عصر نو
www.asre-nou.net

ندا: آیا دنیا به سرمایه مالی نیاز دارد


Sun 24 12 2017

برنامه ماه مه ۲۰۱۸ ندا، سخنرانی آقای پروفسور محسن مسرت با عنوان «آیا دنیا به سرمایه مالی نیاز دارد»


NEDA-Berlin-Prof Massarrat- Braucht die Welt den Finanzsektor? from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه ماه فوریه ۲۰۱۸ ندا، سخنرانی دکتر ژیلا سیاسی، ریاضیدان مشهور، در باره «فرار مغزها از ایران»


NEDA-Berlin, Brain Drain aus dem Iran, Vortrag vom Dr. J. Siassi from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه ماه دسامبر ۲۰۱۷ ندا، یادواره نویسنده فقید علی اشرف درویشیان


NEDA-Berlin, Erinnerung an Ali Ashraf Darvishian from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.
گزارشی است از سخنرانی استاد ریموند رخشانی در باره نظریه سیستم ها و شناخت


NEDA-Berlin-Prof. Rakhshani-Systemtheorie und Kognition from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.