logo

دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۷ ژوييه ۲۰۱۷سرسخن

انتشار این مجموعه به همـت رفقـایی بـا محبـت انجـام گرفتـه كـه از سلاله‌ی فدائیان خلق هستند و به اشكال مختلف در فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی شركت دارند. ضمن ابراز تشكر و از این‌كه نوشته‌های مرا مناسـبِ انتـشار دانـسته و لاجـرم بـه جمـع آوری و تجدید تایپِ آنها پرداخته اند؛ باید توضیح بدهم كه بخش عمـده‌ی ایـن نوشته‌ها در نشریات فارسی زبان خارج از كشور و یـا مجـلات انترنتـی به تدریج انتشار یافته‌اند و تعدادی از آن‌ها در آرشیوهایی هنوز موجودند.

رفقا پس از تجدید تایپ، یك به یك مطالب را برایم فرسـتاده‌انـد و مـن در آن‌ها تغییـری بـه جـز تـصحیح اشـتباهات تـایپی نـداده‌ام و بـه نـدرت دست به تغییر كلمات زده‌ام. با این كه به طور طبیعی؛ با گذشت زمان و تجربه من هم تغییر كرده‌ام و منطقی است كه در نوشته‌هایی در این میان نكاتی وجود داشته باشد كه از دقت لازم برخوردار نباشـد و یـا امـروزه دیگر آن فرمول‌بندی‌ها بـه زبـانِ مـن نیاینـد، امـا بـه عمـد آن‌هـا را تغییـر نداده‌ام چرا كه این نوشته‌ها خود بیانِ نگاه من در ایـن دوره‌ی سـی سـال و اندی تبعید است همچنین دربعضی از مقالات و مصاحبه‌ها به مطالب مهمی به‌شكل مختصر و موجز پرداخته‌ام كه امیدوارم در آینده به تكمیل اهم آن‌ها بپردازم! انتقادات خوانندگان و به‌ویژه نقطه نظرات اصلاحی رفقای سابق‌ام می‌تواند به این امر به‌ویژه از جنبه‌ی تاریخی و دقت رویدادها یاری رساند و این كتاب در چاپ‌های بعدی از .ایرادات كمتری برخوردار باشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات کتاب:
از بیراهه های راه" جلد اول و دوم را میتوانید از طریق آدرس زیر تهیه کنید:"
آدرس در اینترنت:
بهای هر جلد، ۱۰ یورو می باشد که علاقمندان می توانند هزینه کتاب و ارسال پستی آن را به حساب زیر واریز کنند:
M. Esad
IBAN: DE19 2505 0180 1904 7550 03
BIC: SPKHDE2HXXX
Sparkasse Hannover


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد