چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۲ - ۴ ژوئن ۲۰۰۳

( ب آذر کلاه و ب آزاده )

مواردی از نقض حقوق بشر در ايران

( ما ه مه برابر با۱۱ ارديبهشت تا ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۲)

 

شماره ۱۶   

       

 

 

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خودکه در ۲۷ ماه مه منتشر کرده است آورده :

-آزادی بيان در ايران همچنان توسط قوه ی قضايی محدود می شود .

- طی سال گذشته (۲۰۰۲ )حداقل ۱۱۳ نفر از جمله زندانيانی که به حبس های طولانی مدت محکوم شده بودند اعدام شده اند و بسياری از اين اعدامها در ملاءعام صورت گرفته و بعضی از انها از طريق سنگسار بوده است .

- قويه قضايی در پاسخ به انتقادهای سياسی و اجتماعی آزادی بيان را به طور فزايندهای محدود کرده .

- از شنکجه واخذ اعترافات تلويزيونی هنوز گزارش ميرسد و قويه قضايی از مجازات مرگ وشلاق در مورد پرونده ها مربوط به آزادی بيان ، استفاده می کند .

در اين گزارش به پرسش های بی پاسخ پيرامون قتل های زنجيره ای ۱۹۹۸ ، به محکوميت يوسفی اشکوری ، پرونده ملی مذهبی ها و هاشم آغاجری اشاره شده و هچنين از عدم اجازه دولت ايران برای اعزام هياتی ازاين گروه به همراه مقامات اتحاديه اروپا که برای گفتگو درباه حقوق بشر از ايران بازديد کردند انتقاد کرده است .

در اين ماه "روبرت مئنارد" دبير اول گزارشگران بدون مرز،مستقر در پاريس در مورد احکام روزنامه نگاران گفت: اين احکام برای ما حيرت آور وغير قابل قبول است .اين روزنامه نگاران از محکمه ای عادلانه در دادگاهی صالح محروم بودهاند .رژيم ايران بار ديگر نشان داد که هيچ صدای مخالف واعتراض مسالمت آميز را تحمل نمی کند. مااز اتحاديه اروپا که هم اکنون در حال مذاکره با اين کشور است ،می خواهيم برای رعايت حقوق بشر در ايران تلاش بيشتری انجام دهد .

حزب سوسياليست فرانسه با انتشار اطلاعيه ای احکام حبس برای ۱۵ تن ازملی مذهبی ها را محکوم کرد .

 

اعدام

- يک نفر که نام او اعلام نشده است به جرم قتل و سرقت به سه بار قطع گردن با شمشير و دوبار اعدام محکوم شده بود در سيستان و بلوجستان در ملا عام با شمشير گردن زده شد .

( ۱۳ مه )

- ۸ تن بجرم ربودن دختران وزنان در شهر مشهد به دار آويخته شدند . (۱۳ مه )

- دو نفر که نام آنان اعلام نشد ،درپارک لويزان تهران در ملاعام اعدام شدند . (۲۲ مه )

محکوم به عدام

- شش تن ازعوامل امر به معروف و نهی از منکر که در شهر کرمان شش دختر وپسر را ربوده و پس از شکنجه به قتل رسانده بودند ، در دادگاه کرمان بصورت غير علنی محاکمه و محکوم به اعدام شدند . ( ۱۰مه )

-يک نفر افغانی تابع ايران به نام قاسم عبداللهی ۴۷ ساله در شهر پل دختر واقع در جنوب ايران در ملاءعام اعدام شد . ( ۲۸ مه )

 

مجازات قطع اعضای بدن

- فردی به نام محمد باوری و ۲ تن ازدوستان وی به جرم سرقت از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به قطع دست راست و پای چپ محکوم شده اند و قرار است اين حکم در مورد آنان به زودی در ملاءعام به مورد اجرا گذارده شود. ( ۵ مه )

 

شکنجه و اعمال فشار بر زندانيان

- غلامرضا عاملی يکی از اعضای محکوم شده پرونده مهدويت که در زندان بسر می برد با دوختن لبهای خود همراه با ساير هم بندان خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زد ه است .

( ۸ مه )

- عبدل فتاح سلطانی و دادخواه دوتن از وکلای دادگستری که از وکلای گروه موسوم به ملی مذهبی ها بودند و در حال حاضر در زندان بسر می برند ،را به بند معتادان و قاچاقچيان انتقال داده و از ملاقات آنان با خانواده وکلايشان جلو گيری می کنند . ( ۹ مه )

- قاسم شعله سعدی که در حال حاضر با سپردن وثيقه ۵۰ميليون تومانی آذاد شده با حضور در مجلس شورای اسلامی وارائه مدارک پزشکی از قوه ی قضايی شکايت نمود وی گفت در بند حفاظت اطلاعات در اوين مورد اذيت وآزار قرار گرفته و به همين دليل گردنش آسيب ديده. (۲۵مه )

 

بازداشتها و محکوميت ها

- امير ساران يکی از اعضای جبهه دمکراتيک ايران در منزل خود در شهر ستان شهريار دستگير ش . ( ۲ مه )

- ۱۲ تن از فعالان سياسی در جلسه ای در کرج بازداشت شدند ، اسد شقاقی ، بيات صدر نيا ، مصطفی پيران ، سعيد طبسی ، مجيد بيگ پور و امير ساران جزو دستگير شدگان هستند .

( ۲ مه )

- مهدی بنی عامری و فرهاد کهن خانی دوتن از فعالان جنبش دانشجويی بخاطر طراحی پوستر بزرگداشت جنبش دانشجويی و توهين به رهبری به ترتيب به يکسال و هفت ماه زندان و سی ضربه شلاق و پرداخت چهار ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد ند. ( ۳ مه )

- از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران محمد بسته نگار ،محمد مهدی اردهالی به شش سال حبس و محمد عمرانی ، رضا رئس طوسی، مسعود پدرام و محمد حسين ربيعی هرکدام به ۴ سال زندان محکوم شدند . ( ۱۰مه )

-سه تن از دانشجويان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم سبزوار(ميثم امانی ، عبدالرحمان نادری و قاسم عطايی )به دادگاه احضار شدند و برای هرکدام مبلغ ۱۰۰ميليون ريال وثيقه صادر شد ودر پی فراهم نشدن اين مبلغ آنان بازداشت وروانه زندان شدند اين احضار و بازداشت در پی انتشار بيانيه اين انجمن در مورد لغو برنامه سخرانی احمد زيد آبادی در سبزوار صورت گرفت . (۱۶ مه )

-دادگاه تجديد نظر همدان هاشم آغاجری را به سه سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد .

(۲۵ مه )

- رامين ناصح مسؤل تشکيلات جبهه ملی خوزستان در شهر اهواز دستگير شد ( ۳۰مه )

 

سانسور و اعمال فشار بر مطبوعات ، نويسندگان و هنر مندان

- عيرضا علوی تبار نويسنده و روزنامه نگار به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران احضار شد . ( ۳ مه )

شعبه بيست و شش دادگاه انقلاب اسلامی تهران احکام زير را برای ۷ روزنامه نگار صادر کرد:

-۱-تقی رحمانی ۱۰ سال زندان .

-هدی صابر ۱۰سال زندان .

-رضا عليجاني۶ سال زندان .

-سعيد مدني۶ سال زندان .

-عليرضارجايی ۴ سال زندان .

-مرتضی کاظميان ۴ سال زندان .

-عزت الله سحابی ۴ سال زندان .

عللاوه بر اين احکام اين روزنامه نگاران به ۵ تا ۱۱ سال محروميت از حقوق اجتمايی نيز محکوم شده اند . ( ۱۰مه )

-جمهوری اسلامی با غير اخلاقی خواندن۱۸۷ سايت اينترنتی اقدام به فيلتر گذاری به روی اين سايتها نمود . (۱۱مه )

-قديميترين نشريه دانشجويی با ۵ سال سابقه کار که در دانشگاه شريف اصفهان با نام " معرفت "منتشر می شد به دليل افشای مسائل پشت پرده دانشگاه توقيف شد . (۱۶ مه )

- پريسا بابا يی فرد شاعر و نويسنده آذر با يجانی به دادگاه انقلاب احضار شد .

(۱۸مه )

- پيام فضلی روزنامه نگار در طی هفته گذشته دو بار مورد ضرب وشتم و تهديد لباس شخصی ها قرار گرفته . ( ۱۸ مه )

- سيد علی صالحی شاعر ونويسنده بارديگربرای بازجويی به مجتمع قضايی خمينی احضار شد . (۲۵ مه )

- تعدادی از هنرمدان و فعالن هنری به دادگاه احضار شده اند ( اميد روحانی ،ايرج جمشيدی ،فريدون جيرانی ، نوشابه اميری ، غلامرضا موسوی ، علی معلم ، منصور ضابطيان ، ابراهيم نبوی ، بيژن اشتری و شهلا لاهيجی ) ( ۲۸ مه )

- ماموران امنيتی رژيم محل هفته نامه فکرروز حمله کردن و کليه اسناد و مدارک آنهار را به غارت بردند . ( ۲۹ مه )

احضار به دادگاه

-بهزاد نبوی نايب ريس مجلس شورای اسلامی به شعبه ۱۴۱۱ دادگاه عمومی تهران احضار شد . (۱۰مه )

-مرتضی مبلغ معاون سياسی وزير کشور به دادگاه احضار شد . (۳۰مه )

مجازات شلاق

- يک نفر که نام او اعلام نشده است به جرم نوشيدن مشروبات الکلی در محله سر آسياب تهران به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد . (۱۷ مه )

- تعدادی از جوانان در شهر کرمان توسط مأموران "امربا معروف " وبه تشويق امام جمعه رفسنجان در ملاءعام شلاق زده اند . ( ۲۸ مه )

 

 

********************

 

منابع اخبار : روزنامه های ،جمهوری اسلامی ، صدای عدالت ،

- سايتهای : عصر نو ، ايران وجهان ،پيک ايران ، اخبار امروز ،

اعلاميه هاو اطلاعيه ها و بيا نيه ها : گزارشگران بدون مرز ، جبهه دمکراتيک مردم ايران ، جبهه متحد دانشجويی ،اطلاعيه شورای مرکزی حزب آينده سازان ايران

در صورت نياز به اصل خبر می توانيد با ما تماس بکيريد

 iran_a500@yahoo.fr .