عصر نو
www.asre-nou.net

معرفی کتاب «زنگی های گود قدرت»

با حضور مسعود نقره کار
آتلانتا ۳۰ آوریل ۲۰۱۷
بنیاد اسماعیل خوئی

Mon 3 04 2017