عصر نو
www.asre-nou.net

گزارش گردهمایی اعتراضی در استکهلم و لندن


Tue 14 11 2017

در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن محمود صالحی وبا خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعال برجسته‌ی کارگری، روز یک‌شنبه دوازده اکتبر تظاهراتی در روبروی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و لندن هم زمان برگزار شد.
گردآمده‌گان پلاکاردهایی در دست داشتند، با عکس محمود صالحی با قل و زنجیر برپای در بیمارستان و شعارهایی از جمله: کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، محمود صالحی آزاد باید گردد، یاران دربند ما، درد شما درد ماست.
در انتهای گردهمایی نمایندگان احزاب، سازمان‌های سیاسی و فعالین چپ و کارگری طی سخنانی ضمن تشکر از شرکت کنندگان، دستگیری محمود صالحی را محکوم کردند و خواهان آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی شدند.

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران ـ استکهلم
کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران ـ لندن