logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  نقد فیلم “زیبا” [۰۷ مارس ۲۰۱۱]
»  سرآغاز: مرز بین رویا و واقعیت [۲۲ فوريه ۲۰۱۱]
»  سفری اودیسه وار در زمستان سرد اوزارک [۰۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  مردی که نمی خواست سلطان باشد [۲۰ ژانويه ۲۰۱۱]
»  برای زندگی کردن چقدر باید مشت خورد؟ [۱۵ ژانويه ۲۰۱۱]
»  نقد فیلم شبکه اجتماعی [۰۷ ژانويه ۲۰۱۱]
»  دوست دارم فیلم هایم را کسانی ببینند که با من مخالف هستند [۱۶ اکتبر ۲۰۱۰]
»  با رضا بدیعی، کارگردان و پدر خوانده تلویزیون آمریکا [۱۱ دسامبر ۲۰۰۹]
»  گفت وگوی شهروند با محسن امیریوسفی کارگردان آتشکار [۱۳ فوريه ۲۰۰۹]
»  گفت وگوی شهروند با ویدا قهرمانی بازیگر پیشکسوت [۰۵ ژانويه ۲۰۰۹]

عارف محمدی

صفحه اول