عصر نو
www.asre-nou.net

تحصن در دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه
و سایرفعالین کارگری
و زنان و فعالین دانشجوئی نشریه گام!

زمان: ۲ آگوست ۲۰۱٩ ساعت ٩ صبح
جمعی از فعالین سیاسی چپ- برلین

Thu 1 08 2019

رفقا!
رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بار دیگر دست به سرکوب موج نوین مبارزات کارگری زده است تا با هراس‌افکنی مانع گسترش مبارزه‌ای شود که پس از خیزش دی‌ماه ٩۶ علیه ساختار موجود گسترش یافته است. در این رابطه هر روزه شاهد دستگیری فعالین سیاسی در تمامی حوزه‌ها هستیم.
ـ #اسماعیل_بخشی و #سپیده_قلیان پس از شکست پروژه اعترافات اجباری که رژیم برای خط بطلان کشیدن به مبارزات کارگرانی که با شعار کار، نان، آزادی، اداره شورایی بیش از یک ماه خیابان‌ها را در تصرف داشتند دوباره دستگیر شده و همچنان دربندند. این دو زندانی سیاسی قرار است که همراه با علی نجاتی، عسل محمدی و سه تن از فعالین نشریه دانشجویی گام در روز شنبه ۱۲ مرداد با اتهامات امنیتی محاکمه و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شوند. #سپیده_قلیان #امیرحسین_محمدی_فرد، دو تن از این زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا هستند. #ساناز_الهیاری بعلت بیماری و ضعف مجبور به شکستن اعتصاب خود شد.
ما به عنوان جمعی از فعالین سیاسی چپ در برلین در همبستگی با همه بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و سایرفعالین کارگری و زنان و فعالین دانشجویی نشریه گام روز جمعه ۲ آگوست در مقابل دفتر حزب چپ آلمان با درخواست آزادی این زندانیان دست به تحصن می‌زنیم و از همه شما که در ادامه مبارزه امروز برای نجات فردا مصرید دعوت می‌کنیم که با هم همگام شویم تا دیوار سکوتی راکه در این رابطه در جامعه بین‌المللی و در ایران وجود دارد بشکنیم.
.
ما تمامیت این حکومت و دستگاه اطلاعاتی و سرکوبش را مسئول چهار دهه کشتار و سرکوب توده‌های کارگران، زحمتکشان و تمام مردم ایران می‌دانیم و رژیم جمهوری اسلامی مسئول هرگونه اتفاقی است که جان این زندانیان سیاسی را به خطر بیندازد.
زندانی سیاسی #اسماعیل_بخشی #سپیده_قلیان #ساناز_الهیاری #امیرحسین_محمدی‌فرد #امیر_امیرقلی #دستگیرشدگان_هفت‌تپه #لیلا_حسین‌زاده #محمد_حبیبی #ندا_ناجی #عاطفه_رنگریز، #آنیشا_اسداللهی، #مرضیه_امیری، #یاسمن_آریانی، #منیره_عربشاهی و #مژگان_کشاورز

جمعی از فعالین سیاسی چپ- برلین
زمان: ۲ آگوست ۲۰۱٩ ساعت ٩ صبح
مکان:
DIE LINKE Karl-Liebknecht-Haus Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin