logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  ناتالی امیری در میان دو جهان، از قدرت تا ناتوانی در ایران [۱۴ ژوييه ۲۰۲۱]
»  معرفی کتاب نامه های هدایت [۰۵ مارس ۲۰۱۹]
»  معرفی کتاب رگه‌های شور [۰۸ فوريه ۲۰۱۹]
»  «قضاوت در نورنبرگ»نگاهی به دودیالوگ [۱۰ آپريل ۲۰۱۸]
»  بعد از «فرهاد هژیر»، چایی و قهوه طعمی ندارد! [۲۶ فوريه ۲۰۱۸]
»  معرفی کتاب شیدا بازیار‎ [۲۰ ژوين ۲۰۱۶]
»  داستان سرایی و مفهوم گرایی در آثار شهرام کریمی [۱۸ مارس ۲۰۱۵]
»  انسان با زمان زندگیش چکار می کند؟ [۲۸ ژوييه ۲۰۱۴]

جلال رستمی

صفحه اول