عصر نو
www.asre-nou.net

تظاهرات در بروکسل

زمان: روز شنبه ١٥ دسامبر ٢٠١۸ - ساعت ١٢ ظهر
خيابان فرانكلين روزولت شماره ١٥، روبروى سفارت ايران
جمعى از مبارزين راه آزادى براى ايران

Wed 12 12 2018به خاطر شرايط حساس و خطرناك ايران، براى يكپارچگى ميهن و براى همدلى و پشتيبانى از تمامى ملت ايران با هر نوع انديشه آزادى خواهانه و هر نوع گويش ايرانى كه به نوعى تحت ستم اين رژيم بيمارگونه قرار گرفته اند، اعم از كليه زندانيان سياسى و عقيدتى، تمامى كارگران، به ويژه اعتصاب كنندگان در تمام بخش هاى صنعتى، معلمان به بند كشيده، دانشجويان از جان گذشته، فرهيختگان و نويسندگان، روزنامه نگاران، زيستگران، وکلای متعهد و تمامى قشرهاى مبارز و زحمت كش ايرانى، براى سرنگونى و گذار از رژيم اسلامى و پاى بندى به منشور اعلاميه جهانی حقوق بشر، تظاهراتى در نظر گرفته شده است.

از شما دوستان و مبارزين دعوت ميشود براى اين مهم ما را يارى نمائيد و با همصدائى موجب دلگرمى هموطنان درون ايران باشيم. سپاس از همگى و به اميد ديدار شما عزيزان.
محل:
خيابان فرانكلين روزولت شماره ١٥، روبروى سفارت ايران
Avenue F.Roosevelt, 15 -1050 Bruxelles
زمان: روز شنبه ١٥ دسامبر ٢٠١۸ - ساعت ١٢ ظهر

با مهر
داود احمدلو
از طرف جمعى از مبارزين راه آزادى براى ايران