عصر نو
www.asre-nou.net

شورای هماهنگی انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس

درسوگ درگذشت روزنامه نگارو مبارز سیاسی سرشناس
زنده یاد علی اصغرحاج سیدجوادی


Thu 28 06 2018

Aliasghar-HS.jpg
صبح روز سه شنبه پنج تیر۱۳۹۷ زنده یاد علی اصغرحاج سیدجوادی، در پی یک دوره بیماری، درسن ۹۴ سالگی در شهر پاریس درگذشت و خانواده و دوستان خویش رادر سوگی عمیق فروبرد.

حاج سید جوادی در پی بیش از هفت دهه قلم زنی واندیشه ورزی درمسیر توسعه و پیشرفت، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، و در دفاع از حقوق ملت در برابر استبداد واستعمار و ارتجاع و مقابله نظری و قلمی با تحجر در تمامی جلوه هایش،از جایگاهی خاص در جامعه سیاسی _فرهنگی ایران برخوردار بوده است. او که به سال ۱۳۰۳ درخ انواده ای سرشناس و دست اندرکار تحولات در شهر قزوین متولد شده بود در دوران کودکی شاهد چگونگی استقرار سلطنت پهلوی و به پادشاهی نشاندن رضاخان میرپنج بود؛ در جریان تحولات تاریخی بعدی، از بزیر کشیدن رضاشاه از تخت سلطنت و نشاندن فرزندش به جای وی توسط متفقین، تا اوج گیری نهضت ملی و سپس کودتای بیست و هشت مرداد سال ۳۲ بر علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق و بازگشت محمدرضا پهلوی به سلطنت، و بالاخره مجموعه تحولاتی که منجر به انقلاب بهمن ماه شد، خود حضوری فعال داشت. حضوری که طی سالیان بعدی و در جریان مبارزه با نظام دینی حاکم بر کشورامتداد وگسترش یافت. طی این سالها، حاج سیدجوادی و خانواده وی، ناملایمات و فشارهای زیادی را متحمل شدند. که آخرین آن ها روی آوری به ناگزیر به زندگی مخفی در ایران، خروج غیرقانونی از کشور و زندگی در تبعید با تمامی فشارهای سنگین آن بوده است.

حاج سیدجوادی تمای این ناملایمات را به جان و دل خرید و ذره ای از مبارزه نظری و قلمی خویش بر علیه استبداد دینی حاکم، برای توسعه و پیشرفت و برای استقرار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در میهن بلازده ما نکاست. چنین بود که تاآخرین روزهای زندگی اش با ذهنی باز و روشن تحولات را رصد می کرد و با نکته سنجی به تحلیل رویدادها و تحولات بویژه در بستر تاریخی شان می پرداخت.

حاج سیدجوادی جمهوری خواهی بود مسئول و متعهد؛ عمری را سرافرازانه در مبارزه نظری و قلمی برای سرافرازی ملت و اندیشه های مدرن و ترقی خواهانه طی کرد؛ او شخصیتی بود وجیه المله و مورداحترام همه گرایشات سیاسی ای که غم مردم ایران و میهن بلا زده ما راداشته ودارند.

ما درگذشت این آزادیخواه بزرگ را به همسر گرانقدرایشان خانم کیان کاتوزیان و به فرزندانشان و نیزهمه دوستان تسلیت می گوئیم.

شورای هماهنگی انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷_۲۷ژوئن ۲۰۱۸