عصر نو
www.asre-nou.net


Thu 13 04 2017میزگرد - مردم و انتخابات ۹۶
حسین رسام | مسعود بهنود | شیرین عبادی | اصغر رمضان‌پور

یکشنبه ۲۳ آوریل - ۳ اردیبهشت
ساعت ۱۹ به وقت تهران | ۱۵:۳۰ به وقت لندن

زنده در فیسبوک "کوچه انتخابات" پخش میشود
www.facebook.com/Didban96

آدرس
University College London - B05 LT, Chadwick Building, UCL, Gower Street, London WC1E 6BT
Inline image 2