عصر نو
www.asre-nou.net

گردهمايي روز يكشنبه چهاردهم ژانويه ٢٠١٨

زمان:از ساعت ١٤تا ١٦
مكان:تاون هال سيدني
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ( سیدنی- استرالیا)

Mon 8 01 2018

گردهمائی روز یکشنبه چهاردهم ژانویه ۲۰۱۸
زمان: از ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان: سیدنی تاون هال


سرانجام مبارزات کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، پرستاران و همه اقشارزحمتکش جامعه علیه شکاف طبقاتی، بیکاری، فقرگسترده و استبداد مذهبی تمامی خط قرمزهای جمهوری اسلامی را شکست و تنها راه نجات جامعه را سرنگونی رژیم قرار داد.
به دنبال اعتراض‌های گسترده‌ی مردم در ده روز اخیر، افزون بر کشته شدن بیش از بیست تن، شمار زیادی از مردم معترض در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.
در پشتیبانی از خیزش مردم علیه نظام حاکم و آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه‌ی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر و همه‌ی زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی همگام با هم در تظاهرات روز یکشنبه چهاردهم ژانویه شرکت نماییم.

Time: Sunday at 2 PM - 4 PM
Address: Sydney Town Hall
483 George St, Sydney, Australia 2000
شماره تماس: 0420327016

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ( سیدنی- استرالیا)