عصر نو
www.asre-nou.net

گزارش تصویری تظاهرات گروه های مختلف فعالان زنان

و برگزاری برنامه‌های مختلف در شهر دورتموند
شنبه ۴ مارس ۲۰۱۷

Wed 8 03 2017

روز جهانی زن بر همه زنان و مردان برابری خواه مبارک باد

نه به خشونت علیه زنان
نه به حجاب اجباری
نه به نژادپرستی و بیگانه ستیزی
آری به صلح
آری به همبستگی جهانی
آزادی برای همه زنان زندانی سیاسی-عقیدتی
آزادی برای همه زندانیان سیاسی-عقیدتی

زنده باد همبستگی جهانی زنان و مردان برابری خواه
حامیان مادران پارک لاله - دورتموند