عصر نو
www.asre-nou.net


Sat 17 02 2018هذیان‌های مقدس، رمانی از مسعود نقره‌ کار منتشرشد. انتشارات فروغ/ آلمان- کلن
چاپ اول زمستان ۱۳۹۶ (۲۰۱۸)، صفحه‌آرایی پانته‌آ شهرزاد، طرح جلد امین اشکان، با جلد گالینگور
www.foroughbook.net
Tel. 0049 221 9235707
foroughbook@gmail.com
قیمت در اروپا 20 یورو در آمریکا 25 دلار آمریکا
مرکزپخش در امریکا- رادیو پویا- برکلی
Tel: 510 990 6856
https://www.radiopooya.com