logo

نمایش «جغد جنگ» در پاریس

شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷در باره نمایش "جغد جنگ"

در میان پهلوانان متعدد و متنوع بخش اساطیری شاهنامه فردوسی که به خونریز بودن در مقابل دشمنان افتخار می کنند شاید تنها یک پهلوان رزم آور بتوان یافت که از جنگ و خونریزی بیزار است. دنیای اساطیری شاهنامه دنیای جنگ های کینه توزانه میان دو کشور همسایه، ایرانزمین و تورانرمین است و طرفه اینکه تنها شخصیت صلحجو که برای دوری از دشمنی میان دو همسایه تلاش می کند نه هیچیک از سرداران و پهلوانان ایرانی که "پیران ویسه" سپهسالار افراسیاب پادشاه تورانزمین است!
"جغد جنگ" تراژدی پهلوانی خردمند و صلح اندیش است در زمانه ای که جنگ و خونریزی افتخار محسوب می شود.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد