عصر نو
www.asre-nou.net

انتقاد امام جمعه اهل سنت از توزیع اسلحه و تفرقه افکنی در بین برخی قبایل سیستان و بلوچستان


Fri 9 10 2009

میزان:مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و مدیر دارالعلوم زاهدان در دیدار با سران طوایف و معتمدان ملت بلوچ نسبت به ایجاد اختلاف هشدار داد و از بزرگان خواست مواظب باشند آلت دست اختلاف انگیزان قرار نگیرند.
مهمترین رهبر مذهبی اهل سنت ایران در این جلسه همایشهائی را که توسط برخی نهادهای نظامی و امنیتی برگزار می شوند مورد انتقاد قرار داد و گفت این همایشها فقط در راستای اختلاف اندازی بین اقوام و قبائل بلوچ برگزار می شوند و هیچ سودی ندارند و مسلح نمودن اقوام آنها را در برابر هم قرار می دهد و موجب اختلاف می شود و باید سران طوایف هوشیار باشند.
مولوی عبدالحمید افزود :اگر دولت واقعا به ملت بلوچ و سرداران بلوچ بها می دهد باید به جای دادن اسلحه اداره بلوچستان را به فرزندان آنها بدهد و مثل قبل از انقلاب استانداری وفرمانداری و فرماندهی نظامی و .. را به فرزندان ملت بلوچ بدهد و با دادن دو قطعه اسلحه بزرگان قوم را نفریبد.
مولوی عبدالحمید خطاب به سران طوایف گفت : حوشحالید که دست بچه هایتان تفنگ داده اند گفته اند می توانند راه را ببندند و بازرسی کنند؟ آیا به این هم می گویند اختیار و این چیزها افتخاری دارد؟ با این طور کارها شما را مسخره می کنند و فریب می دهند لذا مواظب باشید. شنیده می شود در روزهای اخیر نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه سیستان و بلوچستان برای دفع حملات تروریستی گروه ریگی اقدام به توزیع اسلحه در میان قبایل مخالف وی و علی الخصوص اقوام غیر بلوچ نموده اند.