عصر نو
www.asre-nou.net

علیه اعدام، علیه شکنجه
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

به یاد همه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی
زمان : ۱۱ صبح تا ۴ بعداز ظهر روز یکشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۱۷
مکان : Martin Place Corner of Pitt Street, Sydney
کمیته برگزاری سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - سیدنی

Sat 26 08 2017در بیست و نهمین سالگرد کشتار شجاع ترین آزادی خواهان، کمونیست ها، مدافعان کارگران و زحمتکشان و کلیه کسانی که قربانی قتل و عام های رژیم اسلامی ایران شدند، مراسمی به پاس احترام به این قهرمانان جانباخته و اعلام انزجار از ددمنشی های رژیم جمهوری اسلامی ایران برگزارمی شود.

یادمان امسال به صورت نمایشگاه عکس و در فضای باز بر مبنای تاریخ جنایات رژیم اسلامی، کشتار هزاران نفر ازمخالفین سیاسی در زندان ها در دهه ۱۳۶۰ و به ویژه قتل عام سال ۱۳۶۷، در مارتین پلیس سیتی در نزدیک خیابان پیت برگزار می شود. با حضور خود در این نمایشگاه به صدای خواست مردم برای آزادی و عدالت اجتماعی به پیوندید.

زمان : ۱۱ صبح تا ۴ بعداز ظهر روز یکشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۱۷
مکان : Martin Place Corner of Pitt Street, Sydney
کمیته برگزاری سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - سیدنی