عصر نو
www.asre-nou.net

احضار بيش از ۱۵ فعال عرب وبازداشت يكى از آنها


Mon 28 08 2017

ديروز 5 شهريور و امروز 6 شهريور 1396، ستاد خبرى اداره اطلاعات شهر اهواز بيش از 15 تن از فعالان عرب شهر اهواز و شمارى از فعالان شهرهاى ديگر جهت جلوگيرى از اجراى مراسم عيد قربان و ترس از هر گونه گسترش تظاهرات مردمى مسالمت آميز را احضار و با أخذ تعهد آنها را آزاد كردند.

اكثر احضار شدگان از زندانيان سابق و يا كسانى كه با قيد وثيقه تا صدور حكم آزاد هستند. بنا به گزارش منابع محلى از شهرهاى معشور، شوشتر وخلفيه(رامشير) نيز شمارى از فعالان فرهنگى وسياسى احضار شده اند. تا كنون از سرنوشت احضار شدگان امروز اطلاعى در دست نيست اما كليه احضار شدگان ديروز با أخذ تعهد آزاد شدند.

بنا به اين گزارش يك فعال عرب بنام عبدالله چلداوى از اهالى كوى علوى ( حى الثوره) امروز 6 شهريور ماه كه توسط اداره اطلاعات شهر اهواز احضار شده بود در رابطه با اجراى مراسم عيد قربان و دعوت به تظاهرات مسالمت آميز بازداشت شد. عبدالله چلداوى بدليل فعاليتهاى فرهنگى سابقه چندين بازداشت وحبس را دارد.

اسامى تعدادى از احضار شدگان به شرح زير است:

شهر اهواز/ ديروز
١-خسرو ساعدي (ابوعماد)
٢-احمد دغاغله
٣-مرتضى نيسي
٤-صالح منابي
٥-عبدالله ابو طه
شهر اهواز / امروز :
٦-فهدحمادي
٧-عزيز كناني
٨-نبي نيسي

فعالان مستقل عرب در چند روز پيش كمپينى وسيع در فضاى مجازى جهت دعوت به شركت در مراسم عيد قربان از جمله شعر و موسيقى بعد از راهپيمايى مسالمت آميز به راه انداختند كه اين امر باعث خشم اداره اطلاعات شده و شمارى از فعالان را احضار كرده اند.

كريم دحيمى