گزارش جلسه سمینار تدارک کنگره سراسری

جبهه ملی ایران ــ خارج ازکشور

 

 

باطلاع هموطنان گرامی میرسانیم

در روزهای  شنبه و یکشنبه شانزدهم و هفدهم مهر ماه 1384 برابر هشتم و نهم اکتبر 2005 سمیتار تدارک کنگره سراسری جبهه ملی ایران ـ خارج از کشور با شرکت عده ای از  پیروان نهضت ملی ایران و اعضای جبهه ملی ایران در در خارج از کشور در شهر کلن ـ آلمان تشکیل شد.

به این سمینار 80 نفر دعوت شده بودند که در آن 70 نفـر از اروپا و آمریکا شرکت داشتند.

د ستور جلسه عبارت بود:از تعین :

1 ـ یک کمیته  تدارکات برای برگزاری کنگره سراسری جبهه ملی ایران در خارج از کشور

2 ـ هیات مشاورین برای تبادل نظر با کمیته تدارکات

3 ـ چهار  کمسیون موقت برای سامان دادن به امور کنگره سراسری

این کمسیونها عبارتند از :

کمسیون نظری ـ سیاسی ـ فرهنگی

کمسیون  تشکیلات

کمسیون ارتباطات

کمسیون  مالی

جلسه به ریاست آقای دکتر پرویز داورپناه  تشکیل یافـت .

روز اول افـراد زیر سخنرانی کرده و در باره ضرورت تشکل واحد جبهه ملی ایران در خارج کشور و تجزیه و تحلیل نیروها در داخل وخارج اظهار نظر نمودند.

آقایان دکتر علی راسخ افشار، دکتر محسن قائم مقام ، منوچهر تقـوی بیات ، دکتر فرهنگ قاسمی ، مهدی علیا و فرشید یاسائی ، دکتر محمد اقتداری ، دکتر همایون مهمنش ، دکتر هوشنگ کشاورز صدر ، علی اصغر سلیمی ،  منصور سحرخیز و کمال خرازی .

قبل از پایان نخستین روز اجلاس ، هـفـت نفر زیربعـنـوان کمیته  تدارکات  کنگره سراسری جبهه ملی ایران ـ خارج از کشور تعین شدند.

آقایان منوچهرتقـوی بیات ـ بیژن دادگری ـ دکتر پرویز داورپناه ـ دکتر فرهنگ قاسمی ـ کامبیز قائم مقام ، فرشید یاسائی و غلامرضا یوسفی.

روز دوم  پیرو دستور روز قبل  کمسیونها تعین شد ند .

افراد زیر که از اعضای قدیمی جبهه ملی هستند به عـنوان هیات  مشاورین کمیته تدارکات مورد تائید جلسه قرار گرفتند.

دکتر عبدالکریم انواری ، دکتر پرویز داورپناه ، دکتر علی راسخ افشار،  دکتر فرهنگ قاسمی ، دکتر محسن قائم مقام ،دکتر هوشنگ کشاورز صدر و دکتر همایون مهمنش .

هیات مشاوران قبول کرد که در اسرع وقت به درخواست هیات تدارک برای تبادل و مشاوره پاسخ گوید.

در اجلاس روز دوم افراد زیر سخنرانی کردند.

خانم سرور علیمحمدی ، مهران براتی ، هدایت الله متین دفتری ، کمال ارس ، ناصر کاخساز، خانم سهیلا ستاری ،  دکتر منصور بیات زاده  ، کردستانی ، بهمن مبشری ، ابوالفضل اردوخانی ، سرهنگ صادق محمودی ، دکتر محمد اقتداری ، بیژن دادگری ، اسماعیل شبان ، شاه حسینی  و عباس موحد.

این اجلاس دو روزه موفقیت آمیزبود ودر ساعت پنج بعد از روز یکشنبه هفدهم مهرماه برابر نهم اکتبر ماه با خواندن

سرود  " ای ایران ، ای مرز پر گهر" پایان یافت.

با سپاس و قدرداني از هموطنان گرامی ، خانم ها و آقايانی كه با شركت در سمينار شانزدهم و هفدهم مهرماه 1384برابر هشتم و نهم اكتبر2005 جبهه ملي خارج از كشور ، ما را سرافراز فرمودند و با پيشنهادات و نظرات خويش در مبارزه مشتركي كه در پيش داريم به غنا و موفقيت  اين سمينار دو روزه ، ياري رسا نید ند كمال تشكر را داريم. اميدواريم با ياري يكديگر در نشست هاي آتي ، بعد همكاري را همچنان گسترش دهيم.

گزارش سمينار متعاقبا به اطلاع هموطنان خواهد رسيد.

 

کمیته  تدارکات  کنگره سراسری جبهه ملی ایران ـ خارج ازکشور

هوشنگ تقوی بیات ، بیژن دادگری ، دکتر پرویز داورپناه  ، دکتر فرهنگ قاسمی ، کامبیز قائم مقام ، فرشید یاسائی و غلامرضا یوسفی