عصر نو
www.asre-nou.net

حمایت از گردهمایی روز یكشنبه ۹ سپتامبر۲۰۱۸ در پاریس

جمعیت كردهای مقیم فرانسه
Fri 7 09 2018

جمعیت كردهای مقیم فرانسه باحمایت ازدر خواست گروهی از نیروهای دموكراتیك و آزادیخواه، مدافعین حقوق بشر و احزاب و سازمانها و فعالان سیاسی ایران در پاریس برای محكوم كردن اجرای قریب الوقوع حكم اعدام سه جوان كرد ایرانی : رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مردای كه در بیدادگاههای جمهوری اعدامی به اعدام محكوم شده اند و نیز بر علیه بازداشت خودسرانه وكیل مبارز و سرشناس درتهران خانم نسرین ستوده، در گردهمآیی روز یكشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ شركت می كند و از عموم ایرانیان مقیم پاریس در خواست می نماید باشركت دراین تجمع صدای بیزاری و انزجار خود را بر علیه این جنایات و بی عدالتیها بگوش جهانیان برسانند۔

زمان : یكشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
محل : پاریس، میدان سن میشل
Place Saint Miche
Métro : Saint Michel

جمعیت كردهای مقیم فرانسه