logo

پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۲ مارس ۲۰۱۷دوران ناصری در بازخوانی خاطرات اعتمادالسلطنه
نویسنده: س. سیفی

روزنامه‌ی خاطرات اعتمادالسلطنه هفده کتاب از یادداشت‌های روزانه‌ی او را در بر دارد…. به عبارت روشن‌تر اعتمادالسلطنه از سال ۱۲۹۳ تا سال ۱۲۹۸ قمری به مدت پنج سال خاطرات خویش را از دوران ناصری مکتوب کرده است.

هر انسانی که بخواهد می‌تواند با سودجویی از نگاه و دیدگاه ویژه‌‌‌اش زوایای تاریکی از این کتاب را ضمن بازخوانی دریابد. شکی نیست که زاویه‌ی دید و نگاهی که او بنا به سلیقه‌ی علمی خود از آن سود می‌جوید، خواهد توانست به فرآوری متن اصلی یاری برساند. به طبع در این فرآیند روشنای این متن و اثر تاریخی به‌تر و بیش‌تر چشمان مخاطب و بیننده‌ی خود را نوازش خواهد داد. (به نقل از پیشگفتار کتاب)

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه آیینه‌ای‌ست که در آن می‌توان گوشه‌هایی از دوران ناصری را از درون بازشناخت. "زنان حرم‌خانه ناصری"، "زنان در جنبش زنان"، رسمیت یافتن سانسور، گسترش بهایی‌کشی، اسلام حکومتی، اقتدار عزیزالسلطان، نمایش و تصنیف‌خوانی و...از جمله فصل‌های این کتاب است.

این کتاب را که در ۲۱ فصل تنظیم شده، چاپخانه مرتضوی در کلن منتشر کرده است. آن را می‌توان از کتابفروشی‌ها و همچنین ناشر تهیه کرد.

آدرس تماس:
naschremortazavi@gmail.com


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد