عصر نو
www.asre-nou.net

فرار مغزها از ایران
علت ها و پیامدها

سخنران: دکتر ژیلا سیاسی
زمان: شنبه ۲ دسامبر ساعت ۱۸
انجمن دوستداران اندیشه در برلین

Sat 25 11 2017

انجمن دوستداران اندیشه در برلین برگزار می کند
فرار مغزها از ایران
علت ها و پیامدها
سخنران:
دکتر ژیلا سیاسی

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های علمی وفرهنگی گام برمی دارد . در نشست کنونی، دکتر ژیلا سیاسی ، با یک بررسی تاریخی – آماری در باره ی موضوع جهانشمول فرار مغزها به ویژگی های این پدیده در ایران خواهدپرداخت.
ما حضور همه ی دوستداران بحث های علمی وفرهنگی را در این نشست گرامی می داریم.

زمان: شنبه ۲ دسامبر ساعت ۱۸
مکان:
Trautenaustr, 5
U. 9 Güntzelstr.