عصر نو
www.asre-nou.net

ندا: یادواره استاد محمود حسابی


Sun 24 12 2017

برنامه ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ندا، یادواره استاد محمود حسابی


NEDA-Berlin-Das Leben und Erbe vom Prof. Mahmoud Hessaby from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه ماه ژوئن ۲۰۱۸ ندا، یادواره استاد داریوش شایگان


Dariush Shayegan, Kulturphilodoph from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه ماه مه ۲۰۱۸ ندا، سخنرانی آقای پروفسور محسن مسرت با عنوان «آیا دنیا به سرمایه مالی نیاز دارد»


NEDA-Berlin-Prof Massarrat- Braucht die Welt den Finanzsektor? from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه ماه فوریه ۲۰۱۸ ندا، سخنرانی دکتر ژیلا سیاسی، ریاضیدان مشهور، در باره «فرار مغزها از ایران»


NEDA-Berlin, Brain Drain aus dem Iran, Vortrag vom Dr. J. Siassi from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه ماه دسامبر ۲۰۱۷ ندا، یادواره نویسنده فقید علی اشرف درویشیان


NEDA-Berlin, Erinnerung an Ali Ashraf Darvishian from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.
گزارشی است از سخنرانی استاد ریموند رخشانی در باره نظریه سیستم ها و شناخت


NEDA-Berlin-Prof. Rakhshani-Systemtheorie und Kognition from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.