عصر نو
www.asre-nou.net

پیام تسلیت به رفیق بهروز خسروی

هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ
Sat 10 02 2018

با نهایت تاسف اطلاع یافتیم که رفیق عزیزمان بهروز خسروی، مادر گرامی خود خانم فروغ سلجوقی را در پانزدهم بهمن ماه برابر با ۴ فوریه ۲۰۱۸ از دست داده است. غم از دست دادن مادر، به‌خصوص وقتی که سال ها موهبت با او بودن از ما دریغ شده باشد، بسی مشکل تر و جانکاه تر است.

رفیق بهروز گرامی، ما را در این اندوه شریک خود بدان و همدردی صمیمانه ما را بپذیر. ما یاد و خاطره مادر را گرامی داشته و درگذشت ایشان را به تو رفیق عزیز ، همسر گرامی ات مهدی، فرزندان و خانواده محترم ات تسلیت می گوئیم.

هیات هماهنگی
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ

۹ فوریه ۲۰۱۸ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۶