logo

تازه های نشر پیام(انتشارات گوته و حافظ)

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۴ مه ۲۰۱۸علویه خانم بلندترین داستان کوتاه هدایت و یکی از نخستین داسـتان‌های فارسـی اسـت که مردمـان عادی و سـروپا‌برهنه، چنان که هستند یا وانمود می‌شود که هستند، در آن ظاهر می‌شوند، و نویسنده، به‌مقتضای داستان، چهرۀ آن‌ها را ترسیم می‌کند و درد‌دل‌ها و ارزش‌ها و زشتی‌هاشان را باز‌می‌گوید. متن حاضر بر اساس نسخه‌ا‌ی از چاپ نخست کتاب، ‌که هدایت در حاشیۀ برخی از صفحاتش اصلاحاتی انجام داده است ـ درحقیقت در آن تجدیدنظر کرده است ـ فراهم شده است. این نسخه را ظاهراً هدایت در اختیار حسن قایمیان، که پس از مرگ هدایت بر نشر برخی از آثار او نظارت داشته، گذاشته بوده است. تفاوت‌ این نسخه با چاپ‌های بعدی کتاب، که در طول سال‌ها از سـوی ناشـران مختلف با غلط‌ها و افتادگی‌ها و تصحیفات منتشر شده‌اند، اندک نیست؛ به‌ویژه‌که علویه‌خانم دشوارترین نوشتۀ هدایت از‌ حیث دریافت فهم درسـت اصطلاحات و مثل‌هـا و کنایات زبـان فارسـی است، و چه‌بسا بدون آوانگاری خواندن درست بسیاری از آن‌ها برای عموم خوانندگان میسر نباشد. به همین منظور برای حفظ امانت و اطمینان از صحت عبارات و اصطلاحات کتاب، ضمن مقابلۀ متن با روایت‌‌هـای بعدی آن، معنی و شرح بسیاری از نکته‌ها با ذکر تلفظ صحیح اصطلاحات و مثل‌ها، در پایان کتاب آمده است. بنابراین باید انتظار داشـت‌ کـه روایت حاضـر‌‌ از حیث صحتِ ضبط
کلمات و درستی عبارات و سـلامتِ ترکیب جمله‌هـا با هیچ‌کدام از چاپ‌های قبلی کتاب قابل مقایسه نباشد.

علویه خانم با مقدمه و توضیحات محمد بهارلو که به خاطر سانسور شانس چاپ درایران را نداشته توسط نشر گوته وحافظ در کشور آلمان منتشر شد. علاقه مندان می توانند برای تهیه ی این کتاب ازطریق کتاب فروشی های آلمانی زبان ویا شبکه ی سراسری آمازون ویا مستقیم ازطریق ناشر www.goethehafis-verlag.de اقدام کنند.


Alavie-e Chanum: Vorwort und Erläuterungen von Mohammad Baharlo (Persisch) Taschenbuch – 1. Mai 2018
Taschenbuch: 166 Seiten
Verlag: Goethe & Hafis Verlag; Auflage: 1 (1. Mai 2018)
Sprache: Persisch
ISBN-10: 3940762482
ISBN-13: 978-3940762481
Preis:12 €
سلوک شعر :

نقد وتئوری ِ شعر (254 صفحه) نویسنده: محمود فلکی تهران، ماه و خورشید، 1396
جلد کتاب به زتان آلمانی:

کتاب «سلوک شعر» درراستای پروژه ی همکاری با ناشران مستقل در داخل ایران ورساندن برخی ازآثارچاپ شده ی آنها به دست علاقه مندان کتاب درخارج ازکشور وبه عنوان اولین اقدام، توسط نشر پیام (انتشارات گوته وحافظ) در کشورآلمان بازچاپ و ازطریق مراکز بزرگ پخش آلمانی راهی بازار کتاب گردیده است . علاقه مندان به این کتاب می توانند آنرا از طریق کتاب فروشی های آلمانی ، مراکز پخش آمازون درکشورهای مختلف ویا مستقیم از خود ناشرwww.goethehafis@t-online.de در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه کنند.

این کتاب حاصل سال ها کار در پهنه‌ی نقد و تئوری شعرتوسط محمود فلکی نویسنده ساکن آلمان است که به فارسی نگاشته و در آن نکات و مسائل تازه و بحث‌انگیزی رامطرح می کند. در این کتاب افزون بر بررسی تئوریکِ مسائلی مانند "شعر چیست؟"، "الهام"، "نقش زبان در شعر"، هایدگر و زبان شعر"، و ...
نقد وبررسی‌های زیر نیز می‌آیند:
"شعر ازنگاه حافظ"، "بازتاب دموکراسی در شعر فارسی"، عشق در شعر نیما"، "شور رهایی در شعر فروغ"، "سهراب سپهری و سبک هندی"، "مرثیه‌گوی وطن مرده"(نگاهی به شعر اخوان ثالث)، "همخوانی‌ها و ناهمخوانی‌ها در شعر شاملو"، "مدرنیسم در شعر یا پیچیدگی مصنوعی"،"صدای اسظوره ای" (تحلیل شعر "ری را" نیما) "نوآوری یا بازگشت به گذشته"، "رفتار رنگین و مواج با اشیا" (نقد شعر سید علی صالحی)، "تقلیل شعر تا حد تغییر دستور زبان" (نقد نگره‌ی شعری ِ رضا براهنی)، "ترانک، نام پیشنهادی برای نوعی شعر" و ...

مشخصات کتاب به زتان آلمانی:
verhalten: über Kritik und Theorie des
von Mahmood Falaki (Autor)
Taschenbuch: 280 Seiten
Verlag: Goethe & Hafis Verlag; Auflage: 1 (1. Mai 2018)
Sprache: Persisch
ISBN-10: 3940762490
ISBN-13: 978-3940762498
Preis: 14,90 €نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد