عصر نو
www.asre-nou.net

حكم جلب براي عليرضا ثقفي


Wed 1 11 2017

کانون مدافعان حقوق کارگر: ماموران دادستاني اوين ساعات 11 صبح چهارشنبه ده آبان ماه، با در دست داشتن حكم جلب و حكم ورود، به منزل عليرضا ثقفي مراجعه كرده و خواهان ورود به منزل و جلب او شدند .

آنها حكم جلب و كارت شناسائي خود را نشان دادند. از آنجا كه نامبرده در منزل حضور نداشت با تنظيم صورت جلسه حكم را ابلاغ كرده و خواهان آن شدند كه نامبرده روز شنبه خود را به دادسراي اوين جهت اجراي حكم سه سال زندان معرفي كند.

عليرضا ثقفي در اول ماه مه 1388 همراه با تعداد زيادي از فعالان كارگري در پارک لاله بازداشت شده و مدت چهل روز را در زندان گذرانده بود و در انتها با قرار وثيقه آزاد شده بود. تا كنون چندين بار به و ثيقه گذار اخطار داده شده كه وی خود را معرفي كند.