عصر نو
www.asre-nou.net

لوچان، مجموعه ای از غزلهای گیلکی


Thu 16 03 2017

گیل آواییلوچان، مجموعه ای از غزلهای گیلکی

گیل آوایی
ذسه شنبه ۳ اسفندماه۱۳۹۵ /۲۱فوریه۲۰۱۷، به مناسبت روز جهانیِ زبان مادری

برای دانلود/دریافتِ "لوچان"، مجموعه ای از غزلهای گیلکی با ترجمه فارسی، همینجا کلیک کنید.

یا به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://www.mediafire.com/file/oq2i17752fjc3yy/luchan-gilghazal-folks-sonnet-gilavaei.pdf