عصر نو
www.asre-nou.net

چپ و اسلام

سخنران : دکتر فرشید فریدونی
شنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۷
(برنامه به زبان آلمانی)
دوسلدورف - آلمان

Sat 25 11 2017