عصر نو
www.asre-nou.net

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
ولایت فقیه و حقوق بشر!؟

سخنرانی: پرویز دستمالچی
هامبورگ: هشتم دسامبر ۲۰۱۷
حامیان مادران پارک لاله ایران - هامبورگ
کنشگران حقوق بشر و دمکراسی - هامبورگ

Sat 25 11 2017