عصر نو
www.asre-nou.net

شورای مرکزی جبهه ملی ایران ( تهران )

اعتراض به بازداشت دکتر حسین موسویان
رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران


Thu 31 12 2009

dr-mousavian.jpg
هموطنان عزیز، اطلاع یافتیم که ساعت یازده شب دوشنبه ۷/۱۰/۸۸ چهار نفر از ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل آقای دکتر حسین موسویان عضو شورای مرکزی ورئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران، ایشان را دستگیر و کامپیوتر و اوراق شخصی و نوشته های او را با خود می برند. با گذشت چند روز خانواده دکتر موسویان از محل بازداشت وی همچنان بی خبر میباشند. جبهه ملی ایرا ن به بازداشت غیر قانونی دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بشدت اعتراض دارد و خواستار آزادی همه زندانیان آزادیخواه است.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران ( تهران )
- ۹ دیماه ۱۳۸۸