logo

به کوشش حسین دولت آبادی:

رونمائی مجموعه آثارزنده یاد کمال رفعت صفائی

فیلمبردار و تدوین کننده : فرهمند رکنی

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوين ۲۰۱۹
​ کدام روز بود
که در دو بازوی من دو کبوتر مرد
در جمجمه ام
عقابی به ابر مبدل شد
و در حنجره ام
صدای زیباترین مرغ جهان یخ بست.

... گذر از دنیای کمال، گذر از آتش و الماس و اندوه است. زمانی که چون شعلة آتش در باد میرقصید و مانند تیغۀ الماس سنگ خارا را میبرید من او را نمیشناختم. ولی روزگاری که در اطاقکی پر از دلتنگی، پیاده از شمال تا جنوب درد را میپیمود، ساعتها در کنارش بودم و هر بار با بغضی در گلو و آتشی در سینه به خانهام باز میگشتم.
( نقل از مقالة طرز نگاه مرغ از آینه ی قفس، حسین دولت‌آبادی)
.
در شب یادمان زنده یاد کمال رفعت صفائی ( ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹) این افرادر به ترتیب سخنرانی کردند:
۱- ناصر پاکدامن،
۲- نعمت میرزا زاده (م. آزرم)
۳- حسن حسام
۴- محمد جلالی چیمه (م. سحر)
۵- مهدی استعدادی شاد
۶- هنگامه، همسر کمال
گردانندة برنامه حسین دولت آبادیgoogle Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

زیباترین
مرضیه شاه بزاز
2019-06-21 22:07:19
درود بر شما که یاد این شاعر ارزنده ا اینگونه پاس می می دارید، شعرهای کمال رفعت را که می خوانم بسا عمیقتر و زیباتر از آنا آخماتاوا می یابم، البته می توان دریافت که هر دو شباهتی از پس زمینه دارند، برآمده از فضای وحشت که تیغی آماده است که در گلویشان فرو رود. این شاعر عمیق که بی خودنمایی از ته دل می سرود، دهشت زندگی را تجربه کرده است، و همه می دانیم که احساس عمیق مردمی اش و تعهدات اجتماعی اش او را بسوی آنانی راند که نمی بایست و چه خوب که جدا شد، اما در همه زمان شاعری مبارز و متفکری زیبا بود، باز هم درود به آقای حسین دولت ابادی که پایه گذار برنامه بود، درود بر همه ی عزیزانی که او را معرفی کردند، ناصر پاکدامن، آقای م سحر، حسن حسام، شاعر عزیز نعمت م. آزرم، و آقای مهدی استعدادی شاد ، و البته که همسر زیبایشان.زود رفت اما در دلها ماند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد