logo

آرشيو مقالات


»  قدرت‌نماییِ فرادستان با به خاک‌وخون کشاندنِ فرودستان در شاهنامه [۱۰ ژوين ۲۰۲۱]
»  نگاهِ جهان۟‌پهلوانِ شاهنامه به قدرت [۲۳ آپريل ۲۰۲۱]
»  ایبسن ولی ایبسن‌ای دیگر چون آبی از سَرِ چشمه [۰۵ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  تا دیدار دیگر، نازنین! [۳۰ مه ۲۰۱۶]
»  همیاری [۱۴ مه ۲۰۱۶]
»  جویبار زندگی [۰۱ مه ۲۰۱۶]
»  پاداش [۱۷ آپريل ۲۰۱۶]
»  شبِ تاریک و بیمِ موج … [۳۰ مارس ۲۰۱۶]
»  شیدستان [۲۹ فوريه ۲۰۱۶]
»  لاف عشق [۱۰ فوريه ۲۰۱۶]
»  گریه نکن، پسرم! [۰۱ فوريه ۲۰۱۶]
»  عشق در زورآباد [۱۷ ژانويه ۲۰۱۶]
»  نصیحت برادرانه [۰۳ ژانويه ۲۰۱۶]
»  گریه بر هر درد بی درمان دواست [۰۳ دسامبر ۲۰۱۵]
»  دست‌های هرز [۰۴ نوامبر ۲۰۱۵]
»  برو، آزادی! [۱۸ اکتبر ۲۰۱۵]
»  پیدا کنید دیوانه را! [۰۶ اکتبر ۲۰۱۵]


میر مجید عمرانی

صفحه اول