹]
»  استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی [۰۷ اوت ۲۰۰۹]
»  شهروند ۱۹ ساله شد [۳۱ ژوييه ۲۰۰۹]
»  جلوه های پرشکوه آزادی خواهی ایران جوان [۱۸ ژوين ۲۰۰۹]
»  هیجان انتخابات نباید از حرمت حق شهروندی بکاهد [۲۹ مه ۲۰۰۹]
»  نامه به همکارم رکسانا صابری [۲۴ آپريل ۲۰۰۹]
»  حقوق بشری که هر روز بیشتر پایمال می شود [۲۰ فوريه ۲۰۰۹]
»  سلام به سال نو [۰۵ ژانويه ۲۰۰۹]
»  یاد فروهرها و مختاری و پوینده [۲۲ نوامبر ۲۰۰۸]
»  تهدید تازه بهاییان در ایران [۰۲ اکتبر ۲۰۰۸]از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  شیرکو بیکس شاعر آزادی درگذشت! [۱۰ اوت ۲۰۱۳]
»  محمود استاد محمد [۰۳ اوت ۲۰۱۳]
»  نشست رسانه های قومی با نخست وزیر کانادا [۰۸ آپريل ۲۰۱۱]
»  درباره کتاب «شاه» [۱۶ فوريه ۲۰۱۱]
»  مصر در مسیر دمکراسی [۲۷ ژانويه ۲۰۱۱]
»  حمایت “پسر ساحل” از دختر دریا [۱۷ دسامبر ۲۰۱۰]
»  نگاهی به تظاهرات ایرانیان علیه کارتر [۰۵ نوامبر ۲۰۱۰]
»  به یاد سبز استاد محمد نوری [۰۶ اوت ۲۰۱۰]
»  شهروند ۲۰ ساله شد [۰۳ اوت ۲۰۱۰]
»  هشتاد و سه سالگی سیمین بانو [۲۲ ژوييه ۲۰۱۰]
»  جام جهانی فوتبال صورت انسانی تر جهان امروز [۰۸ ژوييه ۲۰۱۰]
»  حقوق شهروندی و اجلاس گروه ۲۰ [۰۲ ژوييه ۲۰۱۰]
»  تولد آرش در نمایش نور و صدا و سخن سهیل پارسا [۲۴ مه ۲۰۱۰]
»  مستند دیدنی زندگی ایران درودی [۳۰ آپريل ۲۰۱۰]
»  کاکای بچه های جنوب رفت [۰۱ آپريل ۲۰۱۰]
»  خط و خال و رنگی که خوی انسانی دارد [۰۵ مارس ۲۰۱۰]
»  تبریک نابهنگام احمدی نژاد و اقدام بهنگام کرزای [۲۷ اکتبر ۲۰۰۹]
»  تهران من، حراج [۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  درگذشت سناتور کندی [۲۸ اوت ۲۰۰۹]
»  نتانیاهو به واشنگتن رفت که خبر حمله به ایران را بدهد [۲۲ مه ۲۰۰۹]
»  دیدار رسانه های قومی با رهبر حزب لیبرال کانادا [۱۵ مه ۲۰۰۹]
»  به احترام سهیل پارسا و حضور فرهنگی پررنگش [۱۰ مه ۲۰۰۹]
»  صد روزِ در صدر [۰۱ مه ۲۰۰۹]
»  ملکه ی کاخ تنهایی [۲۴ آپريل ۲۰۰۹]
»  ملکه ی کاخ تنهایی [۱۷ آپريل ۲۰۰۹]
»  "توران زندیه تولد یک نقاش" [۱۷ آپريل ۲۰۰۹]
»  به انگیزه اجلاس گروه ۲۰ در لندن [۰۳ آپريل ۲۰۰۹]
»  اسکاری استثنایی با امیدی متفاوت [۲۷ فوريه ۲۰۰۹]
»  نخستین سفر خارجی اوباما [۲۷ فوريه ۲۰۰۹]
»  امید به تغییر در کاخ سفید [۲۵ ژانويه ۲۰۰۹]
»  نقاشی های دیدنی پریا شاهوردی [۱۲ دسامبر ۲۰۰۸]
»  شکوفایی جامعه ی ایرانی کانادا [۱۱ دسامبر ۲۰۰۸]
»  هارپر رفتنی است [۰۷ دسامبر ۲۰۰۸]
»  پیروزی تغییر و امید بر تردید و تکرار [۰۷ نوامبر ۲۰۰۸]

zerehi.jpg
حسن زرهی

صفحه اول