عصر نو
www.asre-nou.net

کلید واژه های درد


Tue 10 07 2018

امید همائی

کلید واژه های درد
کلید واژه ها
واژه ها
و دردهائی که برایشان واژه ای نیست.
کلید واژه های درد
گرسنگی، بیکاری، جنگ
کودکانِ کار، کودکانِ مورد آزار و تجاوز
کارگرانِ گرسنه و بیکار، دستمزدهای عقب مانده
زنانِ تحت خشونت
کارتن خوابها
کلید واژه های درد
سوریه، فلسطین، افغانستان
یمن، سومالی، لیبی، سودان
و هر ویرانهٔ دیگر
غرق شدگان مدیترانه
اتهّام و بازداشت
شلّاق و تعزیر
شکنجه و اعدام
کلید واژه های درد
فیلتر و حدود و حصار
خشکسالی و بی آبی و آبهای شور
و و و و
ای کاش سنگ میشدم
تا بی درد میشدم
حتّی اگر تمام تن
زخم میشدم.

سراینده از دریافت نظرات شما خرسند خواهد شد.
homaeeomid@yahoo.fr