عصر نو
www.asre-nou.net

پیدایش انسان از دیدگاه علمی و فلسفی


سخنران: پروفسور فرهنگ سمندری
زمان: جمعه ۸ یونی ۱۰۱۸ (ژوئن) ساعت ۱۹
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه

Mon 4 06 2018

انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می کند.

پیدایش انسان از دیدگاه علمی و فلسفی

سخنران:
پروفسور فرهنگ سمندری

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد . در نشست کنونی پروفسور فرهنگ سمندری در باره ی پیدایش انسان از دیدگاه علمی و فلسفی سخن خواهد گفت.

ما حضور همه ی دوستداران بحث های نظری و فرهنگی را در این نشست گرامی می داریم.

زمان: جمعه ۸ یونی ۱۰۱۸ (ژوئن) ساعت ۱۹
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان

Trautenaustraße 5
10717 Berlin
U. 9 Güntzelstr

http://www.andischeh.org