logo

آرشيو مقالات


»  پرده‌های مصدق، کسی که همچنان «مدد ایستادگی» است [۰۵ مارس ۲۰۱۹]
»  دادخواهی و خط استقامت – گزارش بیست سالگی [۱۲ ژانويه ۲۰۱۹]
»  «پشت این هول‌آور تاریک آفتابی آشیان دارد» * [۱۳ فوريه ۲۰۱۸]
»  «نامه به نمایندگان مجلس» [۱۳ فوريه ۲۰۱۸]
»  در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت پیشبرد دادخواهی [۰۹ نوامبر ۲۰۱۷]
»  واژه‌ی دادخواهی حامل مفهومی سترگ و پرصلابت است [۲۷ اکتبر ۲۰۱۷]
»  … سفر پاییز ۹۵ [۰۵ ژانويه ۲۰۱۷]
»  در پیگیری دستبرد به خانه‌ی پدرومادرم [۰۴ دسامبر ۲۰۱۶]
»  «ما و آن‌ها»، گفت‌و گوی بین دو نسل [۱۵ مه ۲۰۱۶]
»  از اینجا و آنجا در تهران [۱۳ مارس ۲۰۱۶]
»  یک گزارش کوتاه [۰۱ دسامبر ۲۰۱۵]
»  ظهور ناگهانی یک «عکس خبری» با زیرنویسی «مشکوک» [۰۹ نوامبر ۲۰۱۵]
»  میدان بهارستان؛ روزهای کودتا و این روزها [۱۹ اوت ۲۰۱۵]
»  کدام گنج‌نامه از این رنج خبر خواهد داد؟ [۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  «در سرزمین دکتر مصدق هیچ بنایی، هیچ مکان عمومی به نام او وجود ندارد»* [۰۳ ژانويه ۲۰۱۴]از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  دو ساعت سکوت، [۲۱ نوامبر ۲۰۱۸]
»  یادداشت قبل از دادگاه [۲۵ نوامبر ۲۰۱۷]
»  دو ساعت سکوت، در نوزدهمین سالگرد قتل فروهرها [۲۱ نوامبر ۲۰۱۷]
»  یادآوری … و همچنان پافشاری بر پیشبرد دادخواهی [۱۴ نوامبر ۲۰۱۶]
»  تهمت و تهدید به نام دفاع از مقدسات و به کام تله‌ی امنیتی [۱۳ ژوين ۲۰۱۶]
»  پسوند سیاسی بر فعل غارت [۱۳ فوريه ۲۰۱۶]
»  دستبرد دوباره به خانه فروهرها [۲۴ ژانويه ۲۰۱۶]
»  دستبرد به خانه فروهرها [۰۳ مه ۲۰۱۵]
»  روایت دعوت عجیب میزبان بی‌شرم [۱۲ مارس ۲۰۱۵]
»  در گرامی‌داشت روز زن و ادای دین به سیمین بهبهانی [۱۰ مارس ۲۰۱۵]
»  بازخوانی تلاش برای دادخواهی قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از منظر تبعیض‌ها و تجربه‌های زنانه [۲۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر [۲۴ نوامبر ۲۰۱۳]
»  برای آگاهی! ... درباره سالگرد قتل فروهرها‎ [۱۸ نوامبر ۲۰۱۳]
»  در آستانه‌ی پانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی آذر ۱۳۷۷ [۰۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  در سوگ دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی [۰۱ آپريل ۲۰۱۳]
»  [۱۷ مارس ۲۰۱۲]
»  هاله جان، ای کاش ذره ای از صبوری ات را برایم جا می گذاشتی [۰۱ ژوين ۲۰۱۱]

پرستو فروهر

صفحه اول