logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  صدای آوازِ بیمرگی [۲۳ دسامبر ۲۰۲۱]
»  دفاع از خود یا دفاع «مشروع» خشونت نیست، مهار و دفع ِخشونت است ! [۱۰ دسامبر ۲۰۲۱]
»  فرهنگِ چماقی یا چماقِ فرهنگی؟ [۱۹ نوامبر ۲۰۲۱]
»  آزادیخواه هستیم نه آزاده [۰۹ نوامبر ۲۰۲۱]
»  «بیانیه ۱۴ نفر» خاموشی بر نمی تابد. [۲۹ اکتبر ۲۰۲۱]
»  در بارۀ رهبری فردی و «ناجی گرایی» [۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  جایزه «آزادی نوشتن» یا «آزادی نگارش» انجمن قلم امریکا به سه نویسنده زندانی در جمهوری اسلامی [۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  سانسور جواب نمی دهد! [۰۵ اوت ۲۰۲۱]
»  شرم چه چیزِ خوبی ست! [۲۲ ژوييه ۲۰۲۱]
»  شعار بس است! حداقل پشتیبانی مالی کنیم. [۰۸ ژوييه ۲۰۲۱]
»  فرهنگِ ستایش مُردگان [۲۹ ژوين ۲۰۲۱]
»  جدال «لات های متدین» در آستانه « انتخابات» اسلامی [۰۵ ژوين ۲۰۲۱]
»  «انتخابات» و افسارگسیختگی مداحان [۱۹ مه ۲۰۲۱]
»  پسرم،علیرضا، گناه تو چه بود؟ [۱۳ مه ۲۰۲۱]
»  « انتخابات» یا مشاطه گریِ جهل و جنایت؟ [۰۵ مه ۲۰۲۱]
»  فرافکنی سیاسی: بیماری فرهنگی [۲۸ آپريل ۲۰۲۱]
»  رویکردی روانشناسانه درباره کسانی که به سیاست روی می آورند [۰۵ آپريل ۲۰۲۱]
»  بیانیه «نه به جمهوری اسلامی» با عینک تفرقه افکنی [۲۱ مارس ۲۰۲۱]
»  روشنفکر: ناسزای سیاسی و فرهنگی [۲۳ فوريه ۲۰۲۱]
»  درس های یک قرن : جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران [۰۹ فوريه ۲۰۲۱]
»  باز به اسارت خود رای خواهند داد !؟ [۳۱ ژانويه ۲۰۲۱]
»  سانسور در ایران [۰۲ دسامبر ۲۰۲۰]
»  «قانون این خیابان ساده است» [۲۳ نوامبر ۲۰۲۰]
»  رازِ سربه مُهرِ خودکشی هنرمندان [۲۷ اکتبر ۲۰۲۰]
»  چند نمونه «خودکشی اعتراضی» و «سیاسی» در ایران [۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  خامنه ای به مداح ها: « قلوب جوانان را تسخیر کنید» [۲۰ اوت ۲۰۲۰]
»  هنرمندانی که خودکشی کردند [۲۷ ژوين ۲۰۲۰]
»  درس های یک ویروس! [۰۶ مه ۲۰۲۰]
»  بیانیه ۱۴ نفر، بیانیه مقاومت [۲۱ آپريل ۲۰۲۰]
»  در ضرورت شکل گیری یک تشکل فراگیر «سوسیال دموکرات» [۱۶ آپريل ۲۰۲۰]
»  طب اسلامی با «هندوانه ابوجهل» به جنگ کرونا می رود! [۱۹ مارس ۲۰۲۰]
»  از « وبا » ی کربلا تا « کرونا» ی قم [۰۱ مارس ۲۰۲۰]
»  کرونا وسیاست [۲۷ فوريه ۲۰۲۰]
»  دروغ، سیاست، دیپلماسی [۱۲ فوريه ۲۰۲۰]
»  عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! [۱۰ ژانويه ۲۰۲۰]
»  من زنده ام مادر [۲۲ دسامبر ۲۰۱۹]
»  «ما نویسنده ایم»، کی می خواهید بفهمید آقایان؟! [۲۰ آپريل ۲۰۱۹]
»  این هم یک جنایتکارِ«با سواد» دیگر! [۲۳ مارس ۲۰۱۹]
»  عطرِ مشروطیت [۱۳ فوريه ۲۰۱۹]
»  درحاشیۀ شعار:«جمهوری اسلامی به زودی سرنگون خواهدشد»! [۲۱ ژانويه ۲۰۱۹]
»  شباهت نامه : چاله میدان، طویلۀ سلطنتیِ قاجار، مجلس شورای اسلامی [۲۵ دسامبر ۲۰۱۸]
»  بلند پروازی و«پارانویا»ی روشنفکرانه [۲۹ نوامبر ۲۰۱۸]
»  این جنایت نیست؟! [۰۴ اکتبر ۲۰۱۸]
»  گفت و گو در باره اعدام های اخیر [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  کشتار پزشکان در حکومت اسلامی [۳۱ اوت ۲۰۱۸]
»  سیاست ودروغگویان«پاتولوژیک» [۰۲ اوت ۲۰۱۸]
»  «اگر مرده باشد» [۲۲ ژوييه ۲۰۱۸]
»  در باره عباس امیر انتظام [۱۷ ژوييه ۲۰۱۸]
»  شورش ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ سکوی پرتاب آخوندها به قدرت [۱۰ ژوين ۲۰۱۸]
»  یورش به کانون نویسندگان ایران [۲۶ مه ۲۰۱۸]
»  زنان در کانون نویسندگان ایران [۰۳ مه ۲۰۱۸]
»  پاسخی کوتاه به مصادرۀ به مطلوبِ آقای بَلَدی [۱۵ آپريل ۲۰۱۸]
»  هشت زن [۰۲ آپريل ۲۰۱۸]
»  زنان دربزنگاه [۰۶ فوريه ۲۰۱۸]
»  نامدارانی که عبا وعمامه خود را دورریختند [۰۱ فوريه ۲۰۱۸]
»  چرا سوسیال دموکراسی ؟ [۲۸ ژانويه ۲۰۱۸]
»  واژه ای چند در باره « فرقه گرائی» [۱۲ دسامبر ۲۰۱۷]
»  «امام زمان» های روانی [۰۶ دسامبر ۲۰۱۷]
»  کشتارسال ۶۷ و دفورماسیونِ»حافظه جمعی و تاریخی» [۲۹ اوت ۲۰۱۷]
»  «روبانی آبی» و نگاهِ قربانیانِ کودک آزاری [۲۱ اوت ۲۰۱۷]
»  آثارِ رحمانیتِ یک آیه : شاپوربختیار و فریدون فرخزاد [۰۷ اوت ۲۰۱۷]
»  «آتش به اختیار» حرفِ تازه ای نیست [۲۲ ژوين ۲۰۱۷]
»  شما هم عادت کردید! [۰۵ ژوين ۲۰۱۷]
»  در معنای نوعی از" اصلاح طلبی": به جنایتکارتررای ندهید، به جنایتکاررای بدهید! [۰۹ مه ۲۰۱۷]
»  در ستایش و شناختِ « شادی» [۱۰ آپريل ۲۰۱۷]
»  صدای امریکا، مهدی فلاحتی و آرش سیگارچی [۲۲ فوريه ۲۰۱۷]
»  دربارۀ دونالد ترامپ در گفت و گو با رادیو پویا [۰۶ فوريه ۲۰۱۷]
»  تبعیدی یا «خارج نشین» [۰۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  تبعیدی یا «خارج نشین» [۲۷ ژانويه ۲۰۱۷]
»  مراهم فراموش نکنید! [۱۴ ژانويه ۲۰۱۷]
»  دونالد ترامپ و"تاگیسم"درسیاست [۰۱ ژانويه ۲۰۱۷]
»  جاهلیسم در حزب‌‌ها و سازمان‌های سیاسی در داخل و خارج کشور* [۱۱ اوت ۲۰۱۶]
»  برخوردهای غیرواقعی با " خطای پزشکی" [۱۷ ژوييه ۲۰۱۶]
»  روانشناسی سیاسی و رهبران سیاسیِ" روانی" [۰۲ ژوييه ۲۰۱۶]
»  یاد آوری به حسن روحانی: نام نویسندگان و شاعران اعدام شده در حکومت اسلامی [۲۱ مه ۲۰۱۶]
»  "ما نویسنده ایم " [۳۰ آپريل ۲۰۱۶]
»  هذیان های مقدس [۱۷ آپريل ۲۰۱۶]
»  ترامپ» نماد « جاهلیسم سیاسی» در امریکا [۱۵ مارس ۲۰۱۶]
»  کلاه مخملی ها و اسبِ براقِ پیامبر [۲۵ فوريه ۲۰۱۶]
»  انتخابات و شباهت های ناگزیرِ تاریخی! [۱۸ فوريه ۲۰۱۶]
»  ما و ضعف حافظه ی جمعی و تاریخی [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  نامه سرگشاده به جامعه پزشکی ایران [۰۸ اوت ۲۰۱۵]
»  در مورد زندگی‌‌، مرگ و آثار صمد بهرنگی. و نگاهی‌ به پدیده شایعه در تاریخ سیاسی معاصر [۱۰ ژوييه ۲۰۱۵]
»  لاله زار:تماشاخانۀ نوگرائیِ ایرانی - بخش پایانی [۰۷ ژوييه ۲۰۱۵]
»  لاله زار: تماشاخانۀ نوگرائیِ ایرانی - بخش نخست [۲۹ ژوين ۲۰۱۵]
»  روشنگریِ افشاگرانه وترورشخصیت [۰۵ ژوين ۲۰۱۵]
»  درباره شيخ شيپور و شمس قنات‌آبادی [۲۰ مه ۲۰۱۵]
»  نقش سیاسی مدّاحان در حکومت اسلامی [۲۰ آپريل ۲۰۱۵]
»  شیدائی [۰۶ آپريل ۲۰۱۵]
»  "ترور شخصیت"ِ نافرجام [۳۰ ژانويه ۲۰۱۵]
»  اسلام هراسی یا ترس از اسلام ؟ [۲۶ ژانويه ۲۰۱۵]
»  اسلام هراسی :" فوبیا" یا ترسی معقول ومنطقی؟ [۱۴ ژانويه ۲۰۱۵]
»  پیرامون تجدید آرایش فعالیت کانون در دور جدید [۰۸ ژانويه ۲۰۱۵]
»  حکایت " درون و برون"ِ یک آخوند تروریست! [۲۲ دسامبر ۲۰۱۴]
»  سلام خانوم، تولدت مبارک! [۱۰ دسامبر ۲۰۱۴]
»  مکارترین جنایتکار تحصیلکرده! [۱۹ نوامبر ۲۰۱۴]
»  واعظ شهیر: تنکیربه جای معرفه [۱۱ نوامبر ۲۰۱۴]
»  در باره نظام پزشکی [۰۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  ریشه های برتری طلبی« بچه های تهرون» [۲۵ اکتبر ۲۰۱۴]
»  اسکیزوفرنی سیاسی [۱۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  سیمین خانم و بازجوی خوشگل! [۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  "حبس البول" [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  در باره زنان جاهل و لات [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  طب الصادق خواندنی تر از طب الرضا! [۱۰ اوت ۲۰۱۴]
»  چرا این ضرب المثل سیاسی ترین ضرب المثل شده است؟ [۲۹ ژوييه ۲۰۱۴]
»  " اگر مُرده باشد" [۲۸ ژوييه ۲۰۱۴]
»  یک عذرخواهی به این سیاستمدارشجاع وژرفانگر بدهکاریم [۳۰ ژوين ۲۰۱۴]
»  گورها وگورستان های اضطراب آور [۱۹ ژوين ۲۰۱۴]
»  کاریزمای جنایت [۰۴ ژوين ۲۰۱۴]
»  طیب حاج رضائی:لومپنیسم، جاهلیسم وآخوندیسم(بخش پایانی) [۲۰ مه ۲۰۱۴]
»  طیب حاج رضائی: لومپنیسم، جاهلیسم وآخوندیسم(بخش دوم) [۲۰ مه ۲۰۱۴]
»  طیب حاج رضائی: لومپنیسم، جاهلیسم وآخوندیسم [۲۰ مه ۲۰۱۴]
»  نگاهی به وضعیت کانون نویسندگان ایران در ۴۶ مین سالگرد تاسیس آن [۱۵ مه ۲۰۱۴]
»  لمپنیسم، جاهلیسم، آخوندیسم [۲۸ آپريل ۲۰۱۴]
»  پدیده‌ی حساسیت‌زدائی (Desensitization) و مجازات‌های وحشیانه‌ی اسلامی [۰۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  " مادرانِ زخم‌های انتظار" [۱۴ مارس ۲۰۱۴]
»  سخنان شما حتی وجاهت شرعی ندارند! - (بخش پایانی) [۱۰ مارس ۲۰۱۴]
»  سخنان شما حتی وجاهت شرعی ندارند! - (بخش نخست) [۱۰ مارس ۲۰۱۴]
»  شجاعتِ عقلانی و مدنی [۲۳ فوريه ۲۰۱۴]
»  جاهل ها و لات ها و انقلاب بهمن [۱۶ فوريه ۲۰۱۴]
»  انقلاب بهمن:"جاهلیسم" علیه روشنفکری " بخش پایانی" [۱۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  انقلاب بهمن: "جاهلیسم" علیه روشنفکری " بخش نخست" [۱۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  پیامدهای روانی و رفتاریِ جنایتِ"اعدام درملاءعام" [۰۵ ژانويه ۲۰۱۴]
»  فراسو‌ی" وقایع خونین در صحرای کربلا"! [۱۱ دسامبر ۲۰۱۳]
»  " میراث غفلت، ای سرزمین من!" [۰۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  "ارغوان"‌ی برای قربانی ترورشخصیت [۲۱ نوامبر ۲۰۱۳]
»  صدای‌زیبای‌آزادی [۲۶ اکتبر ۲۰۱۳]
»  فراموشی، یادآوری و حافظه‌ی تاریخی [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  چرا نباید کشتارسال ۶۷ را فراموش کرد؟ [۳۱ ژوييه ۲۰۱۳]
»  "بامداد"ِ روشنفکرِیِ ما [۲۴ ژوييه ۲۰۱۳]
»  در باره تحمل دگراندیشی، انتخابات و اپوزیسیون خارج از کشور [۰۴ ژوييه ۲۰۱۳]
»  شرکت در "انتخابات"، نقض حقوق بشر [۱۳ ژوين ۲۰۱۳]
»  معرکه‌ی انتخابات وجاهل‌ها و لات‌های متدین [۲۱ مه ۲۰۱۳]
»  روحانیت و پدیده ی چماقداری (بخش پایانی) [۱۶ آپريل ۲۰۱۳]
»  روحانیت و پدیدهٔ چماقداری (بخش نخست) [۱۶ آپريل ۲۰۱۳]
»  نگاهی به نقد ی "انگبینی" و "پُرمایه" [۰۸ آپريل ۲۰۱۳]
»  عیدی از این بهتر نمیشه! [۲۱ مارس ۲۰۱۳]
»  هوشنگ را به امانت به خاک سپردیم [۱۹ فوريه ۲۰۱۳]
»  روشنفکری دینی و گناه کبیرۀ استمناء [۱۹ ژانويه ۲۰۱۳]
»  عُمَرکُشون: شناعتِ نوعی از دگراندیش ستیزی [۱۲ دسامبر ۲۰۱۲]
»  امریکا – امریکا * [۲۰ نوامبر ۲۰۱۲]
»  چند کلمه در حاشیه ی یک مقاله [۰۱ نوامبر ۲۰۱۲]
»  جشن تولد خانم بتی [۳۱ اکتبر ۲۰۱۲]
»  "حس حقارت عباس میرزائی" و روشنفکری ِ ما [۲۰ اکتبر ۲۰۱۲]
»  اهل قلم و " آهوی جوان کویر دور" [۳۰ اوت ۲۰۱۲]
»  الوداع شادمانه ، راز یک وصیت نامه [۲۲ اوت ۲۰۱۲]
»  دگراندیشی، کشتار سال ۶۷ و روایت‌های «حاج رضا» [۰۹ اوت ۲۰۱۲]
»  در باره ی روشنفکر و روشنفکری در ایران [۲۳ ژوييه ۲۰۱۲]
»  جنایتکار کهریزک:« باید انقلاب می شد تا اصل ما پیدامی شد» [۱۶ ژوييه ۲۰۱۲]
»  « ماجرای زندانی حامله ای به نام کتایون آذرلی» [۱۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  جنایت های خلخالی در شیراز و طرح تخریب تخت جمشید [۰۸ ژوييه ۲۰۱۲]
»  کارشناس اطلاعات و امنیت کشور: «آخه ما چرا مثه آدم نیستیم؟» [۰۳ ژوييه ۲۰۱۲]
»  بردرها و دیوارهای زندان ......و پاسخ به چند پرسش و ابهام [۲۸ ژوين ۲۰۱۲]
»  مرگ دلخراش فروغ در یخچال (سرد خانه) ی زندان [۲۴ ژوين ۲۰۱۲]
»  نمونه ای از لطف شکنجه گر مسلمان ! [۲۱ ژوين ۲۰۱۲]
»  «لعنت خدا بر ما که در برابر آن همه جنایت سکوت کردیم» [۱۷ ژوين ۲۰۱۲]
»  اظهار نظر یکی ازمسؤلین اطلاعاتی و امنیتی کشور : « موسوی و کروبی یک بهانه بود،نظام پراز چالش های حل نشدنی ست ، مهم تر از همه شعور و شور جوانان است.» [۱۳ ژوين ۲۰۱۲]
»  در باره آزادی بیان، [۱۲ ژوين ۲۰۱۲]
»  شب های دامادی بازجوها وشکنجه گرها ( شب های باکره ها) [۰۹ ژوين ۲۰۱۲]
»  در باره روایت های شاهد جنایت های حکومت اسلامی( بخش ۲) [۰۶ ژوين ۲۰۱۲]
»  از جسدهای « باغ ابریشم» اصفهان تا کشتار در بندرعباس [۰۵ ژوين ۲۰۱۲]
»  دادستان انقلاب با ریختن « چسب اوهو» در بینی زندانی او را زجرکش کرد. [۰۱ ژوين ۲۰۱۲]
»  ماجرای نخستین سنگسار در زندان عادل آباد شیراز [۲۹ مه ۲۰۱۲]
»  همسفر تراژدی: جعفر در بوسنی خودکشی کرد، تاول های شیمیایی نادر را در آلمان کشتند و.... [۲۳ مه ۲۰۱۲]
»  « توکتم» و جنین سه ماهه اش بر حلقه ی دار [۲۰ مه ۲۰۱۲]
»  «من خود فاجعه هستم »، در پاسخ به چند پرسش [۱۷ مه ۲۰۱۲]
»  به یاوه های این فرد باید پاسخ کارشناسانه ی شرعی داد [۱۳ مه ۲۰۱۲]
»  در بار ه ی شاهد جنایت های حکومت اسلامی و مشاهدات و روایت ها ی او [۱۰ مه ۲۰۱۲]
»  به « ستاره » ی زندان دستگرد اصفهان هم تجاوز کردند. [۰۹ مه ۲۰۱۲]
»  من ۱۹ ساله ام ، برای نوشتن وصیت نامه خیلی جوانم [۰۵ مه ۲۰۱۲]
»  سردارمصیب ازاعدام های «مرغی»و«جفتی» قربانیان سال های ۶۰می گوید. [۰۱ مه ۲۰۱۲]
»  پسر فرمانده ی عملیات علیه جنبش سبز را بعد از تجاوز زیر شکنجه کشتند. [۲۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  جسدهای گورهای دسته جمعی کشتار سال ۶۰ بر بستر رودخانه [۱۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  سرنوشت دردناک و رقت انگیز فرماندهان و قهرمانان جبهه های جنگ [۱۲ آپريل ۲۰۱۲]
»  کابوس های واقعی، پاسخ شاهد جنایت های حکومت اسلامی به چند پرسش [۰۶ آپريل ۲۰۱۲]
»  "شهریور ۶۷ و پیکرهای به دار آویخته بر شاخه های گردوها و چنارها" [۰۲ آپريل ۲۰۱۲]
»  گورهای دسته جمعی در شیراز و نام تعدادی از شکنجه گران [۲۷ مارس ۲۰۱۲]
»  " احکام دهگانه ی شاهرودی- خمینی در باره تجاوز، شکنجه و کشتار " [۲۲ مارس ۲۰۱۲]
»  "در برابر چشم خواهرش به زهرا تجاوز کردند، زهرائی که ۹ ساله بود" [۱۷ مارس ۲۰۱۲]
»  " انتخابات نبود افتضاحات بود و افتضاح تر از انتخابات، خاتمی بود." [۱۳ مارس ۲۰۱۲]
»  "فاطمه ۵ ماهه حامله بود، بیهوش و در حال خونریزی به دار آویخته شد" [۰۸ مارس ۲۰۱۲]
»  "میلیون ها رای در صندوق ها، پیش از شروع رای گیری " [۰۱ مارس ۲۰۱۲]
»  " شهرزاد" را آتش زدند و با شلاق به جان شعله ورش افتادند. [۲۸ فوريه ۲۰۱۲]
»  علیه دگراندیش ستیزی [۲۷ فوريه ۲۰۱۲]
»  "جنایتکار تحصیلکرده و غزلیات حافظ" [۲۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  "حکومت اسلامی را این سه نفر می چرخانند " [۱۶ فوريه ۲۰۱۲]
»  " پرده بکارت پاداش بازجوها و شکنجه گرها بود" [۱۰ فوريه ۲۰۱۲]
»  "امریکای جنوبی لانه قاتلان وشکنجه گران رژیم" [۱۰ فوريه ۲۰۱۲]
»  "ترانه فقط ۱۶ سال و سه ماه داشت" [۱۰ فوريه ۲۰۱۲]
»  " تحصیلکرده ای از جنس جنایت" [۱۰ فوريه ۲۰۱۲]
»  "قتل های زنجیره ای با قتل طرفداران منتظری در سپاه آغاز شد." [۰۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  حزب توده و کانون نویسندگان ایران [۰۱ فوريه ۲۰۱۲]
»  " استشهادی های رژیم آماده انفجار در اروپا و امریکا " [۲۶ ژانويه ۲۰۱۲]
»  روزی که من ایرانی- امریکایی شدم. [۱۳ ژانويه ۲۰۱۲]
»  چند جمله در باره ی نقش آموزش و پرورش در تحمل دگراندیشی [۰۳ ژانويه ۲۰۱۲]
»  سعید امامی هنوز زنده ست! [۱۰ دسامبر ۲۰۱۱]
»  درباره قتل های زنجیره ای [۲۸ نوامبر ۲۰۱۱]
»  دو چهره و دو نوع حقوق بشر [۲۸ نوامبر ۲۰۱۱]
»  نویسنده [۱۴ نوامبر ۲۰۱۱]
»  "و چه قصاب خانه یی ست این دنیای بشریت" [۲۸ اکتبر ۲۰۱۱]
»  واژه ای چند در باره " تحمل و دگراندیشی" [۰۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  در باره کشتار دگراندیشان در ایران [۰۵ اوت ۲۰۱۱]
»  بررسی تاریخی – تحلیلی کانون نویسندگان ایران [۰۹ ژوييه ۲۰۱۱]
»  حمایت از اعتصاب غذا در تناقض با خشونت پرهیزی [۰۵ ژوييه ۲۰۱۱]
»  توهم وخودشیفتگی بالاخره کار دستش داد! [۲۷ مه ۲۰۱۱]
»  جنایتکاران تحصیلکرده( بخش دوم) [۱۹ دسامبر ۲۰۱۰]
»  روان‌ شناسی اجتماعی جنبش سبز [۳۰ مارس ۲۰۱۰]
»  تراژدی رنجی خلاق؟ [۲۲ مارس ۲۰۱۰]
»  آنان که به خیابان ها آمده اند راه لایروبی" طویله اوژیاس" * را بلدند! [۰۷ ژانويه ۲۰۱۰]
»  دفاع از خود " خشونت" نیست . [۳۱ دسامبر ۲۰۰۹]
»  روشنفکر و قدرت [۱۷ دسامبر ۲۰۰۹]
»  تصویر پاره پاره ی " جنایت" [۱۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  " چشم هایم را نبندید , آفتاب زیباست " [۰۷ نوامبر ۲۰۰۹]
»  " روح آسمانی نیست" [۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  در سالگشت کشتار بزرگ سال ۶۷ نگاهی به جنایتکارانه ترین فتوای تاریخ معاصر ایران [۰۴ اوت ۲۰۰۹]
»  توهم آفرینی به سود کیست؟ [۱۴ ژوييه ۲۰۰۹]
»  "ندا" برای زندگی کردن چقدر باید بمیریم ؟ [۲۲ ژوين ۲۰۰۹]
»  "انتخابات ": شکست توهم [۱۴ ژوين ۲۰۰۹]
»  کشتار ها را به یاد آر! [۰۷ ژوين ۲۰۰۹]
»  من به آقای احمدی نژاد رای می دهم ! [۰۱ ژوين ۲۰۰۹]
»  فیلسوف وشیخ [۲۱ مه ۲۰۰۹]
»  حکومت اسلامی و لابیگری در امریکا [۱۷ مه ۲۰۰۹]
»  کشتارها گریبان آقایان را گرفته اند! [۰۸ مه ۲۰۰۹]
»  نخست وزیر کشتارهای دهه شصت و " دغدغه های حفظ نظام" [۱۲ آپريل ۲۰۰۹]
»  جنایتکاران تحصیلکرده [۳۰ مارس ۲۰۰۹]
»  حکايت" شمشير و قلم " همچنان باقی ست! [۰۹ مارس ۲۰۰۹]
»  آقای خاتمی , با "ستم های ظالمانه" امام و ولی فقیه چه خواهید کرد؟ [۱۸ فوريه ۲۰۰۹]
»  کی باید از ملت ایران عذر بخواهد : دولت امریکا یا حکومت اسلامی ؟ [۰۳ فوريه ۲۰۰۹]
»  " واعظ شهیر" [۱۸ دسامبر ۲۰۰۸]
»  آقای احمدی نژاد و جایگاه "چاقو وقمه" در حکومت اسلامی [۰۷ دسامبر ۲۰۰۸]
»  قتل های زنجیره ای , پنجمین کشتار بزرگ حکومت اسلامی [۰۱ دسامبر ۲۰۰۸]
»  موعظه ها، ادعاها ، توهم ها و واقعیت ها [۰۳ اکتبر ۲۰۰۸]
»  موعظه ها، ادعاها ، توهم ها و واقعیت ها [۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  موعظه ها، ادعاها ، توهم ها و واقعیت ها [۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸]
»  "شيدا تر از آنم که در سکوت بميرم" [۰۲ سپتامبر ۲۰۰۸]

noghrekar.jpg
مسعود نقره کار

صفحه اول