عصر نو
www.asre-nou.net

طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید

شب ادبی با حضور نویسنده و پژوهشگر اسد سیف
معرفی کتاب، پرسش و پاسخ و موسیقی
برگزارکننده: انجمن ایرانیان فرانکفورت
زمان: شنبه ۱۲ آگوست، ساعت ۱۹

Sat 5 08 2017

tanz-adabiate-dastani-dar-tabeid1.jpg
طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید

شب ادبی با حضور نویسنده و پژوهشگر اسد سیف
معرفی کتاب، پرسش و پاسخ و موسیقی
برگزارکننده: انجمن ایرانیان فرانکفورت
زمان: شنبه ۱۲ آگوست، ساعت ۱۹
مکان:

SAALBAU Dornbusch (Clubraum 1)
Escherheimer-Land-Str. 244
60320 Frankfurt am Main