عصر نو
www.asre-nou.net

انتشار دو کتاب


Wed 28 06 2017

گیل آوایی

انتشار دو کتاب
ترجمه فارسی: گیل آوایی1

دو داستان:" برخی زنها " از الیس مونروAlice Munro/ " کافه تریا در شب و استخر در باران" از از یوکو اوگاوا Yoko Ogawa /ترجمه از ژاپنی به انگلیسی:
استیفن اسنایدر Stephen Snyder
.
این کتاب با فورمات پی دی اف همراه با متن اصلی در سایت مدیافایر منتشر شده است. برای دریافت/دانلود کردن آن اینجا کلیک کنید
2

دو داستان دو نویسنده: " آموزگار " از روث پراور جیهابوالا Ruth Prawer Jhabvala
– " سیزده همسر" از استیون میلهاوزرSteven Millhauser

این کتاب با فورمات پی دی اف و متن اصلی منتشر شده است. برای دریافت/دانلودِ آن اینجا کلیک کنید. باز انتشارِ اینترنتیِ این کتاب با همین پیوند مجاز است.